Αναρτήθηκε σήμερα η Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο ΚΕΚ Πάτρας, για την υλοποίηση του Πιλοτικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο: “REFLEX” (REcommending FLEXible learning for low-skilled adults – Πρόταση Ευέλικτης Μάθησης για ενήλικες με χαμηλά προσόντα), με συντονιστή τον ΟΑΕΔ και συνεργαζόμενο το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.

Αναρτήθηκε σήμερα η Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτών στο ΚΕΚ Πάτρας, για την υλοποίηση του Πιλοτικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο: “REFLEX” (Recommending FLEXible learning for low-skilled adults – Πρόταση Ευέλικτης Μάθησης για ενήλικες με χαμηλά προσόντα), με συντονιστή τον ΟΑΕΔ και συνεργαζόμενο το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr στην ενότητα “ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ”.

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Για την προκήρυξη πατήστε εδώ.

Για το έντυπο αίτησης πατήστε εδώ.