ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Έναρξη υποβολής ενστάσεων ΣΟΧ2/2019 ΟΑΕΔ

 

p { direction: ltr; color: #000000; text-align: justify; orphans: 2; widows: 2; background: transparent }p.western { font-family: "Bookman Old Style", serif; font-size: 12pt; so-language: el-GR }p.cjk { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: zh-CN }p.ctl { font-family: "Bookman Old Style", serif; font-size: 12pt; so-language: ar-SA }a:visited { color: #800000; so-language: zxx; text-decoration: underline }a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underli

Ανακοινώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης – προσλαμβανομένων και αποκλειομένων υποψηφίων που υπέβαλλαν αίτηση σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών του Οργανισμού σύμφωνα με την ΣΟΧ2/2019 , αρχίζει από την 06-02-2020 έως την 19-02-2020 .

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την παρακάτω ανακοίνωση:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

p { direction: ltr; color: #000000; text-align: justify; orphans: 2; widows: 2; background: transparent }p.western { font-family: "Bookman Old Style", serif; font-size: 12pt; so-language: el-GR }p.cjk { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: zh-CN }p.ctl { font-family: "Bookman Old Style", serif; font-size: 12pt; so-language: ar-SA }a:visited { color: #800000; so-language: zxx; text-decoration: underline }a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline }