Θέσεις εργασίας σε Όμιλο εταιρειών παραγωγής και εμπορίας δομικών υλικών και χρωμάτων (Ορεστιάδα)

Μεγάλος όμιλος εταιρειών παραγωγής και εμπορίας δομικών υλικών και χρωμάτων στην Ορεστιάδα αναζητά:

  • Μηχανολόγο Μηχανικό, για την επίβλεψη της γραμμής παραγωγής, την διαχείριση της ομαλής εκτέλεσης της παραγωγικής διαδικασίας εντός του εργοστασίου, την επίβλεψη Υγιεινής και Ασφάλειας, την οργάνωση της ολικής συντήρησης και εφαρμογής κανόνων, καθώς και της προληπτικής συντήρησης. Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ (θα ληφθούν υπόψη και απόφοιτοι σχολών εξωτερικού με αναγνωρισμένο πτυχίο) και με ελάχιστη προϋπηρεσία 3 μηνών σε αντίστοιχη θέση.
  • Χειριστή Κλαρκ, για την παραλαβή εμπορευμάτων, την προετοιμασία και φόρτωση παραγγελιών, τη μετακίνηση και τακτοποίηση των προϊόντων στην αποθήκη, τον καθαρισμό των αποθηκευτικών χώρων και λοιπές εργασίες της αποθήκης. Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει γνώση χρήσης περονοφόρου (κλαρκ) βενζινοκίνητου ή ηλεκτροκίνητου, να είναι κάτοχος διπλώματος και άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και με ελάχιστη προϋπηρεσία 3 μηνών σε αντίστοιχη θέση.
  • Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των πλάνων της ηλεκτρολογικής συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων, τη συμμετοχή στη σχεδίαση και υλοποίηση νέων project του εργοστασίου και τη διασφάλιση ότι οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός συμμορφώνονται με τα Πρότυπα Ασφάλειας. Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού, με ελάχιστη προϋπηρεσία 3 μηνών σε αντίστοιχη θέση, καλή γνώση Αγγλικών και καλή γνώση των συστημάτων MS Office.
  • Βοηθό ποιοτικού ελέγχου, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με βασικές γνώσεις Η/Υ και αγγλικών.
  • Χειριστή μηχανημάτων έργων ή βοηθό.
  • Εργάτη παραγωγής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι προσηλωμένοι στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας και να διακρίνονται από επαγγελματισμό και συνέπεια.

Ο Όμιλος προσφέρει ανταγωνιστικές σταθερές μηνιαίες απολαβές, συνεχόμενη εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης.

Εάν σας ενδιαφέρουν οι θέσεις και θεωρείτε ότι προσιδιάζουν στο επαγγελματικό σας προφίλ, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση biografiko@oaed.gr με την ένδειξη στο θέμα "Κωδικός θέσης 121" και την ειδικότητα. Προσοχή! Στο θέμα του μηνύματός σας θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός της θέσης. Σε αντίθετη περίπτωση το βιογραφικό σας δεν μπορεί να αξιοποιηθεί.