ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2 -2024 για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Δ.ΥΠ.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2024 για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Δ.ΥΠ.Α

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν είκοσι ένα (121) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών σταθμών της Δ.ΥΠ.Α. εντός του Νομού Αττικής και των Νομών Αιτωλ/νίας, Άρτας, Αχαϊας, Δράμας, Ευρυτανίας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Ροδόπης, Σερρών και Τρικάλων.

Η επί μέρους κατανομή των ατόμων, εντός εκάστου Νομού, αναγράφεται στην οικεία ανακοίνωση (ΣΟΧ 2-2024)

 

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων θα οριστεί με  Ανακοίνωση του Διοικητή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) , σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην  Ανακοίνωση ΣΟΧ2 -2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2 -2024 ΔΥΠΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ-10-06-2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ 3_1_2024