Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για τη συγκρότηση των Οριστικών Μητρώων Παρόχων κατάρτισης των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ και των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των Α.Ε.Ι. καθώς και των Παρόχων Πιστοποίησης, για την κατάρτιση 150.000 εργαζομένων

Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) τα Οριστικά Μητρώα Παρόχων Κατάρτισης των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ και των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των Α.Ε.Ι. (Α΄ φάσης) και το Οριστικό Μητρώο Παρόχων Πιστοποίησης (Α΄ φάσης) για τα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων 150.000 εργαζομένων του έργου "Πάω Μπροστά", τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU.

Οι αιτήσεις συμμετοχής αξιολογήθηκαν, ώστε οι πάροχοι να πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι σχετικές προσκλήσεις για τη διασφάλιση ποιότητας. Τα Οριστικά Μητρώα περιλαμβάνουν 191 Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), 9 επιλεγμένα Κέντρα Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.Δι.Βι.Μ.) των ΑΕΙ και 10 Παρόχους Πιστοποίησης Προσώπων, για τα οποία μπορείτε να ενημερωθείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Δ.ΥΠ.Α. και του voucher.gov.gr.

Από σήμερα, Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023, ξεκινά στον ιστότοπο voucher.gov.gr η ηλεκτρονική υποβολή προτεινόμενων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης από τους εγκεκριμένους παρόχους κατάρτισης προς αξιολόγηση. Η υποβολή των προγραμμάτων κατάρτισης Α’ Φάσης ολοκληρώνεται στις 12 Φεβρουαρίου 2023.

Υπενθυμίζεται ότι η δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών σε 150.000 μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και πράσινων γνώσεων και δεξιοτήτων και σε αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης. Στόχος της δράσης είναι οι εργαζόμενοι να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις των σύγχρονων τάσεων στην αγορά εργασίας, να αναβαθμίσουν τις προοπτικές τους και κατά συνέπεια να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση