Θέσεις εργασίας σε μεγάλη εταιρεία στον χώρο των logistics (Ασπρόπυργος και Μάνδρα Αττικής)

Μεγάλη εταιρεία στον χώρο των logistics επιθυμεί να καλύψει θέσεις αποθηκαρίων και χειριστών ανυψωτικών μηχανημάτων για τις εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο και τη Μάνδρα Αττικής.

Ο αποθηκάριος αναφέρεται στον Εργοδηγό Αποθήκης με κύρια αρμοδιότητα την αποτελεσματική διαχείριση φόρτωσης και εκφόρτωσης των εμπορευμάτων και της προετοιμασίας των παραγγελιών. Απαιτείται πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση.

Ο χειριστής ανυψωτικού μηχανήματος αναφέρεται στον Εργοδηγό Αποθήκης με κύρια αρμοδιότητα την αποτελεσματική διαχείριση των εμπορευμάτων εντός της αποθήκης με τη χρήση ανυψωτικού μηχανήματος. Απαιτείται πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου, καθώς και αντίστοιχη εμπειρία στον χειρισμό ανυψωτικού μηχανήματος σε περιβάλλον αποθήκης.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι χρειάζεται να λειτουργούν στο πλαίσιο των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, με αποτελεσματικότητα στην επικοινωνία, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και προσανατολισμό στην ποιότητα και την απόδοση.

Παρέχεται επιπλέον μηνιαία αμοιβή βάσει απόδοσης.

Εάν σας ενδιαφέρουν οι θέσεις και θεωρείτε ότι προσιδιάζουν στο επαγγελματικό σας προφίλ, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση biografiko@oaed.gr με την ένδειξη στο θέμα "Κωδικός θέσης 106" και την ειδικότητά σας (αποθηκάριος ή χειριστής ανυψωτικών μηχανημάτων). Προσοχή! Στο θέμα του μηνύματός σας θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός της θέσης. Σε αντίθετη περίπτωση το βιογραφικό σας δεν μπορεί να αξιοποιηθεί.