Τροποποίηση Τεχνικών Προδιαγραφών επί της Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για Προμήθεια πενήντα (50) φορητών υπολογιστών για τις ανάγκες της Δ/νσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

Σχετικά με τη Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για Προμήθεια πενήντα (50) φορητών υπολογιστών για τις ανάγκες της Δ/νσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, σας ενημερώνουμε οτι όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές, του υπόψη διαγωνισμού και συγκεκριμένα, όσον αφορά :
Παράρτημα ΙΙ –
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Προδιαγραφές 2.2.4 έως 2.2.7
2.2.4 Kάρτα γραφικών dedicated ≥2GB
2.2.5 Τύπος μνήμης >GDDR6
2.2.6 Να αναφερθεί ο τύπος μνήμης της κάρτας γραφικών ΝΑΙ
2.2.7 Shared Graphics ΟΧΙ

Τροποποιούμε τις ανωτέρω προδιαγραφές 2.2.4 έως 2.2.7 ως ακολούθως :


2.2.4 Kάρτα γραφικών dedicated ή στον επεξεργαστή ΝΑΙ
2.2.5 Τύπος μνήμης ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
2.2.6 Να αναφερθεί ο τύπος μνήμης της κάρτας γραφικών ΝΑΙ (σε περίπτωση που προσφερθεί
αυτόνομη κάρτα γραφικών)
2.2.7 Shared Graphics ΝΑΙ

Δείτε εδώ την Τροποποίηση