Ανακοινοποιούνται οι προσωρινοί πίνακες της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Κρήτης υποψηφίων στο πλαίσιο του Ν. 2643/1998

Ανακοινοποιούνται οι προσωρινοί πίνακες της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Κρήτης υποψηφίων στο πλαίσιο του Ν. 2643/1998

Ανακοινοποιούνται οι Προσωρινοί Πίνακες Μοριοδότησης Επιτυχόντων και Επιλαχόντων της Πρωγοβάθμιας Επιτροπής Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο (Διοικητική Περιφέρεια Κρήτης) υποψηφίων του Ν. 2643/1998, καθότι εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε μέρος των υποψηφίων. Παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι όπως ανατρέξουν εκ νέου στους νεοαναρτηθέντες πίνακες.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση