Θέσεις εργασίας σε μεγάλη εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (δυνατότητα και για εξ αποστάσεως εργασία)

Ηγέτιδα ελληνική εταιρεία στην παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων, αναζητεί για λογαριασμό μεγάλων οργανισμών να προσλάβει άτομα με δυνατότητα και εξ αποστάσεως εργασίας στις ακόλουθες θέσεις:

Εκπρόσωποι Εξυπηρέτησης Πελατών: οι κάτοχοι των θέσεων θα είναι υπεύθυνοι για την τηλεφωνική εξυπηρέτηση και ενημέρωση πελατών μεγάλων οργανισμών με σκοπό την άριστη κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών τους αλλά και την ικανοποίησή τους (8ωρη ή 6ωρη πενθήμερη απασχόληση σε κυλιόμενες βάρδιες). Η Εταιρία προσφέρει: σταθερό μισθό και ασφάλιση, μηνιαίο bοnus επίτευξης στόχων, σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου - Άριστη χρήση Η/Υ - Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας - Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

 • Αίσθημα ευθύνης κατά τη διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών

 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους

 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνικό κέντρο θα συνεκτιμηθεί.

 

Technical Support Agents - Εκπρόσωποι Τεχνικής Εξυπηρέτησης: oι κάτοχοι των θέσεων θα είναι υπεύθυνοι για την τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη υφιστάμενων πελατών μεγάλων οργανισμών με σκοπό την άμεση και άριστη παροχή λύσεων (8ωρη πενθήμερη απασχόληση σε κυλιόμενες βάρδιες Δευτέρα έως Κυριακή). Η Εταιρία προσφέρει: σταθερό μισθό και ασφάλιση, μηνιαίο bοnus επίτευξης στόχων, σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.
 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου - Άριστη χρήση Η/Υ - Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας/ Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

 • Αίσθημα ευθύνης κατά τη διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών

 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνικό κέντρο θα συνεκτιμηθεί

 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες υποψηφίους.

 

Σύμβουλοι ανάπτυξης νέου και υφιστάμενου πελατολογίου: oι κάτοχοι των θέσεων θα είναι υπεύθυνοι για την τηλεφωνική παρουσίαση και ενημέρωση προϊόντων και υπηρεσιών με σκοπό την ανάπτυξη και τη διατήρηση νέου και υφιστάμενου πελατολογίου (5νθημερη, 8ωρη ή 6ωρη απασχόληση). Η Εταιρία προσφέρει: σταθερό μισθό και ασφάλιση, υψηλό μηνιαίο bοnus επίτευξης στόχων, σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου – Άριστη χρήση Η/Υ

 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας- Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

 • Αίσθημα ευθύνης κατά τη διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών

 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνικό κέντρο θα συνεκτιμηθεί

 

Εάν σας ενδιαφέρουν οι θέσεις και θεωρείτε ότι προσιδιάζουν στο επαγγελματικό σας προφίλ, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση biografiko@dypa.gov.gr με την ένδειξη στο θέμα "Κωδικός θέσης 120" και την ειδικότητα. Προσοχή! Στο θέμα του μηνύματός σας θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός της θέσης. Σε αντίθετη περίπτωση το βιογραφικό σας δεν μπορεί να αξιοποιηθεί.