Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό ;

04/04/2023 & ώρα: 08:30-10:30
Εισηγητής : Εξειδικευμένο Στέλεχος της Δ.ΥΠ.Α.

Στόχος του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη δομή και τους κανόνες σύνταξης του βιογραφικού σημειώματος και της συνοδευτικής επιστολής. Παράλληλα, παρουσιάζονται ενδεικτικοί τρόποι και στρατηγικές προκειμένου τα δύο αυτά έγγραφα να είναι στοχευμένα προς μία θέση εργασίας.

 

Σημείωση: Μετά την υποβολή της αίτηση συμμετοχής σας θα λάβετε στο e-mail σας σύνδεσμο link για την παρακολούθηση του εργαστηρίου που επιλέξατε.

 

Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας. Οι διαθέσιμες θέσεις για το συγκεκριμένο εργαστήριο έχουν συμπληρωθεί. 
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση  στα επόμενα διαθέσιμα Εργαστήρια Ομαδικής Συμβουλευτικής σύμφωνα με τις ημερομηνίες που αναγράφονται. 

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από 16/03/2023 έως και 02/04/2023.

Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας. Οι διαθέσιμες θέσεις για το συγκεκριμένο εργαστήριο έχουν συμπληρωθεί. 
Σύντομα θα ενεργοποιηθούν οι αιτήσεις για τα επόμενα διαθέσιμα Εργαστήρια Ομαδικής Συμβουλευτικής σύμφωνα με τις ημερομηνίες που αναγράφονται.