Θέσεις εργασίας σε έργο μεγάλου κατασκευαστικού ομίλου (Κοζάνη, Πτολεμαϊδα)

Μεγάλος κατασκευαστικός όμιλος αναζητά προσωπικό για τεχνικό έργο στη Δυτική Μακεδονία (Κοζάνη, Πτολεμαϊδα).

Ειδικότητες:

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
ΟΔΗΓΟΙ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΒΟΗΘΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ
ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΩΝ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΜΟΝΩΤΕΣ / ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΤΕΣ
ΕΡΓΑΤΕΣ / ΤΕΧΝΙΤΕΣ
 

Εάν θεωρείτε ότι οι θέσεις ταιριάζουν στο επαγγελματικό σας προφίλ, παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: biografiko@dypa.gov.gr με ένδειξη στο θέμα "ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 153" και την ειδικότητά σας. Εάν δεν διαθέτετε βιογραφικό, μπορείτε να αποστείλετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, την ειδικότητα και τυχόν προϋπηρεσία.