Ανάρτηση επικαιροποιημένων οριστικών πινάκων κατάταξης για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για 51 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας και 7 Πειραματικές ΕΠΑΣ.

Σήμερα, 12 Αυγούστου 2022, αναρτήθηκαν οι επικαιροποιημένοι οριστικοί πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, για τις 51 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας και τις 7 Πειραματικές ΕΠΑΣ (Π.ΕΠΑΣ), για το σχολικό έτος 2022-23.

Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν την κατάταξή τους με τον αριθμό (ID) της αίτησης που υπέβαλαν.

Παρακαλούμε οι υποψήφιοι να ελέγξουν τους επικαιροποιημένους πίνακες καθώς λόγω μηχανογραφικού προβλήματος εντοπίστηκαν λανθασμένα στοιχεία στους πίνακες που αναρτήθηκαν χθες, 11.8.2022.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ τους οριστικούς πίνακες για την Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Δείτε εδώ τους οριστικούς πίνακες για την Αττική

Δείτε εδώ τους οριστικούς πίνακες για την Θεσσαλία

Δείτε εδώ τους οριστικούς πίνακες για την Ήπειρο

Δείτε εδώ τους οριστικούς πίνακες για την Μακεδονία

Δείτε εδώ τους οριστικούς πίνακες για την Κρήτη

Δείτε εδώ τους οριστικούς πίνακες για την Πελοπόννησο