generic

Οροι Χρήσης - Προσωπικά Δεδομένα - Κανόνες Ασφαλείας Διαδικτυακής Πύλης

 1. Η διαδικτυακή πύλη (νέο Portal της ΔΥΠΑ) απευθύνεται σε άτομα που αναζητούν εργασία και σε εργοδότες που αναζητούν εργαζόμενους. Ο χρήστης/ επισκέπτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το νέο Portal της ΔΥΠΑ μόνο με νόμιμο τρόπο και για νόμιμους σκοπούς, στα πλαίσια των επιδιωκόμενων και αποδεκτών χρήσεων που ορίζει η ΔΥΠΑ. Ρητά απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορική χρήση του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης, όπως και οποιαδήποτε άλλη χρήση αυτού χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της ΔΥΠΑ. Το περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης υπόκειται σε αλλαγές κατά την κρίση της ΔΥΠΑ χωρίς σχετική ειδοποίηση. Οποιαδήποτε μη νόμιμη χρήση δίνει το δικαίωμα στη ΔΥΠΑ της αναστολής/ διακοπής της πρόσβασης του χρήστη/ επισκέπτη στη διαδικτυακή πύλη χωρίς οποιαδήποτε σχετική προηγούμενη ενημέρωση.    

 2. Η ίδια η διαδικτυακή πύλη και όλο το περιεχόμενο αυτής αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΔΥΠΑ, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα και κατοχυρωμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, αναφορικά με τα πνευματικά δικαιώματα της ΔΥΠΑ απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά αυτών χωρίς την προηγούμενη ρητή συναίνεση της ΔΥΠΑ. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης της ΔΥΠΑ, καθώς και για αιτήματα προς τη ΔΥΠΑ περί συναίνεσης αυτού σε αναπαραγωγή του περιεχομένου αυτών, ο χρήστης/ επισκέπτης μπορεί να επικοινωνεί με της ΔΥΠΑ μέσω της «Φόρμας Επικοινωνίας» που είναι αναρτημένη στο νέο portal.

 3. Το περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης της ΔΥΠΑ διατίθεται ως έχει και η ΔΥΠΑ δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.  Η ΔΥΠΑ δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών και περιεχομένων της διαδικτυακής πύλης στην πρόσβαση των οποίων προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη.

 4. Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου η διαδικτυακή πύλη να είναι διαθέσιμη και πλήρως λειτουργική σε συνεχή βάση. Η ΔΥΠΑ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει σε χρήστη/ επισκέπτη από τη μη διαθεσιμότητα λόγω βλάβης ή προγραμματισμένης συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος (IT) της ΔΥΠΑ.

 5. Η ΔΥΠΑ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσει τη μη εμφάνιση ιών και άλλων επιζήμιων στοιχείων στη διαδικτυακή πύλη της ΔΥΠΑ, δηλώνει όμως ότι δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια εξαιτίας ιών και λοιπών επιζήμιων στοιχείων τυχόν προκύψουν σε χρήστες/ επισκέπτες της διαδικτυακής πύλης είτε άλλου site server μέσω του οποίου λαμβάνεται το περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης της ΔΥΠΑ.

 6. Η διαδικτυακή πύλη της ΔΥΠΑ παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links, hyperlinks) ή διαφημιστικά banners. Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών / χρηστών της διαδικτυακής πύλης της ΔΥΠΑ, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων και διαφημιστικών banners δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των δικτυακών αυτών τόπων από τη ΔΥΠΑ, ο οποίος άλλωστε δε φέρει και καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των στοιχείων που υπάρχουν σε αυτούς. Η πρόσβαση σε αυτούς γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών/ επισκεπτών που προβαίνουν στην πρόσβαση αυτή. Η παρούσα Διαδικτυακή πύλη περιλαμβάνει επίσης περιοχές αλληλεπίδρασης (interactive areas). Ο επισκέπτης/ χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι όταν εκουσίως γνωστοποιεί τα προσωπικά του στοιχεία (π.χ. όνομα χρήστη, ηλεκτρονική διεύθυνση) σε περιοχή αλληλεπίδρασης της διαδικτυακής πύλης, τα εν λόγω στοιχεία μαζί με πραγματικά στοιχεία που γνωστοποιούνται στην επικοινωνία του μπορούν να συγκεντρωθούν, συσχετισθούν και να χρησιμοποιηθούν από τρίτους και ενδέχεται να καταλήξουν σε «απρόκλητη» αποστολή μηνυμάτων από τρίτους. Τέτοιες ενέργειες δεν ελέγχονται από τη ΔΥΠΑ και ο τελευταίος δεν εγγυάται κατά πόσο είναι δυνατόν να γίνει γνωστή η ταυτότητά του επισκέπτη/ χρήστη χρησιμοποιώντας μεθόδους που δεν μπορεί να ελέγξει.

 7. Η ΔΥΠΑ μπορεί να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της διαδικτυακής πύλης χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το σύστημα της ΔΥΠΑ συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/ χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης της διαδικτυακής πύλης.  Ο επισκέπτης/ χρήστης της διαδικτυακής πύλης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

 8. Απαγορεύεται στους χρήστες/ επισκέπτες να παραβιάσουν ή να επιχειρήσουν να παραβιάσουν την ασφάλεια της διαδικτυακής πύλης, όπως ενδεικτικά να χρησιμοποιήσουν προσωπικά δεδομένα χρήστη/ επισκέπτη για σκοπό διάφορο του επιτρεπομένου, να παρεμποδίσουν την πρόσβαση της διαδικτυακής πύλης σε τρίτους, κλπ. Η παραβίαση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε αστικές και ποινικές διώξεις.  

 9. Η χρήση της διαδικτυακής πύλης υπόκειται στους παρόντες όρους. Η χρήση της διαδικτυακής πύλης προϋποθέτει ότι ο επισκέπτης /χρήστης έχει διαβάσει προσεκτικά και έχει αποδεχτεί τους όρους χρήσης αυτής. Σε περίπτωση που επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας διαδικτυακής πύλης, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου αυτής. Οι παρόντες όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης της ΔΥΠΑ.

 10. Η ΔΥΠΑ δύναται να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες/ επισκέπτες παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της διαδικτυακής πύλης της ΔΥΠΑ.

 11. Οι παρόντες όροι χρήσης της διαδικτυακής πύλης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους  διέπονται από το ισχύον εθνικό και κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της διαδικτυακής πύλης, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας, εφαρμοστέο δε το ελληνικό δίκαιο.