Θέσεις εργασίας Διευθυντή Πωλήσεων, Εργάτη Αποθήκης και Εργοδηγών σε μεγάλη εταιρεία στην Αττική (Κρυονέρι)

Μεγάλη εταιρεία στο Κρυονέρι Αττικής αναζητά:

  • Δ/ντή Πωλήσεων με πτυχίο ΑΕΙ (επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος), καλή γνώση αγγλικών, πολύ καλή γνώση excel, σχετική προϋπηρεσία, εμπειρία στο key account management και δυνατότητα πραγματοποίησης ταξιδίων, για την καθοδήγηση, διοίκηση και παρακολούθηση της ομάδας πωλήσεων. Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να διακρίνεται από υπευθυνότητα, πειθαρχία στην τήρηση των διαδικασιών και υψηλές επικοινωνιακές ικανότητες. Καθήκοντα: τακτικές επισκέψεις στο πελατολόγιο, στοχευμένη ανάπτυξη πωλήσεων ομάδας, διαμόρφωση & υλοποίηση budget και sales plan, διαμόρφωση εργασιακού πλάνου πωλητών βάσει ετήσιων και μηνιαίων στόχων, εφαρμογή και έλεγχος τιμολογιακής και πιστωτικής πολιτικής επιχείρησης, καθώς και επόπτευση της διαδικασίας εξυπηρέτησης πελατών και της διαχείρισης παραπόνων.
  • Εργάτη Αποθήκης με κεντρικό αντικείμενο το picking, τη συσκευασία και βοηθό διανομής. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Απαιτείται ομαδικό πνεύμα, αντίληψη και ανοικτή σκέψη (πρωινό ωράριο).

  • Εργοδηγούς με πτυχίο ΙΕΚ και γενικότερα σπουδές τεχνικής κατεύθυνσης, βασική γνώση αγγλικών, καλή αντίληψη και ικανότητες (συν)εργασίας σε ομάδα.

Η εταιρεία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και προοπτικές εξέλιξης.

Εάν σας ενδιαφέρουν οι θέσεις εργασίας και θεωρείτε ότι ταιριάζουν στο επαγγελματικό σας προφίλ, παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: biografiko@dypa.gov.gr με ένδειξη στο θέμα "ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 154" και την ειδικότητά σας. Σε διαφορετική περίπτωση, το βιογραφικό σας δεν θα μπορεί να αξιοποιηθεί.