generic

Ανεργία & Παροχές Ασφάλισης Μισθωτών

 • Κοινοί Άνεργοι
   • Γενικά

    Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας (ΤΕΑ) είναι μια παροχή που χορηγείται σε ασφαλισμένους, ικανούς και διαθέσιμους για εργασία, με εξαρτημένη σχέση εργασίας που είτε έληξε είτε καταγγέλθηκε από τον εργοδότη, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέβαλαν εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ. Η χρονική διάρκεια της επιδότησης κυμαίνεται από πέντε (5) έως δώδεκα (12) μήνες ανάλογα με τις ημέρες εργασίας που πραγματοποίησαν οι δικαιούχοι σε συγκεκριμένα (κρίσιμα) χρονικά διαστήματα πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης και τον αριθμό ημερησίων επιδομάτων που έλαβαν κατά την τελευταία τετραετία.

    Αν κατά τη διάρκεια της επιδότησης οι δικαιούχοι χάσουν την ιδιότητα του ανέργου (π.χ. λόγω πρόσληψης, ασθένειας, στράτευσης κ.ο.κ.), η επιδότηση σταματά προσωρινά (αναστέλλεται), ενώ είναι δυνατόν να συνεχιστεί και πάλι υπό πρoϋποθέσεις.

    Οι επιδοτούμενοι άνεργοι έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις, η μη τήρηση των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε οριστική διακοπή της επιδότησής τους.

   • Προϋποθέσεις Αρχικής Επιδότησης

    Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας χορηγείται στους αιτούντες – πρώην μισθωτούς, εφόσον:

    • καταγγέλθηκε ή έληξε η Σύμβαση Εργασίας τους (δεν χορηγείται σε όσους αποχώρησαν οικειοθελώς από την εργασία τους)
    • έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επιδότηση (δεν απασχολούνται σε άλλον εργοδότη, δεν αυτοαπασχολούνται, είναι ικανοί και διαθέσιμοι στην αγορά εργασίας)
    • έχουν πραγματοποιήσει σε συγκεκριμένα (κρίσιμα) χρονικά διαστήματα συγκεκριμένο αριθμό ημερών εργασίας, για τις οποίες καταβάλλονταν εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, ως εξής:

    α) Για ασφαλισμένους που επιδοτούνται για πρώτη φορά

    1η περίπτωση

    • τουλάχιστον εκατόν είκοσι πέντε (125) ημέρες εργασίας ή εκατό (100) ημέρες για οικοδόμους με κρατήσεις υπέρ του κλάδου  ανεργίας εντός του 14μήνου πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής και
    • ογδόντα (80) ημέρες εξαρτημένης εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα έτη πριν από  την έναρξη της επιδότησής τους

    2η περίπτωση (για ασφαλισμένους που δεν καλύπτουν την προϋπόθεση της 1ης περίπτωσης)

    • τουλάχιστον διακόσιες (200) ημέρες εργασίας ή εκατόν ογδόντα (180) για οικοδόμους με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας κατά τα δύο προηγούμενα έτη πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής, και
    •  ογδόντα (80) ημέρες εξαρτημένης εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα έτη πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης

    β) Για ασφαλισμένους που έχουν επιδοτηθεί στο παρελθόν:

    • τουλάχιστον εκατόν είκοσι πέντε (125) ημέρες εργασίας ή εκατό (100) ημέρες για οικοδόμους με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας εντός του 14μήνου πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής.

    Οι ασφαλισμένοι της κατηγορίας αυτής δεν πρέπει να έχουν λάβει εντός της προηγούμενης τετραετίας από την έναρξη της επιδότησης για την οποία υποβάλλουν αίτηση πάνω από τετρακόσια (400) ημερήσια επιδόματα.

    Εάν εντός της τετραετίας έχουν επιδοτηθεί, αλλά έχουν λάβει λιγότερα από τετρακόσια (400) ημερήσια επιδόματα, δικαιούνται να επιδοτηθούν για τον υπόλοιπο αριθμό ημερησίων επιδομάτων μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων (400) ημερησίων επιδομάτων.

    Για την επιδότηση στην κατηγορία των οικοδόμων απαιτείται ο ελάχιστος αριθμός ημερών εργασίας και η λύση ή λήξη της εργασιακής σχέσης να προέρχονται από τον οικοδομικό κλάδο.

   • Προϋποθέσεις Συνέχισης επιδότησης

    Συνέχιση επιδότησης χορηγείται στους αιτούντες ασφαλισμένους, εφόσον:

    • η προηγούμενη επιδότηση έχει ανασταλεί
    • ο λόγος για τον οποίο η επιδότηση ανεστάλη δεν υπάρχει πλέον
    • η αίτηση υποβληθεί εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία έγκρισης ένταξης στην αρχική επιδότηση
    • δεν θεμελιώνεται δικαίωμα νέας επιδότησης ή η χορήγηση της συνέχισης συμφέρει περισσότερο τον ασφαλισμένο

    Η συνέχιση της επιδότησης δεν χορηγείται:

    • σε περίπτωση διακοπής της επιδότησης
    • σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης από την εργασία, αν ο λόγος της αναστολής ήταν η ανάληψη εργασίας.
   • Προθεσμία υποβολής της αίτησης

    Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι:

    • για αρχική επιδότηση: εξήντα (60) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας λήξης ή λύσης της εργασιακής σχέσης
    • για συνέχιση επιδότησης που ανεστάλη: δύο (2) έτη από την ημερομηνία έγκρισης της αρχικής επιδότησης
   • Πού και πώς υποβάλλεται η αίτηση

    Η αίτηση για την τακτική επιδότηση ανεργίας υποβάλλεται, αφού έχει εκδοθεί Δελτίο Ανεργίας, στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου. Η επιλογή της Υπηρεσίας ΚΠΑ2 είναι σημαντική, γιατί η Υπηρεσία αυτή θα είναι αρμόδια για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την επιδότηση του ασφαλισμένου και σε αυτήν θα πρέπει να προσέρχεται, όταν του ζητείται.

    Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με δύο τρόπους:

    α) με ηλεκτρονικό τρόπο και μόνο μέσω των e-services ΔΥΠΑ ή της Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου (www.gov.gr). Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει “ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ” και στη συνέχεια “ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ”.

    ή

    β) με αυτοπρόσωπη προσέλευση στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ. 

     

    Κατά την υποβολή  της αίτησης ο άνεργος:

    ενημερώνεται:

    • για τις προϋποθέσεις της επιδότησης  και για τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του
    • για τις υποχρεώσεις του κατά τη διάρκεια της επιδότησής του, συνυποβάλλοντας Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 ότι έλαβε γνώση αυτών

    δηλώνει:

    • αν έχει προστατευόμενα μέλη στην οικογένειά του, για να του χορηγηθεί προσαύξηση 10%
    • τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος, όπου θα πιστώνονται τα επιδόματά του
    • συνυποβάλλει δικαιολογητικά, μόνο στην περίπτωση που αυτά απαιτούνται

    Με την οριστική υποβολή της αίτησης ο άνεργος λαμβάνει αντίγραφο αυτής στο οποίο καταγράφονται συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία έχει την υποχρέωση να δηλώνει αυτοπροσώπως την παρουσία του στη ΔΥΠΑ μέχρι την εξέταση της αίτησής τοu. Τα διαστήματα αυτά αποτυπώνονται και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

   • Μεταφορά επιδότησης

    Μετά την υποβολή της αίτησής τους με οποιονδήποτε από τους δύο τρόπους οι ασφαλισμένοι είναι δυνατόν να υποβάλουν αίτηση μεταφοράς σε άλλη Υπηρεσία ΚΠΑ2, εφόσον αλλάζουν τόπο κατοικίας, με απαραίτητα δικαιολογητικά τα αποδεικτικά της νέας κατοικίας. Με την υποβολή της αίτησης μεταφοράς η νέα Υπηρεσία ΚΠΑ2 είναι πλέον αρμόδια για τα θέματα της επιδότησης των ασφαλισμένων (προσκόμιση δικαιολογητικών, παραλαβή απόφασης κ.ο.κ).

   • Επεξεργασία αίτησης από την Υπηρεσία

    Μετά την κατάθεση της αίτησης ξεκινά η επεξεργασία της από την Υπηρεσία στην οποία την υπέβαλε ο ασφαλισμένος και ελέγχονται οι προϋποθέσεις και η ένταξη στην επιδότηση βάσει των στοιχείων που προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που είτε αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από τις Υπηρεσίες είτε συνυποβάλλονται. 

   • Δικαιολογητικά

    1. Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας (Έντυπο Ε6) υπογεγραμμένη από τον άνεργο ή Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Έντυπο Ε7)

    2.Έμμεση ασφαλιστική ικανότητα προστατευομένων μελών της οικογενείας, εφόσον υπάρχουν

    3.Στοιχεία μισθωτής εργασίας (ημέρες ασφάλισης) και μη μισθωτής απασχόλησης (επιχειρηματική δραστηριότητα)

    4.Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο ο ασφαλισμένος είναι πρώτος δικαιούχος

    Τα τρία πρώτα δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τις Υπηρεσίες και μόνο όταν δεν είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους συνυποβάλλονται από τους ασφαλισμένους. Ο αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) προσκομίζεται μόνο αν δεν έχει δηλωθεί στο παρελθόν ή αν έχει αλλάξει.

     

   • Εκκρεμότητες

    Στην περίπτωση που κατά την εξέταση της αίτησης η Υπηρεσία δεν εντοπίζει τα απαιτούμενα στοιχεία που αναζητεί αυτεπαγγέλτως ή διαπιστώνει ότι χρειάζονται επιπλέον δικαιολογητικά, επικοινωνεί με τους ασφαλισμένους για να τα προσκομίσουν εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών. Αν οι ασφαλισμένοι δεν ανταποκριθούν, η Υπηρεσία προβαίνει στην έκδοση απορριπτικής απόφασης μετά την παρέλευση 3μηνου από της ενημερώσεως, εκτός εάν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης των δικαιολογητικών, για την οποία δεν ευθύνονται οι ασφαλισμένοι.

   • Έκδοση απόφασης

    Κατόπιν της επεξεργασίας της αίτησης εκδίδεται απόφαση από την Υπηρεσία είτε εγκριτική είτε απορριπτική, την οποία ο ασφαλισμένος παραλαμβάνει από την Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται (όπου την υπέβαλε αρχικά ή την μετέφερε), ενώ η απόφαση εμφανίζεται και στις e-services ΔΥΠΑ.

    Στην εγκριτική απόφαση καταγράφονται:

    • νέα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία ο άνεργος έχει την υποχρέωση να δηλώνει την παρουσία του στη ΔΥΠΑ
    • η διάρκεια της επιδότησης
    • το ύψος της επιδότησης
   • Αυτοπρόσωπη δήλωση παρουσίας

    Δήλωση παρουσίας είναι η αυτοπρόσωπη υποβολή κατά τακτά χρονικά διαστήματα μιας υπεύθυνης δήλωσης από τον άνεργο για την πλήρωση των προϋποθέσεων επιδότησης, όπως είχε δηλωθεί και κατά την κατάθεση της αίτησής του. Η δήλωση παρουσίας:

    • υποβάλλεται τον τρίτο μήνα κάθε τριμήνου (μήνας παρουσίας):
     • μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αιτήσεως ο τρίτος μήνας υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
     • μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης ο τρίτος μήνας υπολογίζεται από την ημερομηνία έναρξης της επιδότησης
     • από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης παύουν να ισχύουν οι μήνες παρουσίας, όπως είχαν υπολογιστεί κατά την αίτηση
     •  οι μήνες παρουσίας αποτυπώνονται στην αίτηση, στην εγκριτική απόφαση και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ. Οι μήνες παρουσίας που αποτυπώνονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ενσωματώνουν όλες τις αλλαγές που πιθανώς προκύπτουν με την έκδοση εγκριτικής απόφασης
    • γίνεται από όλους τους ασφαλισμένους είτε έχει εγκριθεί η επιδότησή τους είτε παραμένει σε εκκρεμότητα
    • συνδέεται με την ομαλή καταβολή των επιδομάτων του ανέργου:
     •  αν δηλωθεί η παρουσία, κατοχυρώνεται το δικαίωμα είσπραξης του επιδόματος που αντιστοιχεί στον μήνα παρουσίας και στα δύο επόμενα μηνιαία επιδόματα
     • αν δεν δηλωθεί η παρουσία, γίνεται στέρηση του επιδόματος που αντιστοιχεί στον μήνα παρουσίας και για την καταβολή των επόμενων δύο μηνιαίων επιδομάτων αναμένεται η επόμενη δήλωση παρουσίας
     • αν δεν δηλωθεί η παρουσία για δύο συνεχόμενους μήνες παρουσίας, η επιδότηση διακόπτεται
    • εξασφαλίζει την αυτόματη ανανέωση του δελτίου ανεργίας
    • παύει να αποτελεί υποχρέωση, όταν εκδοθεί απορριπτική απόφαση επί της αιτήσεως
    • ως διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή. Οι ασφαλισμένοι προσέρχονται στις Υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, δηλώνουν την πλήρωση των προϋποθέσεων επιδότησης και υπογράφουν και τη σχετική ΥΔ. Η πρώτη αυτοπρόσωπη δήλωση παρουσίας γίνεται στην Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο ασφαλισμένος (δηλ. όπου κατατέθηκε ή όπου μεταφέρθηκε η αίτηση), ενώ οι υπόλοιπες σε οποιαδήποτε Υπηρεσία ΚΠΑ2.  

    Η δήλωση παρουσίας διατίθεται μέσω των e-services ΔΥΠΑ με την επιβεβαίωση ανάγνωσης του κειμένου της ΥΔ. Σε περίπτωση παρέλευσης του μήνα παρουσίας, η ηλεκτρονική της δήλωση δεν είναι δυνατή.

   • Έναρξη επιδότησης

    Η επιδότηση αρχίζει:

    α) από την 7η ημέρα, όταν η αίτηση για την υπαγωγή στην τακτική επιδότηση ανεργίας υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο κατά το πρώτο 7ημερο μετά τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής του σχέσης και οπωσδήποτε εντός της 60νθήμερης προθεσμίας, ή

    β) από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, όταν αυτή υποβάλλεται από τον  ενδιαφερόμενο μετά την παρέλευση του 7ημερου από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής του σχέσης και οπωσδήποτε εντός της 60νθήμερες προθεσμίας

    γ) από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στην περίπτωση της συνέχισης προηγούμενης επιδότησης που έχει ανασταλεί

     
   • Διάρκεια επιδότησης
    Διάρκεια επιδότησης
     
    Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται:
    • Για τους παλαιούς επιδοτούμενους: α) από τον αριθμό των ημερών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν στο κρίσιμο χρονικό διάστημα του 14μηνου πριν από τη λύση/λήξη εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο (2) τελευταίων πριν από την απόλυση μηνών, β) από την προϋπόθεση της μη υπέρβασης τετρακοσίων (400) ημερησίων επιδομάτων ανεργίας κατά την τελευταία τετραετία πριν από την έναρξη της επιδότησης
    • Για τους νέους επιδοτούμενους: α) από τον αριθμό των ημερών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν στο κρίσιμο χρονικό διάστημα του 14μηνου πριν από τη λύση/λήξη εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο (2) τελευταίων πριν από την απόλυση μηνών ή β) από τον αριθμό των ημερών εργασίας κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα της διετίας πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο (2) τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής.

    Ο αριθμός ημερών εργασίας με βάση τον οποίο καθορίζεται η διάρκεια της επιδότησης διαφέρει για τους οικοδόμους.

    Στους παρακάτω πίνακες αποτυπώνεται η διάρκεια της επιδότησης για τους κοινούς ανέργους και τους οικοδόμους με βάση τον αριθμό ημερών εργασίας που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τα κρίσιμα χρονικά διαστήματα.

     

    ΠΙΝΑΚΑΣ 1.Α: ΚΟΙΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

    ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ 14ΜΗΝΟΥ

     

    Απαιτούμενες Ημέρες Εργασίας κατά το 14μηνο (πριν από τη λύση ή λήξη της εργασιακής σχέσης αφαιρουμένων των 2 τελευταίων μηνών)

    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

    125-149

    5 μήνες

    150-179

    6 μήνες

    180-219

    8 μήνες

    220-249

    10 μήνες

    250 και άνω

    12 μήνες

    210

    και συμπλήρωση του 49ου έτους ηλικίας κατά την υποβολή της αίτησης

    12 μήνες

    125 -249

    και 4050 ημέρες εργασίας συνολικά

    12 μήνες

    ΠΙΝΑΚΑΣ 1.Β: ΚΟΙΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

    ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΔΙΕΤΙΑΣ *

    Απαιτούμενες Ημέρες Εργασίας κατά τη διετία (πριν από τη λύση ή λήξη της εργασιακής σχέσης αφαιρουμένων των 2 τελευταίων μηνών)

    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

    200

    5 μήνες

    250

    6 μήνες

    300

    8 μήνες

    350

    και συμπλήρωση του 49ου έτους ηλικίας κατά την υποβολή της αίτησης

    12 μήνες

    200-300

    και 4050 ημέρες εργασίας συνολικά

     

    12 μήνες

    ΠΙΝΑΚΑΣ 2.Α: ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ

     

    Απαιτούμενες Ημέρες Εργασίας στον οικοδομικό κλάδο κατά το 14μηνο (πριν από τη λύση ή λήξη της εργασιακής σχέσης αφαιρουμένων των 2 τελευταίων μηνών)

     

    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

    100-129

    5 μήνες

    130-149

    6 μήνες

    150-219

    8 μήνες

    220-249

    10 μήνες

    250 και άνω

    12 μήνες

    210

    και συμπλήρωση του 49ου έτους ηλικίας

    12 μήνες

    100-249

    και 4050 ημέρες εργασίας συνολικά

    12 μήνες

    ΠΙΝΑΚΑΣ 2.Β: ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ

    ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΔΙΕΤΙΑΣ

     

    Απαιτούμενες Ημέρες Εργασίας στον οικοδομικό κλάδο κατά τη διετία (πριν από τη λύση ή λήξη της εργασιακής σχέσης αφαιρουμένων των 2 τελευταίων μηνών)

     

    180

    5 μήνες

    230

    6 μήνες

    280

    8 μήνες

    350

    και συμπλήρωση του 49ου έτους της ηλικίας

    12 μήνες

    180-280

    και 4050 ημέρες εργασίας συνολικά

    12 μήνες

   • Ύψος επιδότησης

    Το ύψος της επιδότησης υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των μεικτών μηνιαίων αποδοχών του τελευταίου πριν από την απόλυση 6μηνου ως εξής:

    Μ.Ο. ΜΕΙΚΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

    ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

    ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

    444.85€ ΚΑΙ ΑΝΩ

    20.39€

    509.75€

    ΑΠΟ 222.43€ ΕΩΣ 444.84€

    15.29€

    382.25€

    ΕΩΣ 222.42€

    10.20€

    255.00€

    • Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας του δικαιούχου
    • Για κάθε πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται είκοσι πέντε (25) ημερήσια επιδόματα
   • Οικονομικές ενισχύσεις Πάσχα και Χριστουγέννων (Δώρα)

    Κατά την επιδότηση καταβάλλονται Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα.

    Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται, εφόσον ο ασφαλισμένος επιδοτείται κατά το διάστημα από 01.05 έως 31.12. Για κάθε έναν πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται τρία (3) ημερήσια επιδόματα Δώρο Χριστουγέννων. Για επιδότηση όλο το προαναφερόμενο διάστημα καταβάλλονται είκοσι πέντε (25) ημερήσια επιδόματα. Αν δεν συμπληρωθεί πλήρης μήνας επιδότησης δεν καταβάλλεται Δώρο Χριστουγέννων.

    Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται, εφόσον ο ασφαλισμένος επιδοτείται κατά το διάστημα από 01.01 έως 30.04. Για κάθε έναν πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται τρία (3) ημερήσια επιδόματα Δώρο Πάσχα. Για επιδότηση όλο το προαναφερόμενο διάστημα καταβάλλονται δωδεκάμισι (12,5) ημερήσια επιδόματα. Αν δεν συμπληρωθεί πλήρης μήνας επιδότησης δεν καταβάλλεται Δώρο Πάσχα.

   • Καταβολή επιδότησης
    • τα μηνιαία επιδόματα καταβάλλονται «δεδουλευμένα», δηλαδή από την επομένη της λήξης τους
    • κάθε μηνιαίο επίδομα πιστώνεται αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο δικαιούχος, εφόσον αυτός έχει πραγματοποιήσει εμπρόθεσμες δηλώσεις παρουσίας
    • η πίστωση των μηναίων επιδομάτων γίνεται μια φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτής (Παρασκευή)
    • με την αίτησή του ο ασφαλισμένος κατοχυρώνει την πληρωμή των δύο (2) πρώτων μηνιαίων επιδομάτων του χωρίς άλλη ενέργεια
   • Υποχρέωση του ανέργου για ενημέρωση της Υπηρεσίας - Αναστολή - Διακοπή - Συνέχιση επιδότησης


    Ο επιδοτούμενος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΥΠΑ, αν συντρέξει λόγος απώλειας της ιδιότητας του ανέργου κατά τη διάρκεια της επιδότησής του, ούτως ώστε αναλόγως αυτή να σταματά προσωρινά (να αναστέλλεται) ή να διακόπτεται οριστικά.

    Η ιδιότητα του ανέργου χάνεται και

    Α. η επιδότηση αναστέλλεται λόγω:

    • πρόσληψης
    • ασθένειας ή ανικανότητας για εργασία
    • στράτευσης
    • άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος ή επιχειρηματικής δραστηριότητας
    • αναχώρησης στο εξωτερικό για διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) συνεχόμενων ή σποραδικών ημερών κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους ή συνεχόμενων κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών ετών
    • φυλάκισης ή διοικητικής κράτησης
    • πρακτικής άσκησης
    • κατάρτισης (υπό προϋποθέσεις)
    • λήξης άδειας διαμονής και εργασίας (για περιπτώσεις αλλοδαπών επιδοτουμένων) ή
    • οποιουδήποτε άλλου λόγου εξαιτίας του οποίου παύει να είναι διαθέσιμος για απασχόληση στην αγορά εργασίας

    Β. Η επιδότηση διακόπτεται λόγω:

    1. συνταξιοδότησης εξ ιδίου δικαιώματος
    2. θανάτου
    3. οριστικής ανικανότητας για εργασία
    4. μη πραγματοποίησης δήλωσης παρουσίας για δύο συνεχόμενους μήνες παρουσίας
    5. ταυτόχρονης απασχόλησης και επιδότησης

    Η ενημέρωση της Υπηρεσίας για την ύπαρξη λόγου αναστολής ή διακοπής των περιπτώσεων Β.1-3 της επιδότησης πρέπει να γίνει

    1. εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από την ημέρα που προκύπτει ο λόγος αναστολής ή διακοπής της επιδότησης και σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης. Το ποσό της χρηματικής διαφοράς που μπορεί να προκύπτει από την τελευταία πληρωμή του ασφαλισμένου μέχρι την ημερομηνία αναστολής ή διακοπής των περιπτώσεων Β.1-3 της επιδότησης δεν χάνεται, αλλά καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του ασφαλισμένου.

    Η έγκαιρη ενημέρωση της Υπηρεσίας για την αναστολή/διακοπή της επιδότησης και η μη είσπραξη επιδομάτων σε διάστημα που έπρεπε να έχει ανασταλεί ή διακοπεί η επιδότηση είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί:

    • στην περίπτωση παράλληλης επιδότησης και απασχόλησης (είτε μισθωτής είτε μη μισθωτής), η επιδότηση διακόπτεται.
    • το ποσό που έχει εισπραχθεί, σε διάστημα που η επιδότηση έπρεπε να έχει ανασταλεί ή διακοπεί πρέπει να επιστραφεί από τον ασφαλισμένο στη ΔΥΠΑ

    2. με οποιονδήποτε τρόπο από τον ίδιο τον ασφαλισμένο ή από αντιπρόσωπο αυτού (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.ο.κ.). Στη συνέχεια (ή ταυτόχρονα) πρέπει να ακολουθήσει η προσκόμιση των σχετικών παραστατικών, όταν αυτά δεν είναι δυνατόν να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως (π.χ. βιβλιάριο ασθενείας, βεβαίωση Στρατιωτικής Υπηρεσίας, αεροπορικό εισιτήριο κ.λπ).

    Συνέχιση

   • Επεξηγηματικά Αρχεία - Χρήσιμοι Όροι

    Κατάρτιση

    Αν επιδοτούμενος άνεργος ενταχθεί σε πρόγραμμα κατάρτισης (ΚΕΚ ή ΙΕΚ) η επιδότηση δεν αναστέλλεται:

    1. Για προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης διάρκειας έως έξι (6) μήνες, χωρίς εκπαιδευτικό επίδομα εφόσον:

    α. δηλωθεί από τον άνεργο/-η κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης αυτοπρόσωπη παρουσία η συμμετοχή  στο πρόγραμμα

    β. έχουν παρέλθει 2 έτη από τη λήξη παλαιότερου προγράμματος κατάρτισης.

    2. Για προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης διάρκειας έως έξι (6) μήνες με εκπαιδευτικό επίδομα ή μεγαλύτερης διάρκειας των έξι (6) μηνών, εφόσον:

    α) είναι εγγεγραμμένος/-η στο Μητρώο Ανέργων για τουλάχιστον 4 μήνες αθροιστικά κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης

    β) δηλωθεί από τον άνεργο/-η κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης αυτοπρόσωπη παρουσία η συμμετοχή στο πρόγραμμα

    γ) έχουν παρέλθει 2 έτη από τη λήξη παλαιότερου προγράμματος κατάρτισης.

    Στην περίπτωση που λόγω της συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης πρόκειται να ληφθεί τυχόν αποζημίωση από τον φορέα υλοποίησης, αυτή θα συνεχίσει να καταβάλλεται παράλληλα με το επίδομα ανεργίας χωρίς να απαιτείται συμψηφισμός. Τέλος, για όσο διάστημα καταβάλλεται η επιδότηση και παράλληλα υπάρχει συμμετοχή στο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης διατηρείται η ιδιότητά του/της ως ανέργου/-ης και εξακολουθούν να υπάρχουν οι ίδιες υποχρεώσεις, για την τήρηση των οποίων δεσμεύεται με τις δηλώσεις παρουσίας του/-ης.

    Προστατευόμενα μέλη

    Προστατευόμενα μέλη για τα οποία μπορεί να χορηγηθεί προσαύξηση 10% στον επιδοτούμενο είναι τα εξής:

    •  ο/η σύζυγος,
    • τα παιδιά, μέχρι 24 ετών, όταν είναι άνεργα, ή μέχρι 26 ετών όταν είναι άνεργα και σπουδάζουν
    • ο γονέας
    • οι ορφανοί εγγονοί και αδελφοί, μέχρι συμπληρώσεως του 18ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον είναι άγαμοι,

    όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη του ιδίου (ή του/της συζύγου του στις 3 τελευταίες περιπτώσεις).

    Η ασφαλιστική ικανότητα των προστατευομένων μελών πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της επιδότησης, αλλιώς η προσαύξηση χορηγείται μόνο για όσο διάστημα αυτή είναι σε ισχύ.

    Στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι επιδοτούμενοι, δεν μπορούν να πάρουν για το ίδιο χρονικό διάστημα προσαύξηση για τα ίδια μέλη. Επιλέγουν σε ΥΔ ποιος από τους δύο θα λάβει την προσαύξηση ή αν θα την λάβουν και οι δύο σε ποσοστό 50%.

    Περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών

    1.α. Όταν το Έντυπο Ε6 ή Ε7 κατατέθηκε εκπρόθεσμα και δεν υπάρχει αναρτημένο στο ΕΡΓΑΝΗ

    1.β, Όταν το Έντυπο Ε6 ή Ε7 δεν υπάρχει αναρτημένο στο ΕΡΓΑΝΗ, γιατί δεν είχε τέτοια υποχρέωση ο εργοδότης.

    1.γ. Όταν η λύση της εργασιακής σχέσης αναγνωρίζεται με δικαστική απόφαση

    1.δ. Όταν έχει υποβληθεί εξώδικη δήλωση ή αγωγή για μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας και η αίτηση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 51 του ν. 4488/2017

    2. Όταν η ασφαλιστική ικανότητα δεν έχει μηχανογραφηθεί στον e-ΕΦΚΑ ή όταν δεν έχουν δηλωθεί σωστά τα στοιχεία των προστατευομένων μελών στην αίτηση

   • Νομικό Πλαίσιο
    Οι νόμοι και οι αποφάσεις που καλύπτουν την παροχή της επιδότησης ανεργίας είναι οι εξής, ως ισχύουν:
    • Ν.Δ. 2961/1954 (άρθρα 11-38) 
    • Ν.1545/1985 (άρθρα 3-8) 
    • Ν.1892/1990 (άρθρο 37) 
    • Ν. 4921/2022 
    • Aπόφαση Δ.Σ. ΔΥΠΑ 3701/55/22-11-11 
    • Απόφαση Δ.Σ ΔΥΠΑ 1850/30/15.03.2020
    • Απόφαση Δ.Σ ΔΥΠΑ 5274/114/27.09.2022
 • Εποχικοί Άνεργοι
   • Γενικά

    Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας (ΤΕΑ) είναι μια παροχή που χορηγείται σε ασφαλισμένους, ικανούς και διαθέσιμους για εργασία, με εξαρτημένη σχέση εργασίας που είτε έληξε  είτε καταγγέλθηκε από τον εργοδότη, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέβαλαν εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ. Στους ασφαλισμένους που χαρακτηρίζονται ως «εποχικοί» η τακτική επιδότηση χορηγείται με διαφορετικούς όρους απ’ ό,τι στους κοινούς ανέργους, είτε υποχρεωτικά είτε κατόπιν της επιλογής τους, ανάλογα με τις ημέρες εργασίας που πραγματοποίησαν σε συγκεκριμένα (κρίσιμα) χρονικά διαστήματα  πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης. Η χρονική διάρκεια της επιδότησής τους είναι ογδόντα (80) ημέρες, χωρίς να τίθεται κανένας περιορισμός ως προς τα ημερήσια επιδόματα που έλαβαν κατά την προηγούμενη από την έναρξη της επιδότησης τετραετία στην περίπτωση αυτή.

    Αν κατά τη διάρκεια της επιδότησης οι δικαιούχοι χάσουν την ιδιότητα του ανέργου (π.χ. λόγω πρόσληψης, ασθένειας, στράτευσης κ.ο.κ.), η επιδότηση σταματά προσωρινά (αναστέλλεται), ενώ είναι δυνατόν να συνεχιστεί και πάλι υπό πρoϋποθέσεις.

    Οι επιδοτούμενοι άνεργοι έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις, η μη τήρηση των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε οριστική διακοπή της επιδότησής τους.

   • Ποιοι ασφαλισμένοι επιδοτούνται ως «εποχικοί»

    Ως εποχικοί επιδοτούνται οι ασφαλισμένοι που έχουν απασχοληθεί σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά για μία ή δύο σαιζόν. Για να ενταχθούν στην κατηγορία αυτή οι ασφαλισμένοι πρέπει να συντρέχουν και οι δύο προϋποθέσεις, δηλαδή και η επιχείρηση να λειτουργεί εποχικά και η απασχόληση να έχει παρασχεθεί κατά τη διάρκεια μίας ή δύο σαιζόν.

   • Ποιες επιχειρήσεις θεωρείται ότι λειτουργούν εποχικά

    Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά είναι κατ’ αρχάς τα τουριστικά καταλύματα, τα εστιατόρια, τα μπαρ, τα κέντρα αναψυχής, τα ζαχαροπλαστεία, τα καφενεία και τα ιαματικά λουτρά, αλλά και κάθε επιχείρηση που πληροί τις εξής δύο προϋποθέσεις:

    α) λόγω της φύσης των εργασιών της (πχ υδρονομείς), των καιρικών (πχ. Χιονοδρομικό κέντρο) ή ιδιαιτέρων συνθηκών (πχ τουρισμός) ή των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών (πχ ελαιοτριβείο)

    β) λειτουργεί:

    • από δύο (2) έως εννέα (9) μήνες τον χρόνο ή
    • όλο τον χρόνο, αλλά έχει περιόδους ύφεσης, κατά τις οποίες το προσωπικό που απασχολεί δεν ξεπερνά το 25% του προσωπικού που απασχολεί στις περιόδους αιχμής

    Ως εποχική επιχείρηση θεωρείται και το Δημόσιο, όταν προσλαμβάνει μισθωτούς με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αυξημένων αναγκών σε συγκεκριμένες περιόδους του έτους (π.χ. πυροσβέστες).

   • Τι είναι η σαιζόν

    Σαιζόν είναι μια συγκεκριμένη χρονική περίοδος λειτουργίας του έτους, που ορίζεται ως εξής:

    • για τα τουριστικά καταλύματα, τα εστιατόρια, τα μπαρ, τα κέντρα αναψυχής, τα ζαχαροπλαστεία, τα καφενεία και τα ιαματικά λουτρά που λειτουργούν όλο τον χρόνο, σαιζόν είναι η περίοδος που διαρκεί από την 01.04 έως την 31.10 (θερινή σαιζόν) ή από την 01.11 έως την 31.03 (χειμερινή σαιζόν)
    • για τα τουριστικά καταλύματα, τα εστιατόρια, τα μπαρ, τα κέντρα αναψυχής, τα ζαχαροπλαστεία, τα καφενεία και τα ιαματικά λουτρά αλλά και για όλες τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν όλους τους μήνες αλλά από δύο (2) έως εννέα (9) μήνες τον χρόνο, σαιζόν είναι η συγκεκριμένη χρονική περίοδος που είναι σε λειτουργία [π.χ. για ξενοδοχείο που λειτουργεί τέσσερις (4) μήνες τον χρόνο, η σαιζόν διαρκεί για τους τέσσερις (4) αυτούς μήνες]
    • για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν όλο τον χρόνο με μειωμένο προσωπικό κατά τις περιόδους ύφεσης, σαιζόν είναι η περίοδος των μηνών αιχμής

    Για να θεωρηθεί ότι κάποιος ασφαλισμένος έχει εργασθεί για μία σαιζόν σε μία επιχείρηση που λειτουργεί εποχικά πρέπει κατά τα παραπάνω κατά περίπτωση χρονικά διαστήματα διάρκειας της σαιζόν να έχει πραγματοποιήσει κατά μέσο όρο δεκατρείς (13) ημέρες ασφάλισης τον μήνα

   • Προϋποθέσεις Αρχικής Επιδότησης

    Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας χορηγείται στους αιτούντες – πρώην μισθωτούς που έχουν εργασθεί σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά για μία ή δύο σαιζόν, εφόσον:

    • καταγγέλθηκε ή έληξε η Σύμβαση Εργασίας τους (δεν χορηγείται σε όσους αποχώρησαν οικειοθελώς από την εργασία τους)
    • έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επιδότηση (δεν απασχολούνται σε άλλον εργοδότη, δεν αυτοαπασχολούνται, είναι ικανοί και διαθέσιμοι στην αγορά εργασίας)
    • έχουν πραγματοποιήσει σε συγκεκριμένα (κρίσιμα) χρονικά διαστήματα συγκεκριμένο αριθμό ημερών εργασίας σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά, για τις οποίες καταβάλλονταν εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, ως εξής:

    Α. Νέοι επιδοτούμενοι

    Νέοι Επιδοτούμενοι που έχουν απασχοληθεί σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά για μία σαιζόν:

    • τουλάχιστον εκατό (100) ημέρες εργασίας σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά με κρατήσεις υπέρ του κλάδου  ανεργίας εντός του 14μήνου πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο (2) τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής και
    •  ογδόντα (80) ημέρες εξαρτημένης εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο (2) προηγούμενα έτη πριν από  την έναρξη της επιδότησής τους

    Νέοι επιδοτούμενοι που έχουν απασχοληθεί σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά για δύο συνεχόμενες σαιζόν:

    • τουλάχιστον εκατό (100) ημέρες εργασίας σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά με κρατήσεις υπέρ του κλάδου  ανεργίας κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από τη λήξη ή λύση της σύμβασης εργασίας τους και
    • ογδόντα (80) ημέρες εξαρτημένης εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο (2)  προηγούμενα έτη πριν από  την έναρξη της επιδότησής τους

    Β. Παλαιοί επιδοτούμενοι

    Παλαιοί επιδοτούμενοι που έχουν απασχοληθεί σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά για μία σαιζόν:

    • τουλάχιστον εκατό (100) ημέρες εργασίας σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά με κρατήσεις υπέρ του κλάδου  ανεργίας εντός του 14μήνου πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο (2) τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής

    Παλαιοί επιδοτούμενοι που έχουν απασχοληθεί σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά για δύο συνεχόμενες σαιζόν:

    • τουλάχιστον εκατό (100) ημέρες εργασίας σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά με κρατήσεις υπέρ του κλάδου  ανεργίας κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από τη λήξη ή λύση της σύμβασης εργασίας τους
   • Προϋποθέσεις συνέχισης επιδότησης

    Συνέχιση επιδότησης χορηγείται στους αιτούντες ασφαλισμένους, εφόσον:

    • η προηγούμενη επιδότηση έχει ανασταλεί
    • ο λόγος για τον οποίο η επιδότηση ανεστάλη δεν υπάρχει πλέον
    • η αίτηση υποβληθεί εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία έγκρισης ένταξης στην αρχική επιδότηση
    • δεν θεμελιώνεται δικαίωμα νέας επιδότησης ή η χορήγηση της συνέχισης συμφέρει περισσότερο τον ασφαλισμένο

    Η συνέχιση της επιδότησης δεν χορηγείται:

    • σε περίπτωση διακοπής της επιδότησης
    • σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης από την εργασία, αν ο λόγος της αναστολής ήταν η ανάληψη εργασίας
   • Προθεσμία υποβολής της αίτησης

    Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι:

    • για αρχική επιδότηση: εξήντα (60) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας λήξης ή λύσης της εργασιακής σχέσης.
    • για συνέχιση επιδότησης που ανεστάλη: δύο (2) έτη από την ημερομηνία έγκρισης της αρχικής επιδότησης
   • Πού και πώς υποβάλλεται η αίτηση

    Η αίτηση για την τακτική επιδότηση ανεργίας υποβάλλεται, αφού έχει εκδοθεί Δελτίο Ανεργίας,  στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου. Η επιλογή της Υπηρεσίας ΚΠΑ2 είναι σημαντική, γιατί η Υπηρεσία αυτή θα είναι αρμόδια για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την επιδότηση του ασφαλισμένου και σε αυτήν θα πρέπει να προσέρχεται, όταν του ζητείται.

    Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με δύο τρόπους:

    α) με ηλεκτρονικό τρόπο και μόνο μέσω των e-services ΔΥΠΑ ή της Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου (www.gov.gr). Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει “ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ” και στη συνέχεια “ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ”.

    ή

    β) με αυτοπρόσωπη προσέλευση στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ. 

    Κατά την υποβολή  της αίτησης ο άνεργος:

    • ενημερώνεται:
    • για τις προϋποθέσεις της επιδότησης  και για τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του
    • για τις υποχρεώσεις του κατά τη διάρκεια της επιδότησής του, συνυποβάλλοντας Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση αυτών

    δηλώνει

    • αν έχει προστατευόμενα μέλη στην οικογένειά του, για να του χορηγηθεί προσαύξηση 10%
    • τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος, όπου θα πιστώνονται τα επιδόματά του
    • συνυποβάλλει δικαιολογητικά, μόνο στην περίπτωση που αυτά απαιτούνται

    Με την οριστική υποβολή της αίτησης ο άνεργος λαμβάνει αντίγραφο αυτής στο οποίο καταγράφονται συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία έχει την υποχρέωση να δηλώνει αυτοπροσώπως την παρουσία του στη ΔΥΠΑ μέχρι την εξέταση της αίτησής του. Τα διαστήματα αυτά αποτυπώνονται και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Οργανισμού.

   • Μεταφορά επιδότησης

    Μετά την υποβολή της αίτησής τους με οποιονδήποτε από τους δύο τρόπους οι ασφαλισμένοι είναι δυνατόν να υποβάλουν αίτηση μεταφοράς σε άλλη Υπηρεσία ΚΠΑ2, εφόσον αλλάζουν τόπο κατοικίας, με απαραίτητα δικαιολογητικά τα αποδεικτικά της νέας κατοικίας. Με την υποβολή της αίτησης μεταφοράς η νέα Υπηρεσία ΚΠΑ2 είναι πλέον αρμόδια για τα θέματα της επιδότησης των ασφαλισμένων (προσκόμιση δικαιολογητικών, παραλαβή απόφασης κ.ο.κ).

   • Επεξεργασία

    Μετά την κατάθεση της αίτησης ξεκινά η επεξεργασία της από την Υπηρεσία στην οποία την υπέβαλε ο ασφαλισμένος και ελέγχονται οι προϋποθέσεις και η ένταξη στην επιδότηση βάσει των στοιχείων που προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που είτε αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από τις Υπηρεσίες είτε συνυποβάλλονται. 

    • Δικαιολογητικά

     1. Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας (Έντυπο Ε6) υπογεγραμμένη από τον άνεργο ή Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Έντυπο Ε7)

     2.Έμμεση ασφαλιστική ικανότητα προστατευομένων μελών της οικογενείας, εφόσον υπάρχουν

     3.Στοιχεία μισθωτής εργασίας (ημέρες ασφάλισης) και μη μισθωτής απασχόλησης (επιχειρηματική δραστηριότητα)

     4.Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο ο ασφαλισμένος είναι πρώτος δικαιούχος

     Τα τρία πρώτα δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τις Υπηρεσίες και μόνο όταν δεν είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους συνυποβάλλονται από τους ασφαλισμένους. Ο αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) προσκομίζεται μόνο αν δεν έχει δηλωθεί στο παρελθόν ή αν έχει αλλάξει.

     Επιπλέον δικαιολογητικά που μπορεί να αναζητήσει η Υπηρεσία, αν κρίνεται απαραίτητο για την επιδότηση:

    • Εκκρεμότητες

     Στην περίπτωση που κατά την εξέταση της αίτησης η Υπηρεσία δεν εντοπίζει τα απαιτούμενα στοιχεία που αναζητεί αυτεπαγγέλτως ή διαπιστώνει ότι χρειάζονται επιπλέον δικαιολογητικά, επικοινωνεί με τους ασφαλισμένους για να τα προσκομίσουν εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών. Αν οι ασφαλισμένοι δεν ανταποκριθούν, η Υπηρεσία προβαίνει στην έκδοση απορριπτικής απόφασης μετά την παρέλευση 3μηνου από της ενημερώσεως, εκτός εάν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης των δικαιολογητικών, για την οποία δεν ευθύνονται οι ασφαλισμένοι.

    • Έκδοση απόφασης

     Κατόπιν της επεξεργασίας της αίτησης εκδίδεται απόφαση από την Υπηρεσία είτε εγκριτική είτε απορριπτική, την οποία ο ασφαλισμένος παραλαμβάνει από την Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται (όπου την υπέβαλε αρχικά ή την μετέφερε), ενώ η απόφαση εμφανίζεται και στις e-services ΔΥΠΑ.

     Στην εγκριτική απόφαση καταγράφονται:

     • νέα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία ο άνεργος έχει την υποχρέωση να δηλώνει την παρουσία του στη ΔΥΠΑ
     • η διάρκεια της επιδότησης
     • το ύψος της επιδότησης
    • Αυτοπρόσωπη δήλωση παρουσίας

     Δήλωση παρουσίας είναι η αυτοπρόσωπη υποβολή κατά τακτά χρονικά διαστήματα μιας υπεύθυνης δήλωσης από τον άνεργο για την πλήρωση των προϋποθέσεων επιδότησης, όπως είχε δηλωθεί και κατά την κατάθεση της αίτησής του. Η δήλωση παρουσίας:

     • υποβάλλεται στον τρίτο μήνα κάθε τριμήνου (μήνας παρουσίας):
      • μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αιτήσεως ο τρίτος μήνας υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
      • μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης ο τρίτος μήνας υπολογίζεται από την ημερομηνία έναρξης της επιδότησης
      • από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης παύουν να ισχύουν οι μήνες παρουσίας, όπως είχαν υπολογιστεί κατά την αίτηση
      •  οι μήνες παρουσίας αποτυπώνονται στην αίτηση, στην εγκριτική απόφαση και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ. Οι μήνες παρουσίας που αποτυπώνονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ενσωματώνουν όλες τις αλλαγές που πιθανώς προκύπτουν με την έκδοση εγκριτικής απόφασης.
     • γίνεται από όλους τους ασφαλισμένους είτε έχει εγκριθεί η επιδότησή τους είτε παραμένει σε εκκρεμότητα
     • συνδέεται με την ομαλή καταβολή των επιδομάτων του ανέργου:
      •  αν δηλωθεί η παρουσία κατοχυρώνεται το δικαίωμα είσπραξης του επιδόματος που αντιστοιχεί στον μήνα παρουσίας και στα δύο επόμενα μηνιαία επιδόματα
      • αν δεν δηλωθεί η παρουσία, γίνεται στέρηση του επιδόματος που αντιστοιχεί στον μήνα παρουσίας και για την καταβολή των επόμενων δύο μηνιαίων επιδομάτων αναμένεται η επόμενη δήλωση παρουσίας
      • αν δεν δηλωθεί η παρουσία για δύο συνεχόμενους μήνες παρουσίας, η επιδότηση διακόπτετα
     • εξασφαλίζει την αυτόματη ανανέωση του δελτίου ανεργίας
     • παύει να αποτελεί υποχρέωση, όταν εκδοθεί απορριπτική απόφαση επί της αιτήσεως
     • ως διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή. Οι ασφαλισμένοι προσέρχονται στις Υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, δηλώνουν την πλήρωση των προϋποθέσεων επιδότησης και υπογράφουν και τη σχετική ΥΔ. Η πρώτη αυτοπρόσωπη δήλωση παρουσίας γίνεται στην Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο ασφαλισμένος (δηλ. όπου κατατέθηκε ή όπου μεταφέρθηκε η αίτηση), ενώ οι υπόλοιπες σε οποιαδήποτε Υπηρεσία ΚΠΑ2.

     Η δήλωση παρουσίας διατίθεται μέσω των e-services ΔΥΠΑ με την επιβεβαίωση ανάγνωσης του κειμένου της ΥΔ. Σε περίπτωση παρέλευσης του μήνα παρουσίας, η ηλεκτρονική της δήλωση δεν είναι δυνατή.

    • Έναρξη επιδότησης

     Έναρξη αρχικής επιδότησης:

     α. από την 7η ημέρα:

     • όταν η αίτηση για την υπαγωγή στην τακτική επιδότηση ανεργίας υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο κατά το πρώτο 7ημερο μετά τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής του σχέσης και οπωσδήποτε εντός της 60νθήμερης προθεσμίας
     • όταν η αίτηση υποβληθεί οποτεδήποτε εντός της 60νθήμερης προθεσμίας και ο αιτών απασχολούνταν σε ξενοδοχειακές, επισιτιστικές ή τουριστικές επιχειρήσεις

     β. από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, όταν ο ενδιαφερόμενος δεν απασχολούνταν σε ξενοδοχειακές, επισιτιστικές ή τουριστικές επιχειρήσεις και η αίτηση υποβάλλεται μετά την παρέλευση του 7ημερου από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής του σχέσης και οπωσδήποτε εντός της 60νθήμερης προθεσμίας.

     Έναρξη συνέχισης επιδότησης:

     α. από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στην περίπτωση συνέχισης προηγούμενης επιδότησης που έχει ανασταλεί:

     • εφόσον αυτή υποβληθεί εντός δύο (2) ετών από την έγκριση ένταξης στην αρχική επιδότηση και οι ενδιαφερόμενοι δεν απασχολούνταν σε ξενοδοχειακές, επισιτιστικές ή τουριστικές επιχειρήσεις
     • εφόσον οι ενδιαφερόμενοι απασχολούνταν σε ξενοδοχειακές, επισιτιστικές ή τουριστικές επιχειρήσεις και η αίτηση υποβληθεί μετά από εξήντα (60) ημέρες από την απόλυση (και εντός της διετίας από την έγκριση ένταξης στην αρχική επιδότηση )
     • σε κάθε περίπτωση εποχικά απασχολούμενου που ο λόγος συνέχισης της επιδότησης δεν είναι η απόλυση

     β. από την επομένη της απόλυσης στην περίπτωση συνέχισης, όταν οι ενδιαφερόμενοι απασχολούνταν σε ξενοδοχειακές, επισιτιστικές ή τουριστικές επιχειρήσεις και η αίτηση υποβληθεί εντός εξήντα (60) ημερών από την απόλυση.

    • Διάρκεια επιδότησης

     Η επιδότηση στην κατηγορία των εποχικών διαρκεί ογδόντα (80) ημέρες. Καθοριστικό παράγοντα για την επιδότηση στην κατηγορία των εποχικών ως προς τη διάρκεια αποτελεί ο αριθμός των ημερών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά στα κρίσιμα χρονικά διαστήματα του 14μηνου ή του 12μηνου: με βάση αυτόν οι ασφαλισμένοι εντάσσονται είτε υποχρεωτικά σε επιδότηση διάρκειας ογδόντα (80) ημερών είτε κατόπιν επιλογής των ίδιων, η οποία δηλώνεται αμετακλήτως σε υπεύθυνη δήλωσή τους.

     Στην περίπτωση που δεν επιλέξουν την επιδότηση των ογδόντα (80) ημερών (όταν υπάρχει δικαίωμα επιλογής), η διάρκεια της επιδότησης ακολουθεί αυτή των κοινών ανέργων και, στην περίπτωση των παλαιών ασφαλισμένων, εξαρτάται επιπλέον από τον αριθμό των ημερησίων επιδομάτων που ελήφθησαν κατά την προηγούμενη τετραετία πριν από την έναρξη της επιδότησης: δεν πρέπει, δηλαδή να έχουν ληφθεί κατά την περίοδο αυτή πάνω από τετρακόσια (400) ημερήσια επιδόματα, ενώ εάν έχουν ληφθεί λιγότερα από τετρακόσια (400) ημερήσια επιδόματα, η διάρκεια της επιδότησης δεν μπορεί να υπερβεί τον αριθμό των ημερησίων επιδομάτων που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων (400).

     Τα παραπάνω αποτυπώνονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:

      

     ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΕΠΟΧΙΚΑ

     ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (στο 14μηνο ή στο 12μηνο) ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΕΠΟΧΙΚΑ

     ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ /ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

     ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

     ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΩΝ 400 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ

     100-149

     ΟΧΙ

      

      

     100-149

      

     80 ημέρες

     (3 μήνες και 5 ημέρες)

     ΟΧΙ

     150-230

     ΝΑΙ

      

      

      

     150-230

     ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ

     80 ημέρες

     (3 μήνες και 5 ημέρες)

     ΟΧΙ

     150-179

     ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

     6 μήνες

     ΝΑΙ

     180-219

     8 μήνες

     ΝΑΙ

     220-230

     10 μήνες

     ΝΑΙ

     210

     και συμπλήρωση του 49ου έτους ηλικίας κατά την υποβολή της αίτησης

     12 μήνες

     ΝΑΙ

     150-230

     και 4050 ημέρες εργασίας συνολικά

     12 μήνες

     ΝΑΙ

     231 και άνω

     231 έως 249

     ΟΧΙ

     10 μήνες

     ΝΑΙ

     250 και άνω

     12 μήνες

     210

     και συμπλήρωση του 49ου έτους ηλικίας κατά την υποβολή της αίτησης

     12 μήνες

     231 -249

     και 4050 ημέρες εργασίας συνολικά

     12 μήνες

      

    • Οικονομικές ενισχύσεις Πάσχα και Χριστουγέννων (Δώρα)

     Κατά την επιδότηση καταβάλλονται Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα.

     Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται, εφόσον ο ασφαλισμένος επιδοτείται κατά το διάστημα από 01.05 έως 31.12. Για κάθε έναν πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται τρία (3) ημερήσια επιδόματα Δώρο Χριστουγέννων. Για επιδότηση όλο το προαναφερόμενο διάστημα καταβάλλονται είκοσι πέντε (25) ημερήσια επιδόματα. Αν δεν συμπληρωθεί πλήρης μήνας επιδότησης δεν καταβάλλεται Δώρο Χριστουγέννων.

     Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται, εφόσον ο ασφαλισμένος επιδοτείται κατά το διάστημα από 01.01 έως 30.04. Για κάθε έναν πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται τρία (3) ημερήσια επιδόματα Δώρο Πάσχα. Για επιδότηση όλο το προαναφερόμενο διάστημα καταβάλλονται δωδεκάμισι (12,5) ημερήσια επιδόματα. Αν δεν συμπληρωθεί πλήρης μήνας επιδότησης δεν καταβάλλεται Δώρο Πάσχα.

    • Καταβολή επιδότησης
     • τα μηνιαία επιδόματα καταβάλλονται «δεδουλευμένα», δηλαδή από την επομένη της λήξης τους
     • κάθε μηνιαίο επίδομα πιστώνεται αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο δικαιούχος, εφόσον αυτός έχει πραγματοποιήσει εμπρόθεσμες δηλώσεις παρουσίας
     • η πίστωση των μηναίων επιδομάτων γίνεται μια φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτής (Παρασκευή)
     • με την αίτησή του ο ασφαλισμένος κατοχυρώνει την πληρωμή των δύο (2) πρώτων μηνιαίων επιδομάτων του χωρίς άλλη ενέργεια
    • Υποχρέωση του ανέργου για ενημέρωση της Υπηρεσίας - Αναστολή - Διακοπή - Συνέχιση επιδότησης

     Ο επιδοτούμενος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΥΠΑ, αν συντρέξει λόγος απώλειας της ιδιότητας του ανέργου κατά τη διάρκεια της επιδότησής του, ούτως ώστε αναλόγως αυτή να σταματά προσωρινά (να αναστέλλεται) ή να διακόπτεται οριστικά.

     Η ιδιότητα του ανέργου χάνεται και

     Α. η επιδότηση αναστέλλεται λόγω:

     • πρόσληψης,
     • ασθένειας ή ανικανότητας για εργασία,
     • στράτευσης,
     • άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος ή επιχειρηματικής δραστηριότητας
     • αναχώρησης στο εξωτερικό, για διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) συνεχόμενων ή σποραδικών ημερών κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους ή συνεχόμενων κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών ετών
     • φυλάκισης ή διοικητικής κράτησης
     • πρακτικής άσκησης
     • κατάρτισης
     • λήξης άδειας διαμονής και εργασίας (για περιπτώσεις αλλοδαπών επιδοτουμένων) ή
     • οποιουδήποτε άλλου λόγου εξαιτίας του οποίου παύει να είναι διαθέσιμος για απασχόληση στην αγορά εργασίας

     Β. Η επιδότηση διακόπτεται λόγω

     1.  συνταξιοδότησης εξ ιδίου δικαιώματος
     2. θανάτου
     3. οριστικής ανικανότητας για εργασία
     4. μη πραγματοποίησης δήλωσης παρουσίας για δύο συνεχόμενους μήνες
     5. ταυτόχρονης απασχόλησης και επιδότησης

     Η ενημέρωση της Υπηρεσίας για την ύπαρξη λόγου αναστολής ή διακοπής των περιπτώσεων Β.1-3 της επιδότησης:

     1. πρέπει να γίνει εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από την ημέρα που προκύπτει ο λόγος αναστολής ή διακοπής της επιδότησης, και σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης. Το ποσό της χρηματικής διαφοράς που μπορεί να προκύπτει από την τελευταία πληρωμή του ασφαλισμένου μέχρι την ημερομηνία αναστολής ή διακοπής των περιπτώσεων Β.1-3 της επιδότησης δεν χάνεται, αλλά καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του ασφαλισμένου.

     Η έγκαιρη ενημέρωση της Υπηρεσίας για την αναστολή/διακοπή της επιδότησης και η μη είσπραξη επιδομάτων σε διάστημα που έπρεπε να έχει ανασταλεί ή διακοπεί η επιδότηση είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί:

     • στην περίπτωση παράλληλης επιδότησης και απασχόλησης (είτε μισθωτής είτε μη μισθωτής), η επιδότηση διακόπτεται
     • το ποσό που έχει εισπραχθεί, σε διάστημα που η επιδότηση έπρεπε να έχει ανασταλεί ή διακοπεί πρέπει να επιστραφεί από τον ασφαλισμένο στη ΔΥΠΑ

     2. γίνεται  με οποιονδήποτε τρόπο από τον ίδιο τον ασφαλισμένο ή από αντιπρόσωπο αυτού (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.ο.κ.). Στη συνέχεια (ή ταυτόχρονα) πρέπει να ακολουθήσει η προσκόμιση των σχετικών παραστατικών, όταν αυτά δεν είναι δυνατόν να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως (π.χ. βιβλιάριο ασθενείας, βεβαίωση Στρατιωτικής Υπηρεσίας, αεροπορικό εισιτήριο κ.λπ).

     Συνέχιση

     • Νομικό Πλαίσιο

      Οι νόμοι και οι αποφάσεις που καλύπτουν την παροχή της επιδότησης ανεργίας είναι οι εξής, ως ισχύουν:

      • Ν.Δ. 2961/1954 (άρθρα 11-38) 
      • Ν.1545/1985 (άρθρα 3-8) 
      • Ν.1892/1990 (άρθρο 37) 
      • Ν. 4921/2022
      • Ν. 3302/2004 (άρθρ. 3)
      • Aπόφαση Δ.Σ. ΔΥΠΑ 3701/55/22-11-11
      • Απόφαση Δ.Σ ΔΥΠΑ 1850/30/15.03.2020
      • Απόφαση Δ.Σ ΔΥΠΑ 5274/114/27.09.2022
   • Επιδότηση λόγω επίσχεσης/διακοπής εργασιών
     • Τακτική Επιδότηση Ανεργίας λόγω άσκησης του δικαιώματος της επίσχεσης εργασίας

      Όσοι/-ες έχουν ασκήσει  το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας του άρθρου 325 του Αστικού Κώδικα είναι δυνατόν να λάβουν τακτική επιδότηση ανεργίας, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγονται, δηλαδή είτε ως κοινοί άνεργοι είτε ως εποχικοί. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που ακολουθείται είναι ίδια με της τακτικής επιδότησης με τις εξής διαφορές:

      • δεν εκδίδεται δελτίο ανεργίας, γιατί η εργασιακή σχέση των ασφαλισμένων δεν έχει πάψει να υφίσταται, αλλά έχει ανασταλεί
      • απαιτείται η προσκόμιση της εξώδικης δήλωσης άσκησης του δικαιώματος της επίσχεσης, η οποία πρέπει να έχει επιδοθεί στον εργοδότη (αντικαθιστά την έντυπη καταγγελία σύμβασης)

      Νομικό πλαίσιο

      Ν. 1836/89

     • Τακτική Επιδότηση Ανεργίας λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης

      Μισθωτοί που απασχολούνταν σε επιχείρηση της οποίας η λειτουργία έχει διακοπεί και  δεν έχουν πλέον εργασιακή σχέση, αλλά δεν διαθέτουν και έγγραφη καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους, είναι δυνατόν να λάβουν τακτική επιδότηση ανεργίας, εφόσον διαπιστωθεί η διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, κατόπιν ελέγχου της Yπηρεσίας στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα της επιχείρησης. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που ακολουθείται είναι ίδια με της τακτικής επιδότησης ανεργίας, με τη διαφορά ότι για τη λύση της εργασιακής σχέσης δεν απαιτείται σχετικό έντυπο.

      Νομικό πλαίσιο

      Ν. 1836/89

   • Επιδότηση κατόπιν μονομερούς βλαπτικής μεταβολής
     • Τακτική Επιδότηση Ανεργίας λόγω καταγγελίας κατόπιν μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας - Νομικό πλαίσιο

      Στην περίπτωση μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας, την οποία οι ασφαλισμένοι θεώρησαν ως καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους, ασκώντας  το δικαίωμα  του άρθρου 7 του Ν. 2112/1920, όπως ισχύει, με κατάθεση εξώδικης δήλωσης ή/ και αγωγής εναντίον του εργοδότη τους, είναι δυνατή η επιδότησή τους στην κατηγορία ανέργων όπου εντάσσονται, με τις εξής διαφοροποιήσεις σε σχέση με την κανονική διαδικασία:

      • απαιτείται η υποβολή στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 της εξώδικης δήλωσης ή/ και της αγωγής εναντίον του εργοδότη τους (η οποία πρέπει να έχει επιδοθεί). Ως ημερομηνία απόλυσης λαμβάνεται η ημερομηνία που θεωρείται από τον ασφαλισμένο ως ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εξώδικη δήλωση/αγωγή
      • η αίτηση για  ένταξη στην τακτική επιδότηση ανεργίας υποβάλλεται στην αρμόδια Yπηρεσία ΚΠΑ2 εντός εξήντα (60) ημερών από την επομένη της επίδοσης στον εργοδότη της αρχικής εξώδικης δήλωσης ή της αγωγής εναντίον του
      • ο ασφαλισμένος κατά την υποβολή της αίτησης δηλώνει αν επιθυμεί να επιδοτηθεί άμεσα με την υποβολή της αίτησης ή αναδρομικά κατόπιν της τελεσιδικίας της υπόθεσης
      • ο ασφαλισμένος που εντάσσεται στην επιδότηση με απλή εξώδικη δήλωση υποχρεούται εντός έξι (6) μηνών από την υποβολή της αίτησής του να προσκομίσει στην υπηρεσία είτε αποδεικτικά καταβολής αποζημίωσης, από τα οποία αποδεικνύεται ότι ο εργοδότης αναγνώρισε το γεγονός της λύσης της εργασιακής σχέσης, είτε αγωγή κατά του εργοδότη του. Αν δεν προσκομιστούν εντός της προθεσμίας αυτής τα ως άνω δικαιολογητικά η επιδότηση ανακαλείται και τα ληφθέντα επιδόματα καταλογίζονται ως χρέος στον ασφαλισμένο
      • στην περίπτωση κατά την οποία μετά από την άσκηση αγωγής κατά την τελεσίδικη κρίση του δικαστηρίου δεν αναγνωρίζεται η μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του ασφαλισμένου ως καταγγελία της σύμβασής του, η χορηγηθείσα επιδότηση ανακαλείται και τα ληφθέντα επιδόματα καταλογίζονται ως χρέος στον ασφαλισμένο
      • σε περίπτωση αγωγής, τόσο ο ασφαλισμένος όσο και ο εργοδότης οφείλουν να προσκομίζουν την τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 εντός εξήντα (60) ημερών από την επομένη της δημοσίευσής της. Αλλιώς καταβάλλεται πρόστιμο 300,00 € από το μέρος που δεν κατέθεσε την απόφαση, ανεξαρτήτως της κατάθεσης αυτής από το άλλο μέρος

      Νομικό πλαίσιο

      Ν. 1545/1985

   • Φορτοεκφορτωτές
     • Γενικά

      Οι ασφαλισμένοι που έχουν απασχοληθεί σε συγκεκριμένο (κρίσιμο) χρονικό διάστημα ως φορτοεκφορτωτές λιμένων και ξηράς, είναι δυνατόν να λάβουν ειδική συμπληρωματική παροχή ανεργίας με ιδιαίτερους όρους που ρυθμίζονται από την ΥΑ 34097/29.12.98.

     • Προϋποθέσεις

      Η Ειδική Συμπληρωματική Παροχή Ανεργίας χορηγείται, εφόσον οι αιτούντες:

      • έχουν την ιδιότητα του μόνιμου ή επίκουρου φορτοεκφορτωτή λιμένος ή ξηράς ή του σημειωτή ή κομιστή τελωνείου κατά τον χρόνο της επιδότησης
      • έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών
      • έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον εκατό (100) αποκλειστικά πλασματικές ημέρες ασφάλισης στον κλάδο με εισφορές υπέρ  ανεργίας για τη ΔΥΠΑ κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος (κρίσιμο χρονικό διάστημα).

      Για την ειδική Ειδική Συμπληρωματική Παροχή δεν ενδιαφέρει αν ο μισθωτός απασχολείται κατά τον χρόνο της παροχής και, συνεπώς, δεν απαιτείται η έκδοση Δελτίου Ανεργίας.

     • Προθεσμία υποβολής αίτησης

      Οι αιτήσεις υποβάλλονται κατά το διάστημα από 1 Μαρτίου έως και 31 Μαΐου κάθε έτους στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ του τόπου κατοικίας των ενδιαφερομένων.

     • Διαδικασία υποβολής

      Κατά την υποβολή  της αίτησης ο ασφαλισμένος:

      • ενημερώνεται για τις προϋποθέσεις της επιδότησης  και για τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του
      • δηλώνει:
      • αν έχει προστατευόμενα μέλη στην οικογένειά του, για να του χορηγηθεί προσαύξηση 10%
      • τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος, όπου θα πιστώνονται τα επιδόματά του
      • συνυποβάλλει  συγκεκριμένα δικαιολογητικά

      Με την οριστική υποβολή της αίτησης ο ασφαλισμένος λαμβάνει αντίγραφο αυτής.

     • Μεταφορά επιδότησης

      Μετά την υποβολή της αίτησής τους οι ασφαλισμένοι είναι δυνατόν να υποβάλουν αίτηση μεταφοράς σε άλλη Υπηρεσία ΚΠΑ2, εφόσον αλλάζουν τόπο κατοικίας, με απαραίτητα δικαιολογητικά τα αποδεικτικά της νέας κατοικίας. Με την υποβολή της αίτησης μεταφοράς η νέα Υπηρεσία ΚΠΑ2 είναι πλέον αρμόδια για τα θέματα της επιδότησης των ασφαλισμένων (προσκόμιση δικαιολογητικών, παραλαβή απόφασης κ.ο.κ).

     • Επεξεργασία αίτησης από την Υπηρεσία - Δικαιολογητικά

      Μετά την κατάθεση της αίτησης ξεκινά η επεξεργασία της από την Υπηρεσία και η ένταξη στην ειδική επιδότηση βάσει των εξής στοιχείων:

      Δικαιολογητικά

      1. Ασφαλιστικό βιβλιάριο (ΔΑΤΕ) προηγούμενου έτους

      2. Βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών

      3.Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο ο ασφαλισμένος είναι πρώτος δικαιούχος

      4. Στοιχεία  μη μισθωτής απασχόλησης (επιχειρηματική δραστηριότητα)

      5. Έμμεση ασφαλιστική ικανότητα προστατευομένων μελών της οικογενείας, εφόσον υπάρχουν

      Τα δύο τελευταία δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τις Υπηρεσίες και μόνο όταν δεν είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους συνυποβάλλονται από τους ασφαλισμένους .

      Ο αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) προσκομίζεται μόνο αν δεν έχει δηλωθεί στο παρελθόν ή αν έχει αλλάξει.

     • Εκκρεμότητες

      Στην περίπτωση που κατά την εξέταση της αίτησης η Υπηρεσία δεν εντοπίζει τα απαιτούμενα στοιχεία που αναζητεί αυτεπαγγέλτως ή διαπιστώνει ότι χρειάζονται επιπλέον δικαιολογητικά, επικοινωνεί με τους ασφαλισμένους, για να τα προσκομίσουν εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών. Αν οι ασφαλισμένοι δεν ανταποκριθούν, η Υπηρεσία προβαίνει στην έκδοση απορριπτικής απόφασης μετά την παρέλευση 3μηνου από της ενημερώσεως, εκτός εάν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης των δικαιολογητικών, για την οποία δεν ευθύνονται οι ασφαλισμένοι.

     • Έκδοση απόφασης

      Κατόπιν της επεξεργασίας της αίτησης εκδίδεται απόφαση από την Υπηρεσία είτε εγκριτική είτε απορριπτική, την οποία ο ασφαλισμένος παραλαμβάνει από την Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται (όπου την υπέβαλε αρχικά ή την μετέφερε), ενώ η απόφαση εμφανίζεται και στις e-services ΔΥΠΑ.

     • Ύψος Επιδότησης

      Η επιδότηση καταβάλλεται εφάπαξ.

      Το ύψος της προκύπτει από τον εξής τύπο:

      Ύψος Επιδότησης =(300- ημέρες ασφάλισης προηγούμενου έτους) Χ ημερήσιο επίδομα ανεργίας

      με ανώτατο όριο καταβολής τα 80 ημερήσια επιδόματα

       

      • το βασικό ημερήσιο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 20,39 €
      • τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας του δικαιούχου
      • δεν χορηγούνται οικονομικές ενισχύσεις (δώρα) Χριστουγέννων και Πάσχα
   • Εκδοροσφαγείς
     • Γενικά

      Οι ασφαλισμένοι που έχουν απασχοληθεί σε συγκεκριμένο (κρίσιμο) χρονικό διάστημα ως εκδοροσφαγείς (εκδοροτεμαχιστές, ακροκαθαριστές, εργατοτεχνίτες εντέρων κ.λπ. όλης της χώρας), είναι δυνατόν να λάβουν είτε ειδική επιδότηση είτε τακτική επιδότηση ανεργίας λόγω απομάκρυνσης – διακοπής εργασιών με ιδιαίτερους όρους που ρυθμίζονται από την ΥΑ 33339/23.03.99. 

     • Α. Ειδική Επιδότηση λόγω Ανεργίας Εκδοροσφαγέων - Προϋποθέσεις

      Η Ειδική Επιδότηση Ανεργίας  χορηγείται, εφόσον οι αιτούντες:

      • έχουν την ιδιότητα του «εργάτη σφαγής» εκδοράς ζώων και πτηνών και λοιπών προπαρασκευαστικών εργασιών του καταναλισκόμενου κρέατος των ζώων που σφάζονται στα σφαγεία όλης της χώρας κατά τον χρόνο της επιδότησης
      • έχουν πραγματοποιήσει από εκατό (100) έως διακόσιες σαράντα (240) πραγματικές ημέρες ασφάλισης ως εκδοροσφαγείς με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος (κρίσιμο χρονικό διάστημα).

      Για την ειδική επιδότηση δεν ενδιαφέρει αν ο μισθωτός απασχολείται κατά τον χρόνο της παροχής και, συνεπώς, δεν απαιτείται η έκδοση Δελτίου Ανεργίας.

     • Προθεσμία Υποβολής Αίτησης

      Οι αιτήσεις υποβάλλονται κατά το διάστημα από 1 Μαρτίου έως και 31 Μαΐου κάθε έτους στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ του τόπου κατοικίας των ενδιαφερομένων.

     • Διαδικασία υποβολής

      Κατά την υποβολή  της αίτησης ο ασφαλισμένος:

      • ενημερώνεται για τις προϋποθέσεις της επιδότησης  και για τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του
      • δηλώνει:
      • αν έχει προστατευόμενα μέλη στην οικογένειά του, για να του χορηγηθεί προσαύξηση 10%
      • τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος, όπου θα πιστώνονται τα επιδόματά του
      • συνυποβάλλει  συγκεκριμένα δικαιολογητικά

      Με την οριστική υποβολή της αίτησης ο ασφαλισμένος λαμβάνει αντίγραφο αυτής.

     • Μεταφορά επιδότησης

      Μετά την υποβολή της αίτησής τους  οι ασφαλισμένοι είναι δυνατόν να υποβάλουν αίτηση μεταφοράς σε άλλη Υπηρεσία ΚΠΑ2, εφόσον αλλάζουν τόπο κατοικίας, με απαραίτητα δικαιολογητικά τα αποδεικτικά της νέας κατοικίας. Με την υποβολή της αίτησης μεταφοράς η νέα Υπηρεσία ΚΠΑ2 είναι πλέον αρμόδια για τα θέματα της επιδότησης των ασφαλισμένων (προσκόμιση δικαιολογητικών, παραλαβή απόφασης κ.ο.κ).

     • Επεξεργασία αίτησης από την Υπηρεσία - Δικαιολογητικά

      Μετά την κατάθεση της αίτησης ξεκινά η επεξεργασία της από την Υπηρεσία και η ένταξη στην ειδική επιδότηση βάσει των εξής στοιχείων:

      Δικαιολογητικά

      1. Ασφαλιστικό βιβλιάριο (ΔΑΤΕ) προηγούμενου έτους

      2. Σχετική βεβαίωση του οικείου σωματείου που μεσολαβεί για την ασφάλιση από την οποία προκύπτει η ιδιότητα του εκδοροσφαγέα

      3.Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο ο ασφαλισμένος είναι πρώτος δικαιούχος

      4. Στοιχεία  μη μισθωτής απασχόλησης (επιχειρηματική δραστηριότητα)

      5. Έμμεση ασφαλιστική ικανότητα προστατευομένων μελών της οικογενείας, εφόσον υπάρχουν

      Τα δύο τελευταία δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τις Υπηρεσίες και μόνο όταν δεν είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους συνυποβάλλονται από τους ασφαλισμένους.

      Ο αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) προσκομίζεται μόνο αν δεν έχει δηλωθεί στο παρελθόν ή αν έχει αλλάξει.

     • Εκκρεμότητες

      Στην περίπτωση που κατά την εξέταση της αίτησης η Υπηρεσία δεν εντοπίζει τα απαιτούμενα στοιχεία που αναζητεί αυτεπαγγέλτως ή διαπιστώνει ότι χρειάζονται επιπλέον δικαιολογητικά, επικοινωνεί με τους ασφαλισμένους, για να τα προσκομίσουν εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών. Αν οι ασφαλισμένοι δεν ανταποκριθούν, η Υπηρεσία προβαίνει στην έκδοση απορριπτικής απόφασης μετά την παρέλευση 3μηνου από της ενημερώσεως, εκτός εάν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης των δικαιολογητικών, για την οποία δεν ευθύνονται οι ασφαλισμένοι.

     • Έκδοση απόφασης

      Κατόπιν της επεξεργασίας της αίτησης εκδίδεται απόφαση από την Υπηρεσία είτε εγκριτική είτε απορριπτική, την οποία ο ασφαλισμένος παραλαμβάνει από την Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται (όπου την υπέβαλε αρχικά ή την μετέφερε), ενώ η απόφαση εμφανίζεται και στις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

     • Ποσό Επιδότησης

       Η επιδότηση καταβάλλεται εφάπαξ ως εξής:

       ΥΨΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΔΟΡΟΣΦΑΓΕΩΝ

       

      ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ (κατά το προηγούμενο της επιδότησης έτος )

      ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

      α' περίπτωση

      100-179

      50 πλάσιο του ισχύοντος κατά το χρόνο της παροχής βασικού ημερήσιου επιδόματος ανεργίας

      β' περίπτωση

      180-240

      30 πλάσιο του ισχύοντος κατά το χρόνο της παροχής βασικού ημερήσιου επιδόματος ανεργίας

      γ' περίπτωση

      241 και πλέον ημέρες

      ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

      • το βασικό ημερήσιο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 20,39 €
      • τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας του δικαιούχου
      • στο πλαίσιο της Ειδικής Επιδότησης των Εκδοροσφαγέων δεν χορηγούνται οικονομικές ενισχύσεις (δώρα) Χριστουγέννων και Πάσχα
     • Β. Τακτική Επιδότηση Ανεργίας Εκδοροσφαγέων λόγω απομάκρυνσης – διακοπής εργασιών - Προϋποθέσεις Αρχικής Επιδότησης και Συνέχισης Επιδότησης

      Χορήγηση Επιδότησης

      Η Τακτική Επιδότηση λόγω Ανεργίας των Εκδοροσφαγέων, χορηγείται, εφόσον:

      • οι αιτούντες έχουν απομακρυνθεί από το οικείο Σωματείο με απόφαση του Δ.Σ του σωματείου λόγω μείωσης των εργασιών του

                  ή

      • το σφαγείο έχει διακόψει (οριστικά ή προσωρινά) τη λειτουργία του

      και έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επιδότηση (δεν απασχολούνται σε άλλον εργοδότη, δεν αυτοαπασχολούνται, είναι ικανοί και διαθέσιμοι στην αγορά εργασίας)

      • οι αιτούντες έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον εκατό (100) πραγματικές ημέρες ασφάλισης στον κλάδο κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος (κρίσιμο χρονικό διάστημα)

      Συνέχιση Επιδότησης

      Αν κατά τη διάρκεια της επιδότησης οι δικαιούχοι χάσουν την ιδιότητα του ανέργου (π.χ. λόγω πρόσληψης, ασθένειας, στράτευσης κ.ο.κ.), η επιδότηση σταματά προσωρινά (αναστέλλεται), ενώ είναι δυνατόν να συνεχιστεί και πάλι υπό πρoϋποθέσεις.

      Συνέχιση επιδότησης χορηγείται στους αιτούντες ασφαλισμένους, εφόσον:

      • η προηγούμενη επιδότηση έχει ανασταλεί
      • ο λόγος για τον οποίο η επιδότηση ανεστάλη δεν υπάρχει πλέον
      • η αίτηση υποβληθεί εντός δύο ετών από την ημερομηνία έγκρισης ένταξης στην αρχική επιδότηση
      • δεν θεμελιώνεται δικαίωμα νέας επιδότησης ή η χορήγηση της συνέχισης συμφέρει περισσότερο τον ασφαλισμένο

      Η συνέχιση της επιδότησης δεν χορηγείται:

      • σε περίπτωση διακοπής της επιδότησης 
      • σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης από την εργασία, αν ο λόγος της αναστολής ήταν η ανάληψη εργασίας
     • Προθεσμία υποβολής της αίτησης

      Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι:

      • για αρχική επιδότηση: εξήντα (60) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας λήξης ή λύσης της εργασιακής σχέσης.
      • για συνέχιση επιδότησης που ανεστάλη: δύο (2) έτη από την ημερομηνία έγκρισης της αρχικής επιδότησης
     • Πού και πώς υποβάλλεται η αίτηση

      Η αίτηση για την τακτική επιδότηση ανεργίας υποβάλλεται, αφού έχει εκδοθεί Δελτίο Ανεργίας, στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου. Η επιλογή της Υπηρεσίας ΚΠΑ2 είναι σημαντική, γιατί η Υπηρεσία αυτή θα είναι αρμόδια για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την επιδότηση του ασφαλισμένου και σε αυτήν θα πρέπει να προσέρχεται, όταν του ζητείται.

      Κατά την υποβολή  της αίτησης ο άνεργος:

      • ενημερώνεται:
      • για τις προϋποθέσεις της επιδότησης  και για τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του
      • για τις υποχρεώσεις του κατά τη διάρκεια της επιδότησής του, συνυποβάλλοντας Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση αυτών
      • δηλώνει
      • αν έχει προστατευόμενα μέλη στην οικογένειά του, για να του χορηγηθεί προσαύξηση 10%
      • τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος, όπου θα πιστώνονται τα επιδόματά του.
      • συνυποβάλλει δικαιολογητικά

      Με την οριστική υποβολή της αίτησης ο άνεργος λαμβάνει αντίγραφο αυτής στο οποίο καταγράφονται συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία έχει την υποχρέωση να δηλώνει αυτοπροσώπως την παρουσία του στη ΔΥΠΑ μέχρι την εξέταση της αίτησής του. Τα διαστήματα αυτά αποτυπώνονται και στις e-services ΔΥΠΑ.

     • Αυτοπρόσωπη δήλωση παρουσίας

      Δήλωση παρουσίας είναι η αυτοπρόσωπη υποβολή  μιας υπεύθυνης δήλωσης από τον  άνεργο για την πλήρωση των προϋποθέσεων επιδότησης, όπως είχε δηλωθεί και κατά την κατάθεση της αίτησής του. Η δήλωση παρουσίας:

      1. υποβάλλεται στον τρίτο μήνα κάθε τριμήνου (μήνας παρουσίας):

      • μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αιτήσεως ο τρίτος μήνας υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
      • μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης ο τρίτος μήνας υπολογίζεται από την ημερομηνία έναρξης της επιδότησης
      • από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης παύουν να ισχύουν οι μήνες παρουσίας, όπως είχαν υπολογιστεί κατά την αίτηση
      • οι μήνες παρουσίας αποτυπώνονται στην αίτηση, στην εγκριτική απόφαση και στις e-services ΔΥΠΑ. Οι μήνες παρουσίας που αποτυπώνονται στις e-services ΔΥΠΑ ενσωματώνουν όλες τις αλλαγές που πιθανώς προκύπτουν με την έκδοση εγκριτικής απόφασης

      2. γίνεται από όλους τους ασφαλισμένους είτε έχει εγκριθεί η επιδότησή τους είτε παραμένει σε εκκρεμότητα

      3. συνδέεται με την ομαλή καταβολή των επιδομάτων του ανέργου:

       •  αν δηλωθεί η παρουσία κατοχυρώνεται το δικαίωμα είσπραξης του επιδόματος που αντιστοιχεί στον μήνα παρουσίας και στα δύο επόμενα μηνιαία επιδόματα
       • αν δεν δηλωθεί η παρουσία, γίνεται στέρηση του επιδόματος που αντιστοιχεί στον μήνα παρουσίας και για την καταβολή των επόμενων δύο μηνιαίων επιδομάτων αναμένεται η επόμενη δήλωση παρουσίας
       • αν δεν δηλωθεί η παρουσία για δύο συνεχόμενους μήνες παρουσίας, η επιδότηση διακόπτεται

      Επιπλέον:

      • εξασφαλίζει την αυτόματη ανανέωση του δελτίου ανεργίας
      • παύει να αποτελεί υποχρέωση, όταν εκδοθεί απορριπτική απόφαση επί της αιτήσεως.
      • ως διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή. Οι ασφαλισμένοι προσέρχονται στις Υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, δηλώνουν την πλήρωση των προϋποθέσεων επιδότησης και υπογράφουν και τη σχετική ΥΔ. Η πρώτη αυτοπρόσωπη δήλωση παρουσίας γίνεται στην Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο ασφαλισμένος (δηλ. όπου κατατέθηκε ή όπου μεταφέρθηκε η αίτηση), ενώ οι υπόλοιπες σε οποιαδήποτε Υπηρεσία ΚΠΑ2

       Η δήλωση παρουσίας διατίθεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ με την επιβεβαίωση ανάγνωσης του κειμένου της ΥΔ. Σε περίπτωση παρέλευσης του μήνα παρουσίας, η ηλεκτρονική της δήλωση δεν είναι δυνατή.

     • Έναρξη επιδότησης

      Η επιδότηση αρχίζει:

      α) από την 7η ημέρα, όταν η αίτηση για την υπαγωγή στην τακτική επιδότηση ανεργίας υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο κατά το πρώτο 7ημερο μετά την απομάκρυνση/διακοπή λειτουργίας του σφαγείου και οπωσδήποτε εντός της 60νθήμερης προθεσμίας, ή

      β) από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, όταν αυτή υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο μετά την παρέλευση του 7ημερου από  την απομάκρυνση/διακοπή λειτουργίας του σφαγείου και οπωσδήποτε εντός της 60νθήμερες προθεσμίας

      γ) από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στην περίπτωση της συνέχισης προηγούμενης επιδότησης που έχει ανασταλεί

     • Διάρκεια /Ύψος Επιδότησης
      Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται:
      από τον αριθμό ημερών εργασίας που έχουν πραγματοποιηθεί στο κρίσιμο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους
      από τον αριθμό των ημερησίων επιδομάτων που έχει λάβει ο ασφαλισμένος εντός της προηγούμενης τετραετίας από την έναρξη της επιδότησης για την οποία υποβάλλει αίτηση, τα οποία δεν πρέπει να είναι πάνω από τετρακόσια (400) .
      Με βάση τα παραπάνω η διάρκεια της επιδότησης κυμαίνεται από δύο (2) έως τέσσερις (4) μήνες, όταν δεν υπάρχει επιδότηση εντός της τετραετίας. Εάν εντός της τετραετίας οι εκδοροσφαγείς έχουν επιδοτηθεί, αλλά έχουν λάβει λιγότερα από τετρακόσια (400) ημερήσια επιδόματα, δικαιούνται να επιδοτηθούν για τον υπόλοιπο αριθμό ημερησίων επιδομάτων μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων (400) ημερησίων επιδομάτων.
      Η επιδότηση καταβάλλεται ως εξής:

       

      ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΔΟΡΟΣΦΑΓΕΩΝ

      ΛΟΓΩ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ Η' ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

       

      ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ (κατά το προηγούμενο της απομάκρυνσης ή διακοπής έτος )

      ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

      ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ (περιπτώσεις α' και β')

      α' περίπτωση

      100-150

      5 μήνες

      25 πλάσιο του ισχύοντος κατά την ημερομηνία απομάκρυνσης ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του σφαγείου βασικού ημερησίου επιδόματος ανεργίας

      β' περίπτωση

      151-300

      6 μήνες

      • το βασικό ημερήσιο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 20,39 €
      • για κάθε πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται είκοσι πέντε (25) ημερήσια επιδόματα
      • Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας του δικαιούχου
     • Οικονομικές ενισχύσεις Πάσχα και Χριστουγέννων (Δώρα)

      Κατά την επιδότηση καταβάλλονται Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα.

      Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται, εφόσον ο ασφαλισμένος επιδοτείται κατά το διάστημα από 01.05 έως 31.12. Για κάθε έναν πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται τρία (3) ημερήσια επιδόματα Δώρο Χριστουγέννων. Αν δεν συμπληρωθεί πλήρης μήνας επιδότησης δεν καταβάλλεται Δώρο Χριστουγέννων.

      Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται, εφόσον ο ασφαλισμένος επιδοτείται κατά το διάστημα από 01.01 έως 30.04. Για κάθε έναν πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται τρία (3) ημερήσια επιδόματα Δώρο Πάσχα. Για επιδότηση όλο το προαναφερόμενο διάστημα καταβάλλονται δωδεκάμισι (12,5) ημερήσια επιδόματα. Αν δεν συμπληρωθεί πλήρης μήνας επιδότησης δεν καταβάλλεται Δώρο Πάσχα.

     • Καταβολή επιδότησης
      • τα μηνιαία επιδόματα καταβάλλονται «δεδουλευμένα», δηλαδή από την επομένη της λήξης τους
      • κάθε μηνιαίο επίδομα πιστώνεται αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο δικαιούχος, εφόσον αυτός έχει πραγματοποιήσει εμπρόθεσμες δηλώσεις παρουσίας
      • η πίστωση των μηναίων επιδομάτων γίνεται μια φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτής (Παρασκευή)
      • με την αίτησή του ο ασφαλισμένος κατοχυρώνει την πληρωμή των δύο (2) πρώτων μηνιαίων επιδομάτων του χωρίς άλλη ενέργεια
       
     • Υποχρέωση του Ανέργου για ενημέρωση της Υπηρεσίας - Αναστολή - Διακοπή - Συνέχιση επιδότησης

      Ο επιδοτούμενος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΥΠΑ, αν συντρέξει λόγος απώλειας της ιδιότητας του ανέργου κατά τη διάρκεια της επιδότησής του, ούτως ώστε αναλόγως αυτή να σταματά προσωρινά (να αναστέλλεται) ή να διακόπτεται οριστικά.

      Α. η επιδότηση αναστέλλεται λόγω: 

      • πρόσληψης
      • ασθένειας ή ανικανότητας για εργασία
      • στράτευσης
      • άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος ή επιχειρηματικής δραστηριότητας
      • αναχώρησης στο εξωτερικό, για διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) συνεχόμενων ή σποραδικών ημέρων κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους ή συνεχόμενων κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών ετών 
      • φυλάκισης ή διοικητικής κράτησης
      • πρακτικής άσκησης 
      • κατάρτισης (υπό προϋποθέσεις)
      • λήξης άδειας διαμονής και εργασίας (για περιπτώσεις αλλοδαπών επιδοτουμένων) ή 
      • οποιουδήποτε άλλου λόγου εξαιτίας του οποίου παύει να είναι διαθέσιμος για απασχόληση στην αγορά εργασίας

       

      Β. Η επιδότηση διακόπτεται λόγω: 

      1. συνταξιοδότησης εξ ιδίου δικαιώματος
      2. θανάτου
      3. οριστικής ανικανότητας για εργασία
      4. μη πραγματοποίησης δήλωσης παρουσίας για δύο συνεχόμενους μήνες παρουσίας
      5. ταυτόχρονης απασχόλησης και επιδότησης

      Η ενημέρωση της Υπηρεσίας για την ύπαρξη λόγου αναστολής ή διακοπής των περιπτώσεων Β.1-3 της επιδότησης πρέπει να γίνει

      1. εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από την ημέρα που προκύπτει ο λόγος αναστολής ή διακοπής της επιδότησης και σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης. Το ποσό της χρηματικής διαφοράς που μπορεί να προκύπτει από την τελευταία πληρωμή του ασφαλισμένου μέχρι την ημερομηνία αναστολής ή διακοπής των περιπτώσεων Β.1-3 της επιδότησης δεν χάνεται, αλλά καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του ασφαλισμένου.

      Η έγκαιρη ενημέρωση της Υπηρεσίας για την αναστολή/διακοπή της επιδότησης και η μη είσπραξη επιδομάτων σε διάστημα που έπρεπε να έχει ανασταλεί ή διακοπεί η επιδότηση είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί:

      • στην περίπτωση παράλληλης επιδότησης και απασχόλησης (είτε μισθωτής είτε μη μισθωτής), η επιδότηση διακόπτεται.
      • το ποσό που έχει εισπραχθεί, σε διάστημα που η επιδότηση έπρεπε να έχει ανασταλεί ή διακοπεί πρέπει να επιστραφεί από τον ασφαλισμένο στη ΔΥΠΑ

      2. με οποιονδήποτε τρόπο από τον ίδιο τον ασφαλισμένο ή από αντιπρόσωπο αυτού (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.ο.κ.). Στη συνέχεια (ή ταυτόχρονα) πρέπει να ακολουθήσει η προσκόμιση των σχετικών παραστατικών, όταν αυτά δεν είναι δυνατόν να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως (π.χ. βιβλιάριο ασθενείας, βεβαίωση Στρατιωτικής Υπηρεσίας, αεροπορικό εισιτήριο κ.λπ).

      Συνέχιση

       

       


       


       

     • Γ. Χορήγηση ειδικής επιδότησης, ενώ ακολουθεί απομάκρυνση ή διακοπή εργασιών του σφαγείου

      Μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος δεν είναι δυνατόν στο ίδιο πρόσωπο να καταβληθεί η εφάπαξ ειδική επιδότηση  και η τακτική επιδότηση λόγω απομάκρυνσης ή διακοπής του σφαγείου. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος του κλάδου εισπράξει εφάπαξ την ειδική παροχή και στη συνέχεια προσκομίσει εντός του ίδιου έτους απόφαση του Δ.Σ του οικείου σωματείου περί απομάκρυνσής του λόγω μείωσης εργασιών, με βάση την οποία δύναται να λάβει τακτική επιδότηση ανεργίας, αυτή θα του χορηγηθεί με τον όρο του συμψηφισμού της με την εφάπαξ παροχή που έχει εισπράξει.

     • Επιδότηση Εκδοροσφαγέων στην κατηγορία των Κοινών Ανέργων

      Στην περίπτωση που κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα του προηγούμενου από την επιδότηση έτους ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει ημέρες εργασίας και ως εκδοροσφαγέας  και σε άλλη απασχόληση, όταν οι ημέρες εργασίας της άλλης απασχόλησης είναι περισσότερες από αυτές στην κατηγορία του εκδοροσφαγέα, επιδοτείται στην κατηγορία των κοινών ανέργων (με προσμέτρηση και των ημερών εργασίας που αντιστοιχούν στην απασχόληση του εκδοροσφαγέα), εφόσον πληρούνται οι διατάξεις περί τακτικής επιδότησης ανεργίας, με τη μόνη διαφορά ότι σε αυτή την περίπτωση η επιδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες.

   • Αποκλειστικοί/-ές Νοσοκόμοι/-ες
     • Γενικά

      Οι ασφαλισμένοι που έχουν απασχοληθεί σε συγκεκριμένο (κρίσιμο) χρονικό διάστημα ως αποκλειστικοί/-ες Νοσοκόμοι/-ες, είναι δυνατόν να λάβουν τακτική επιδότηση ανεργίας με ιδιαίτερους όρους που ρυθμίζονται από την ΥΑ 33816/24.08.99.

     • Προϋποθέσεις

      Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας της ειδικής κατηγορίας των Αποκλειστικών Νοσοκόμων, χορηγείται, εφόσον οι αιτούντες:

      • έχουν την ιδιότητα του/της αποκλειστικού/-ής αδελφού/-ής νοσοκόμου/-ας κατά τον χρόνο της επιδότησης
      • είχαν εξαρτημένη σχέση εργασίας που έληξε, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση εντύπου λήξης της εργασιακής σχέσης, καθώς εργοδότης είναι ο εκάστοτε ασθενής, από τον οποίο δεν υπάρχει δυνατότητα χορήγησης απόλυσης
      • έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον εκατό (100) πραγματικές ημέρες ασφάλισης  ως αποκλειστικοί/-ές νοσοκόμοι/-ες με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος (κρίσιμο χρονικό διάστημα)
      • έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επιδότηση (δεν απασχολούνται σε άλλον εργοδότη, δεν αυτοαπασχολούνται, είναι ικανοί και διαθέσιμοι στην αγορά εργασίας), χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση εντύπου λύσης/λήξης της εργασιακής σχέσης
     • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

       Οι αιτήσεις υποβάλλονται, αφού έχει εκδοθεί Δελτίο Ανεργίας, κατά το διάστημα από 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ του τόπου κατοικίας των ενδιαφερομένων. Από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εξαρτάται η ημερομηνία έναρξης της επιδότησης.

     • Διαδικασία υποβολής

      Κατά την υποβολή  της αίτησης ο άνεργος:

      • ενημερώνεται:
      • για τις προϋποθέσεις της επιδότησης  και για τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του
      • για τις υποχρεώσεις του κατά τη διάρκεια της επιδότησής του, συνυποβάλλοντας Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση αυτών
      • δηλώνει:
      • αν έχει προστατευόμενα μέλη στην οικογένειά του, για να του χορηγηθεί προσαύξηση 10%
      • τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος, όπου θα πιστώνονται τα επιδόματά του.
      • συνυποβάλλει  συγκεκριμένα δικαιολογητικά

      Με την οριστική υποβολή της αίτησης ο άνεργος λαμβάνει αντίγραφο αυτής στο οποίο καταγράφεται συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατά το οποίο έχει την υποχρέωση να δηλώσει αυτοπροσώπως την παρουσία του στη ΔΥΠΑ. Το διάστημα αυτό αποτυπώνεται και στις e-services ΔΥΠΑ.

     • Μεταφορά επιδότησης

      Μετά την υποβολή της αίτησής τους οι ασφαλισμένοι είναι δυνατόν να υποβάλουν αίτηση μεταφοράς σε άλλη Υπηρεσία ΚΠΑ2, εφόσον αλλάζουν τόπο κατοικίας, με απαραίτητα δικαιολογητικά τα αποδεικτικά της νέας κατοικίας. Με την υποβολή της αίτησης μεταφοράς η νέα Υπηρεσία ΚΠΑ2 είναι πλέον αρμόδια για τα θέματα της επιδότησης των ασφαλισμένων (προσκόμιση δικαιολογητικών, παραλαβή απόφασης κ.ο.κ.).

     • Επεξεργασία αίτησης από την Υπηρεσία - Δικαιολογητικά

      Μετά την κατάθεση της αίτησης ξεκινά η επεξεργασία της από την Υπηρεσία και η ένταξη στην επιδότηση βάσει των εξής στοιχείων:

      Δικαιολογητικά

      1. Στοιχεία μισθωτής εργασίας (ημέρες ασφάλισης) και μη μισθωτής απασχόλησης (επιχειρηματική δραστηριότητα)

      2. Έμμεση ασφαλιστική ικανότητα προστατευομένων μελών της οικογενείας, εφόσον υπάρχουν

      3. Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο ο ασφαλισμένος είναι πρώτος δικαιούχος

      4. Βιβλιάριο εργασίας-υγείας ανανεωμένο

      5. Μπλοκ αποδείξεων είσπραξης του/της ασφαλισμένου/-ης που χορηγείται στους απασχολούμενους του κλάδου από το αρμόδιο Υποκ/μα e-ΕΦΚΑ

      Τα δύο πρώτα δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τις Υπηρεσίες και μόνο όταν δεν είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους συνυποβάλλονται από τους ασφαλισμένους.

      Ο αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) προσκομίζεται μόνο αν δεν έχει δηλωθεί στο παρελθόν ή αν έχει αλλάξει.

     • Εκκρεμότητες

      Στην περίπτωση που κατά την εξέταση της αίτησης η Υπηρεσία δεν εντοπίζει τα απαιτούμενα στοιχεία που αναζητεί αυτεπαγγέλτως ή διαπιστώνει ότι χρειάζονται επιπλέον δικαιολογητικά, επικοινωνεί με τους ασφαλισμένους για να τα προσκομίσουν εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών. Αν οι ασφαλισμένοι δεν ανταποκριθούν, η Υπηρεσία προβαίνει στην έκδοση απορριπτικής απόφασης μετά την παρέλευση 3μηνου από της ενημερώσεως, εκτός εάν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης των δικαιολογητικών, για την οποία δεν ευθύνονται οι ασφαλισμένοι.

     • Έκδοση απόφασης

      Κατόπιν της επεξεργασίας της αίτησης εκδίδεται απόφαση από την Υπηρεσία είτε εγκριτική είτε απορριπτική, την οποία ο ασφαλισμένος παραλαμβάνει από την Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται (όπου την υπέβαλε αρχικά ή την μετέφερε), ενώ η απόφαση εμφανίζεται και στις e-services ΔΥΠΑ.

      Στην εγκριτική απόφαση καταγράφονται:

      • το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο άνεργος έχει την υποχρέωση να δηλώσει την παρουσία του στη ΔΥΠΑ
      • η διάρκεια της επιδότησης
      • το ύψος της επιδότησης
     • Αυτοπρόσωπη δήλωση παρουσίας

      Δήλωση παρουσίας είναι η αυτοπρόσωπη υποβολή μιας υπεύθυνης δήλωσης από τον άνεργο για την πλήρωση των προϋποθέσεων επιδότησης, όπως είχε δηλωθεί και κατά την κατάθεση της αίτησής του. Η δήλωση παρουσίας:

      • υποβάλλεται στον τρίτο μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (μήνας παρουσίας)
      • ο μήνας παρουσίας αποτυπώνεται στην αίτηση, στην εγκριτική απόφαση και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ
      • γίνεται από όλους τους ασφαλισμένους είτε έχει εγκριθεί η επιδότησή τους είτε παραμένει σε εκκρεμότητα
      • συνδέεται με την ομαλή καταβολή των επιδομάτων του ανέργου
       •  αν δηλωθεί η παρουσία κατοχυρώνεται το δικαίωμα είσπραξης του επιδόματος που αντιστοιχεί στον μήνα παρουσίας και στο αμέσως επόμενο μηνιαίο επίδομα, εφόσον υπάρχει
       • αν δεν δηλωθεί η παρουσία, γίνεται στέρηση του επιδόματος που αντιστοιχεί στον μήνα παρουσίας
      • εξασφαλίζει την αυτόματη ανανέωση του δελτίου ανεργίας
      • παύει να αποτελεί υποχρέωση, όταν εκδοθεί απορριπτική απόφαση επί της αιτήσεως
      • ως διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή. Οι ασφαλισμένοι προσέρχονται στις Υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, δηλώνουν την πλήρωση των προϋποθέσεων επιδότησης και υπογράφουν και τη σχετική ΥΔ

      Η δήλωση παρουσίας διατίθεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ με την επιβεβαίωση ανάγνωσης του κειμένου της ΥΔ. Σε περίπτωση παρέλευσης του μήνα παρουσίας, η ηλεκτρονική της δήλωση δεν είναι δυνατή.

     • Έναρξη επιδότησης

      Αν η αίτηση υποβληθεί κατά το διάστημα από 01.05 έως 30.06, η επιδότηση έχει ως ημερομηνία έναρξης την 01.06.

      Αν η αίτηση υποβληθεί από τη 01.07 έως την 30.09, η επιδότηση έχει ως ημερομηνία έναρξης  την  ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

      Η διάρκεια της επιδότησης κυμαίνεται από δύο (2) έως τέσσερις (4) μήνες, αναλόγως του αριθμού ημερών εργασίας του προηγούμενου της επιδότησης ημερολογιακού έτους.

      Η ημερομηνία λήξης της επιδότησης δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη από την 30 Σεπτεμβρίου.

     • Διάρκεια - Ποσό Επιδότησης
      Η διάρκεια της επιδότησης του/της αποκλειστικού/-ής  νοσοκόμου/-ας εξαρτάται:
      - από τον αριθμό ημερών εργασίας που έχουν πραγματοποιηθεί στο κρίσιμο χρονικό διάστημα
      - από τον αριθμό των ημερησίων επιδομάτων που έχει λάβει εντός της προηγούμενης τετραετίας από την έναρξη της επιδότησης για την οποία υποβάλλει αίτηση, τα οποία δεν πρέπει να είναι πάνω από τετρακόσια (400) .
      Με βάση τα παραπάνω η διάρκεια της επιδότησης κυμαίνεται από δύο (2) έως τέσσερις (4) μήνες, όταν δεν υπάρχει επιδότηση εντός της τετραετίας. Εάν εντός της τετραετίας οι αποκλειστικοί/-ές έχουν επιδοτηθεί, αλλά έχουν λάβει λιγότερα από τετρακόσια (400) ημερήσια επιδόματα, δικαιούνται να επιδοτηθούν για τον υπόλοιπο αριθμό ημερησίων επιδομάτων μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων (400) ημερησίων επιδομάτων.
      Η επιδότηση καταβάλλεται από τον Ιούνιο  έως τον Σεπτέμβριο (01/06 έως 30/09) κάθε έτους ως εξής:

      ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

       

      ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ (κατά το προηγούμενο της επιδότησης έτος )

      ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

      ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ (για όλες τις περιπτώσεις)

      α' περίπτωση

      100-150

      2 μήνες

      25πλάσιο του ισχύοντος κατά την 1η Ιουνίου εκάστου έτους βασικού ημερησίου επιδόματος ανεργίας

      β' περίπτωση

      151-200

      3 μήνες

      γ' περίπτωση

      201 και πλέον ημέρες ασφάλισης

      4 μήνες

      • το βασικό ημερήσιο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 20,39 €
      • τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας του δικαιούχου
      • για κάθε πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται είκοσι πέντε (25) ημερήσια επιδόματα. Αν εντός του μήνα έχουν πραγματοποιηθεί έως δέκα (10) ημέρες εργασίας (βλ. αναστολή),  από τα καταβαλλόμενα ημερήσια επιδόματα αφαιρούνται ισάριθμα με τις ημέρες εργασίας επιδόματα
      • οι επιδοτούμενοι στην Ειδική Κατηγορία των Αποκλειστικών Νοσοκόμων δεν δικαιούνται οικονομικές ενισχύσεις (δώρα) Χριστουγέννων και Πάσχα
     • Καταβολή επιδότησης
      • τα μηνιαία επιδόματα καταβάλλονται «δεδουλευμένα», δηλαδή από την επομένη της λήξης τους
      • κάθε μηνιαίο επίδομα πιστώνεται αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο δικαιούχος, εφόσον αυτός έχει πραγματοποιήσει εμπρόθεσμη δήλωση παρουσίας
      • η πίστωση των μηναίων επιδομάτων γίνεται μια φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτής (Παρασκευή)
      • με την αίτησή του ο ασφαλισμένος κατοχυρώνει την πληρωμή των δύο (2) πρώτων μηνιαίων επιδομάτων του χωρίς άλλη ενέργεια
     • Υποχρέωση του ανέργου για ενημέρωση της Υπηρεσίας- Αναστολή - Διακοπή

      Ο επιδοτούμενος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΥΠΑ, αν συντρέξει λόγος απώλειας της ιδιότητας του ανέργου κατά τη διάρκεια της επιδότησής του, ούτως ώστε αναλόγως αυτή να σταματά προσωρινά (να αναστέλλεται) ή να διακόπτεται οριστικά.

      Α. η επιδότηση αναστέλλεται λόγω:

      •  απασχόλησης για διάστημα που υπερβαίνει  τις δέκα (10) ημέρες εργασίας συνολικά στον ίδιο μήνα
      • ασθένειας ή ανικανότητας για εργασία,
      • στράτευσης,
      • άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος ή επιχειρηματικής δραστηριότητας
      • αναχώρησης στο εξωτερικό, για διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) συνεχόμενων ή σποραδικών ημερών κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους ή συνεχόμενων κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών ετών
      • φυλάκισης ή διοικητικής κράτησης
      • πρακτικής άσκησης
      • κατάρτισης (υπό προϋποθέσεις)
      • λήξης άδειας διαμονής και εργασίας (για περιπτώσεις αλλοδαπών επιδοτουμένων) ή
      • οποιουδήποτε άλλου λόγου εξαιτίας του οποίου παύει να είναι διαθέσιμος για απασχόληση στην αγορά εργασίας.

      Β. Η επιδότηση διακόπτεται λόγω:

      1.  συνταξιοδότησης εξ ιδίου δικαιώματος
      2.  θανάτου
      3. οριστικής ανικανότητας για εργασία
      4. ταυτόχρονης απασχόλησης (για πάνω από 10 ημέρες εντός του ίδιου μήνα) και επιδότησης

      Η ενημέρωση της Υπηρεσίας για την ύπαρξη λόγου αναστολής ή διακοπής των περιπτώσεων Β.1-3 της επιδότησης:

      1.πρέπει να γίνει εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που προκύπτει ο λόγος αναστολής ή διακοπής της επιδότησης, και σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης. Το ποσό της χρηματικής διαφοράς που μπορεί να προκύπτει από την τελευταία πληρωμή του ασφαλισμένου μέχρι την ημερομηνία αναστολής ή διακοπής των περιπτώσεων Β.1-3 της επιδότησης δεν χάνεται, αλλά καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του ασφαλισμένου.

      Η έγκαιρη ενημέρωση της Υπηρεσίας για την αναστολή/διακοπή της επιδότησης και η μη είσπραξη επιδομάτων σε διάστημα που έπρεπε να έχει ανασταλεί ή διακοπεί η επιδότηση είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί:

      • στην περίπτωση παράλληλης επιδότησης και απασχόλησης (είτε μισθωτής είτε μη μισθωτής), η επιδότηση διακόπτεται
      • το ποσό που έχει εισπραχθεί, σε διάστημα που η επιδότηση έπρεπε να έχει ανασταλεί ή διακοπεί πρέπει να επιστραφεί από τον ασφαλισμένο στη ΔΥΠΑ

      2.γίνεται  με οποιονδήποτε τρόπο από τον ίδιο τον ασφαλισμένο ή από αντιπρόσωπο αυτού (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.ο.κ.). Στη συνέχεια (ή ταυτόχρονα) πρέπει να ακολουθήσει η προσκόμιση των σχετικών παραστατικών, όταν αυτά δεν είναι δυνατόν να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως (π.χ. βιβλιάριο ασθενείας, βεβαίωση Στρατιωτικής Υπηρεσίας, αεροπορικό εισιτήριο κ.λπ).

     • Συνέχιση της επιδότησης

      Αν η επιδότηση του/της αποκλειστικού/ής νοσοκόμου/ας έχει ανασταλεί για οποιονδήποτε λόγο, είναι δυνατόν να συνεχιστεί στην περίπτωση που πάψει να υφίσταται ο λόγος αναστολής, εφόσον η σχετική αίτηση υποβληθεί μέχρι την 30.09 του έτους επιδότησης, με ημερομηνία λήξης που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30.09 του έτους επιδότησης. Σε περίπτωση διακοπής η επιδότηση δεν συνεχίζεται.

     • Επιδότηση Αποκλειστικών Νοσοκόμων στην κατηγορία των Κοινών Ανέργων

      Στην περίπτωση που κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα του προηγούμενου από την επιδότηση έτους ο/η ασφαλισμένος/-η έχει πραγματοποιήσει ημέρες εργασίας και ως αποκλειστικός/ή νοσοκόμος/-α και σε άλλη απασχόληση, όταν οι ημέρες εργασίας της άλλης απασχόλησης είναι περισσότερες από αυτές στην κατηγορία του αποκλειστικού, επιδοτείται στην κατηγορία των κοινών ανέργων (με προσμέτρηση και των ημερών εργασίας που αντιστοιχούν στην απασχόληση του αποκλειστικού), εφόσον πληρούνται οι διατάξεις περί τακτικής επιδότησης ανεργίας, με τη μόνη διαφορά ότι σε αυτή την περίπτωση η επιδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες.

   • Δασεργάτες - Ρητινοσυλλέκτες
     • Γενικά

      Οι ασφαλισμένοι που έχουν απασχοληθεί σε συγκεκριμένο (κρίσιμο) χρονικό διάστημα ως δασεργάτες – ρητινοσυλλέκτες είτε για λογαριασμό οικείων Συνεταιρισμών είτε για λογαριασμό του Δημοσίου  είτε ως ελεύθεροι δασεργάτες, οι οποίοι αμείβονται κατ’ αποκοπή και ασφαλίζονται κατά τρόπο πλασματικό στον e-ΕΦΚΑ, είναι δυνατόν να λάβουν τακτική επιδότηση ανεργίας με ιδιαίτερους όρους που ρυθμίζονται από την ΥΑ 31924/19.06.91.

     • Προϋποθέσεις

      Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας της ειδικής κατηγορίας των Δασεργατών-Ρητινοσυλλεκτών, χορηγείται, εφόσον οι αιτούντες:

      • έχουν την ιδιότητα του δασεργάτη-ρητινοσυλλέκτη, κατά το προηγούμενο από την έναρξη της επιδότησης ημερολογιακό έτος ή κατά την περίοδο που προηγείται της 1ης Νοεμβρίου
      • έχουν πραγματοποιήσει εκατό (100) τουλάχιστον πλασματικές ημέρες ασφάλισης ως δασεργάτες ή ρητινοσυλλέκτες με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ κατά το προηγούμενο της παροχής ημερολογιακό έτος (κρίσιμο χρονικό διάστημα)
      • έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επιδότηση (δεν απασχολούνται σε άλλον εργοδότη, δεν αυτοαπασχολούνται, είναι ικανοί και διαθέσιμοι στην αγορά εργασίας), χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση εντύπου λύσης/λήξης της εργασιακής σχέσης
     • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

      Οι αιτήσεις υποβάλλονται, αφού έχει εκδοθεί Δελτίο Ανεργίας, κατά το διάστημα από 1η Οκτωβρίου έως 28 (29) Φεβρουαρίου κάθε έτους στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ του τόπου κατοικίας των ενδιαφερομένων. Από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εξαρτάται η ημερομηνία έναρξης της επιδότησης.

     • Διαδικασία υποβολής

      Κατά την υποβολή  της αίτησης ο άνεργος:

      • ενημερώνεται:
      • για τις προϋποθέσεις της επιδότησης  και για τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του
      • για τις υποχρεώσεις του κατά τη διάρκεια της επιδότησής του, συνυποβάλλοντας Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση αυτών
      • δηλώνει:
      •  αν έχει προστατευόμενα μέλη στην οικογένειά του, για να του χορηγηθεί προσαύξηση 10%
      •  τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος, όπου θα πιστώνονται τα επιδόματά του.
      •  συνυποβάλλει  συγκεκριμένα δικαιολογητικά

      Με την οριστική υποβολή της αίτησης ο άνεργος λαμβάνει αντίγραφο αυτής στο οποίο καταγράφεται συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατά το οποίο έχει την υποχρέωση να δηλώσει αυτοπροσώπως την παρουσία του στη ΔΥΠΑ. Το διάστημα αυτό αποτυπώνεται και στις e-services ΔΥΠΑ.

     • Μεταφορά επιδότησης

      Μετά την υποβολή της αίτησής τους  οι ασφαλισμένοι είναι δυνατόν να υποβάλουν αίτηση μεταφοράς σε άλλη Υπηρεσία ΚΠΑ2, εφόσον αλλάζουν τόπο κατοικίας, με απαραίτητα δικαιολογητικά τα αποδεικτικά της νέας κατοικίας. Με την υποβολή της αίτησης μεταφοράς η νέα Υπηρεσία ΚΠΑ2 είναι πλέον αρμόδια για τα θέματα της επιδότησης των ασφαλισμένων (προσκόμιση δικαιολογητικών, παραλαβή απόφασης κ.ο.κ).

     • Επεξεργασία αίτησης από την Υπηρεσία - Δικαιολογητικά

      Μετά την κατάθεση της αίτησης ξεκινά η επεξεργασία της από την Υπηρεσία και η ένταξη στην επιδότηση βάσει των εξής στοιχείων:

      Δικαιολογητικά

      1. Βεβαίωση από τον οικείο συνεταιρισμό για την απόδειξη της ιδιότητας του μέλους δασικού συνεταιρισμού ή συνεταιρισμού ρητινοσυλλεκτών

      2. Ασφαλιστικό βιβλιάριο (ΔΑΤΕ) προηγούμενου έτους

      3. Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο ο ασφαλισμένος είναι πρώτος δικαιούχος

      4. Έμμεση ασφαλιστική ικανότητα προστατευομένων μελών της οικογενείας, εφόσον υπάρχουν

      5. Στοιχεία μη μισθωτής απασχόλησης (επιχειρηματική δραστηριότητα)

      Τα δύο τελευταία  δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τις Υπηρεσίες και μόνο όταν δεν είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους συνυποβάλλονται από τους ασφαλισμένους.

      Ο αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) προσκομίζεται μόνο αν δεν έχει δηλωθεί στο παρελθόν ή αν έχει αλλάξει.

     • Εκκρεμότητες

      Στην περίπτωση που κατά την εξέταση της αίτησης η Υπηρεσία δεν εντοπίζει τα απαιτούμενα στοιχεία που αναζητεί αυτεπαγγέλτως ή διαπιστώνει ότι χρειάζονται επιπλέον δικαιολογητικά, επικοινωνεί με τους ασφαλισμένους για να τα προσκομίσουν εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών. Αν οι ασφαλισμένοι δεν ανταποκριθούν, η Υπηρεσία προβαίνει στην έκδοση απορριπτικής απόφασης μετά την παρέλευση 3μηνου από της ενημερώσεως, εκτός εάν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης των δικαιολογητικών, για την οποία δεν ευθύνονται οι ασφαλισμένοι.

     • Έκδοση απόφασης

      Κατόπιν της επεξεργασίας της αίτησης εκδίδεται απόφαση από την Υπηρεσία είτε εγκριτική είτε απορριπτική, την οποία ο ασφαλισμένος παραλαμβάνει από την Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται (όπου την υπέβαλε αρχικά ή την μετέφερε), ενώ η απόφαση εμφανίζεται και στις e-services ΔΥΠΑ.

      Στην εγκριτική απόφαση καταγράφονται:

      • το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο άνεργος έχει την υποχρέωση να δηλώσει την παρουσία του στη ΔΥΠΑ
      • η διάρκεια της επιδότησης
      • το ύψος της επιδότησης
     • Έναρξη επιδότησης

      Αν η αίτηση υποβληθεί κατά το διάστημα από 01.10 έως 30.11, η επιδότηση έχει ως ημερομηνία έναρξης την 01.11.

      Αν η αίτηση υποβληθεί από τη 01.12 έως την 28(29).02, η επιδότηση έχει ως ημερομηνία έναρξης  την  ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

      Η διάρκεια της επιδότησης κυμαίνεται από δύο (2) έως τέσσερις (4) μήνες, αναλόγως του αριθμού ημερών εργασίας του προηγούμενου της επιδότησης ημερολογιακού έτους.

      Η ημερομηνία λήξης της επιδότησης δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη από την 28 (29) Φεβρουαρίου.

     • Αυτοπρόσωπη δήλωση παρουσίας

      Δήλωση παρουσίας είναι η αυτοπρόσωπη υποβολή μιας υπεύθυνης δήλωσης από τον άνεργο για την πλήρωση των προϋποθέσεων επιδότησης, όπως είχε δηλωθεί και κατά την κατάθεση της αίτησής του. Η δήλωση παρουσίας:

      • υποβάλλεται στον τρίτο μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (μήνας παρουσίας)
      • ο μήνας παρουσίας αποτυπώνεται στην αίτηση, στην εγκριτική απόφαση και στις e-services ΔΥΠΑ
      • γίνεται από όλους τους ασφαλισμένους είτε έχει εγκριθεί η επιδότησή τους είτε παραμένει σε εκκρεμότητα
      • συνδέεται με την ομαλή καταβολή των επιδομάτων του ανέργου:
       •  αν δηλωθεί η παρουσία κατοχυρώνεται το δικαίωμα είσπραξης του επιδόματος που αντιστοιχεί στον μήνα παρουσίας και στο αμέσως επόμενο μηνιαίο επίδομα, εφόσον υπάρχει
       • αν δεν δηλωθεί η παρουσία, γίνεται στέρηση του επιδόματος που αντιστοιχεί στον μήνα παρουσίας
      • εξασφαλίζει την αυτόματη ανανέωση του δελτίου ανεργίας
      • παύει να αποτελεί υποχρέωση, όταν εκδοθεί απορριπτική απόφαση επί της αιτήσεως
      • ως διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή. Οι ασφαλισμένοι προσέρχονται στις Υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, δηλώνουν την πλήρωση των προϋποθέσεων επιδότησης και υπογράφουν και τη σχετική ΥΔ

      Η δήλωση παρουσίας διατίθεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ με την επιβεβαίωση ανάγνωσης του κειμένου της ΥΔ. Σε περίπτωση παρέλευσης του μήνα παρουσίας, η ηλεκτρονική της δήλωση δεν είναι δυνατή.

     • Διάρκεια / Ποσό Επιδότησης
      Η διάρκεια της επιδότησης των δασεργατών/ρητινοσυλλεκτών εξαρτάται:
      από τον αριθμό ημερών εργασίας που έχουν πραγματοποιηθεί στο κρίσιμο χρονικό διάστημα
      από τον αριθμό των ημερησίων επιδομάτων που έχουν λάβει εντός της προηγούμενης τετραετίας από την έναρξη της επιδότησης για την οποία υποβάλλουν αίτηση, τα οποία δεν πρέπει να είναι πάνω από τετρακόσια (400) .
      Με βάση τα παραπάνω η διάρκεια της επιδότησης κυμαίνεται από δύο (2) έως τέσσερις (4) μήνες, όταν δεν υπάρχει επιδότηση εντός της τετραετίας. Εάν εντός της τετραετίας οι δασεργάτες/ρητινοσυλλέκτες έχουν επιδοτηθεί, αλλά έχουν λάβει λιγότερα από τετρακόσια (400) ημερήσια επιδόματα, δικαιούνται να επιδοτηθούν για τον υπόλοιπο αριθμό ημερησίων επιδομάτων μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων (400) ημερησίων επιδομάτων.
      Η επιδότηση καταβάλλεται από τον Νοέμβριο  έως τον Φεβρουάριο [01.11 έως 28 (29).02] κάθε έτους ως εξής:

       

      ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΔΑΣΕΡΓΑΤΩΝ -ΡΗΤΙΝΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ

       

      ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ

       

      ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

      ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

      α' περίπτωση

      100-200

      2 μήνες

      25 πλάσιο του ισχύοντος, κατά την 1η Νοεμβρίου του έτους υποβολής βασικού ημερησίου επιδόματος ανεργίας

      β' περίπτωση

      201-250

      3 μήνες

      γ' περίπτωση

      251 και πλέον ημέρες

      4 μήνες

      •  το βασικό ημερήσιο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 19,16 €
      •  τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας του δικαιούχου
      •  για κάθε πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται είκοσι πέντε (25) ημερήσια επιδόματα
      • οι επιδοτούμενοι στην Ειδική Κατηγορία των Δασεργατών /Ρητινοσυλλεκτών δεν δικαιούνται  οικονομικές ενισχύσεις (δώρα) Χριστουγέννων και Πάσχα
     • Καταβολή επιδότησης
      •  τα μηνιαία επιδόματα καταβάλλονται «δεδουλευμένα», δηλαδή από την επομένη της λήξης τους
      •  κάθε μηνιαίο επίδομα πιστώνεται αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο δικαιούχος, εφόσον αυτός έχει πραγματοποιήσει εμπρόθεσμη δήλωση παρουσίας
      •  η πίστωση των μηναίων επιδομάτων γίνεται μια φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτής (Παρασκευή)
      •  με την αίτησή του ο ασφαλισμένος κατοχυρώνει την πληρωμή των δύο (2) πρώτων μηνιαίων επιδομάτων του χωρίς άλλη ενέργεια 
     • Υποχρέωση του ανέργου για ενημέρωση της Υπηρεσίας- Αναστολή – Διακοπή

      Ο επιδοτούμενος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΥΠΑ, αν συντρέξει λόγος απώλειας της ιδιότητας του ανέργου κατά τη διάρκεια της επιδότησής του, ούτως ώστε αναλόγως αυτή να σταματά προσωρινά (να αναστέλλεται) ή να διακόπτεται οριστικά.

      Α. η επιδότηση αναστέλλεται λόγω:

      •  απασχόλησης
      • ασθένειας ή ανικανότητας για εργασία,
      • στράτευσης,
      • άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος ή επιχειρηματικής δραστηριότητας
      • αναχώρησης στο εξωτερικό, για διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) συνεχόμενων ή σποραδικών ημερών κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους ή συνεχόμενων κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών ετών
      • φυλάκισης ή διοικητικής κράτησης
      • πρακτικής άσκησης
      • κατάρτισης (υπό προϋποθέσεις)
      • λήξης άδειας διαμονής και εργασίας (για περιπτώσεις αλλοδαπών επιδοτουμένων) ή
      • οποιουδήποτε άλλου λόγου εξαιτίας του οποίου παύει να είναι διαθέσιμος για απασχόληση στην αγορά εργασίας.

      Β. Η επιδότηση διακόπτεται λόγω:

      1.  συνταξιοδότησης εξ ιδίου δικαιώματος
      2. θανάτου
      3. οριστικής ανικανότητας για εργασία
      4. ταυτόχρονης απασχόλησης  και επιδότησης

      Η ενημέρωση της Υπηρεσίας για την ύπαρξη λόγου αναστολής ή διακοπής των περιπτώσεων Β.1-3 της επιδότησης:

      1.πρέπει να γίνει εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που προκύπτει ο λόγος αναστολής ή διακοπής της επιδότησης, και σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης. Το ποσό της χρηματικής διαφοράς που μπορεί να προκύπτει από την τελευταία πληρωμή του ασφαλισμένου μέχρι την ημερομηνία αναστολής ή διακοπής των περιπτώσεων Β.1-3 της επιδότησης δεν χάνεται, αλλά καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του ασφαλισμένου.

      Η έγκαιρη ενημέρωση της Υπηρεσίας για την αναστολή/διακοπή της επιδότησης και η μη είσπραξη επιδομάτων σε διάστημα που έπρεπε να έχει ανασταλεί ή διακοπεί η επιδότηση είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί:

      • Στην περίπτωση παράλληλης επιδότησης και απασχόλησης (είτε μισθωτής είτε μη μισθωτής), η επιδότηση διακόπτεται.
      • Το ποσό που έχει εισπραχθεί, σε διάστημα που η επιδότηση έπρεπε να έχει ανασταλεί ή διακοπεί πρέπει να επιστραφεί από τον ασφαλισμένο στη ΔΥΠΑ

      2.γίνεται  με οποιονδήποτε τρόπο από τον ίδιο τον ασφαλισμένο ή από αντιπρόσωπο αυτού (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.ο.κ.. Στη συνέχεια (ή ταυτόχρονα) πρέπει να ακολουθήσει η προσκόμιση των σχετικών παραστατικών, όταν αυτά δεν είναι δυνατόν να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως (π.χ. βιβλιάριο ασθενείας, βεβαίωση Στρατιωτικής Υπηρεσίας, αεροπορικό εισιτήριο κ.λπ).

     • Συνέχιση της επιδότησης

      Αν η επιδότηση του δασεργάτη/ρητινοσυλλέκτη έχει ανασταλεί για οποιονδήποτε λόγο, είναι δυνατόν να συνεχιστεί στην περίπτωση που πάψει να υφίσταται ο λόγος αναστολής, εφόσον η σχετική αίτηση υποβληθεί μέχρι την 28 (29).02 του έτους επιδότησης, με ημερομηνία λήξης που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 28 (29).02 του έτους επιδότησης. Σε περίπτωση διακοπής η επιδότηση δεν συνεχίζεται.

     • Επιδότηση Δασεργατών/Ρητινοσυλλεκτών στην κατηγορία των Κοινών Ανέργων

      Στην περίπτωση που κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα του προηγούμενου από την επιδότηση έτους ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει ημέρες εργασίας και ως δασεργάτης/ρητινοσυλλέκτης και σε άλλη απασχόληση, όταν οι ημέρες εργασίας της άλλης απασχόλησης είναι περισσότερες από αυτές στο επάγγελμα του δασεργάτη/ρητινοσυλλέκτη, επιδοτείται στην κατηγορία των κοινών ανέργων (με προσμέτρηση και των πλασματικών ημερών εργασίας που αντιστοιχούν στην απασχόληση του δασεργάτη/ρητινοσυλλέκτη, όταν αυτές είναι τουλάχιστον εκατό (100)  στο ημερολογιακό έτος που προηγείται της επιδότησης και ο ενδιαφερόμενος εξακολουθεί να διατηρεί και την ιδιότητα του δασεργάτη/ρητινοσυλλέκτη), εφόσον πληρούνται οι διατάξεις περί τακτικής επιδότησης ανεργίας, με τη μόνη διαφορά ότι σε αυτή την περίπτωση η επιδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες.

     • Τακτική επιδότηση δασεργατών και ειδικό εποχικό βοήθημα

      Με δεδομένο ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων για τακτική επιδότηση ανεργίας των δασεργατών-ρητινοσυλλεκτών εμπίπτει στο χρονικό διάστημα καταβολής του ειδικού εποχικού βοηθήματος θα πρέπει το τελευταίο να μην καταβάλλεται, όταν η αίτηση για την τακτική επιδότηση ανεργίας έχει προηγηθεί αυτής για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος. Στην αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή έχει προηγηθεί η αίτηση για χορήγηση του ειδικού εποχικού βοηθήματος, τότε αυτό θα συμψηφίζεται με την τακτική επιδότηση και μάλιστα με τους δύο (2) πρώτους μήνες επιδότησης.

   • Ξεναγοί
     • Γενικά

      Οι ασφαλισμένοι που έχουν απασχοληθεί σε συγκεκριμένο (κρίσιμο) χρονικό διάστημα ως ξεναγοί, είναι δυνατόν να λάβουν τακτική επιδότηση ανεργίας με ιδιαίτερους όρους που ρυθμίζονται από την ΥΑ 34061/12.11.99.

     • Προϋποθέσεις

      Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας της ειδικής κατηγορίας των Ξεναγών, χορηγείται, εφόσον οι αιτούντες:

      • έχουν την ιδιότητα του ξεναγού κατά το χρόνο της επιδότησης (διαθέτουν δηλ. δελτίο ταυτότητας για επαγγελματίες ξεναγούς)
      • έχουν πραγματοποιήσει εκατό (100) τουλάχιστον πλασματικές ημέρες ασφάλισης στον κλάδο κατά το προηγούμενο της παροχής ημερολογιακό έτος (κρίσιμο χρονικό διάστημα)
      • το ετήσιο ατομικό εισόδημά τους (όχι οικογενειακό) από μισθωτές υπηρεσίες κατά το προηγούμενο της επιδότησης φορολογικό έτος δεν υπερβαίνει συγκεκριμένο ύψος, το οποίο  κάθε έτος προσαυξάνεται κατά 293,47€. Για το φορολογικό έτος 2023 το όριο εισοδήματος ανέρχεται σε 19.075,75€
      • έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επιδότηση (δεν απασχολούνται σε άλλον εργοδότη, δεν αυτοαπασχολούνται, είναι ικανοί και διαθέσιμοι στην αγορά εργασίας), χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση εντύπου λύσης/λήξης της εργασιακής σχέσης, διότι ο ΕΟΤ υπέχει έναντι του e-ΕΦΚΑ υποχρεώσεις εργοδότη απέναντί τους και τους ασφαλίζει με τρόπο πλασματικό
     • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

      Οι αιτήσεις υποβάλλονται, αφού έχει εκδοθεί Δελτίο Ανεργίας, κατά το διάστημα από 1η Νοεμβρίου έως 28 (29) Φεβρουαρίου κάθε έτους στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ του τόπου κατοικίας των ενδιαφερομένων. Από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εξαρτάται η ημερομηνία έναρξης της επιδότησης.

     • Διαδικασία υποβολής

      Κατά την υποβολή  της αίτησης ο άνεργος:

      • ενημερώνεται:
      • για τις προϋποθέσεις της επιδότησης  και για τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του
      • για τις υποχρεώσεις του κατά τη διάρκεια της επιδότησής του, συνυποβάλλοντας Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση αυτών
      • δηλώνει:
      • τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος, όπου θα πιστώνονται τα επιδόματά του
      • συνυποβάλλει  συγκεκριμένα δικαιολογητικά

      Με την οριστική υποβολή της αίτησης ο άνεργος λαμβάνει αντίγραφο αυτής στο οποίο καταγράφεται συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατά το οποίο έχει την υποχρέωση να δηλώσει αυτοπροσώπως την παρουσία του στη ΔΥΠΑ. Το διάστημα αυτό αποτυπώνεται και στις e-services ΔΥΠΑ.

     • Μεταφορά επιδότησης

      Μετά την υποβολή της αίτησής τους οι ασφαλισμένοι είναι δυνατόν να υποβάλουν αίτηση μεταφοράς σε άλλη Υπηρεσία ΚΠΑ2, εφόσον αλλάζουν τόπο κατοικίας, με απαραίτητα δικαιολογητικά τα αποδεικτικά της νέας κατοικίας. Με την υποβολή της αίτησης μεταφοράς η νέα Υπηρεσία ΚΠΑ2 είναι πλέον αρμόδια για τα θέματα της επιδότησης των ασφαλισμένων (προσκόμιση δικαιολογητικών, παραλαβή απόφασης κ.ο.κ).

     • Επεξεργασία αίτησης από την Υπηρεσία - Δικαιολογητικά

      Μετά την κατάθεση της αίτησης ξεκινά η επεξεργασία της από την Υπηρεσία και η ένταξη στην επιδότηση βάσει των εξής στοιχείων:

      Δικαιολογητικά

      1. Δελτίο ταυτότητας για επαγγελματίες ξεναγούς

      2. Ασφαλιστικό βιβλιάριο (ΔΑΤΕ) προηγούμενου έτους

      3. Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο ο ασφαλισμένος είναι πρώτος δικαιούχος

      4.  Εκκαθαριστικό Σημείωμα αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του προηγούμενου της αίτησης φορολογικού έτους

      5. Στοιχεία εισοδήματος μη μισθωτής απασχόλησης (επιχειρηματική δραστηριότητα)

      Ο Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) προσκομίζεται μόνο αν δεν έχει δηλωθεί στο παρελθόν ή αν έχει αλλάξει.

     • Εκκρεμότητες

      Στην περίπτωση που κατά την εξέταση της αίτησης η Υπηρεσία δεν εντοπίζει τα απαιτούμενα στοιχεία που αναζητεί αυτεπαγγέλτως ή διαπιστώνει ότι χρειάζονται επιπλέον δικαιολογητικά, επικοινωνεί με τους ασφαλισμένους για να τα προσκομίσουν εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών. Αν οι ασφαλισμένοι δεν ανταποκριθούν, η Υπηρεσία προβαίνει στην έκδοση απορριπτικής απόφασης μετά την παρέλευση 3μηνου από της ενημερώσεως, εκτός εάν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης των δικαιολογητικών, για την οποία δεν ευθύνονται οι ασφαλισμένοι.

     • Έκδοση απόφασης

      Κατόπιν της επεξεργασίας της αίτησης εκδίδεται απόφαση από την Υπηρεσία είτε εγκριτική είτε απορριπτική, την οποία ο ασφαλισμένος παραλαμβάνει από την Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται (όπου την υπέβαλε αρχικά ή την μετέφερε), ενώ η απόφαση εμφανίζεται και στις e-services ΔΥΠΑ.

      Στην εγκριτική απόφαση καταγράφονται:

      • το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο άνεργος έχει την υποχρέωση να δηλώσει την παρουσία του στη ΔΥΠΑ
      • η διάρκεια της επιδότησης
      • το ύψος της επιδότησης
     • Αυτοπρόσωπη δήλωση παρουσίας

      Δήλωση παρουσίας είναι η αυτοπρόσωπη υποβολή μιας υπεύθυνης δήλωσης από τον άνεργο για την πλήρωση των προϋποθέσεων επιδότησης, όπως είχε δηλωθεί και κατά την κατάθεση της αίτησής του. Η δήλωση παρουσίας:

      • υποβάλλεται τον τρίτο μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (μήνας παρουσίας)
      • ο μήνας παρουσίας αποτυπώνεται στην αίτηση, στην εγκριτική απόφαση και στις e-services ΔΥΠΑ.
      • γίνεται από όλους τους ασφαλισμένους πολίτες είτε έχει εγκριθεί η επιδότησή τους είτε παραμένει σε εκκρεμότητα
      • συνδέεται με την ομαλή καταβολή των επιδομάτων του ανέργου, καθώς αν δεν δηλωθεί η παρουσία, γίνεται στέρηση του επιδόματος που αντιστοιχεί στον μήνα παρουσίας
      • εξασφαλίζει την αυτόματα ανανέωση του δελτίου ανεργίας
      • παύει να αποτελεί υποχρέωση, όταν εκδοθεί απορριπτική απόφαση επί της αιτήσεως.
      • ως διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή. Οι ασφαλισμένοι προσέρχονται στις Υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, δηλώνουν την πλήρωση των προϋποθέσεων επιδότησης και υπογράφουν και τη σχετική ΥΔ

      Η δήλωση παρουσίας διατίθεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ με την επιβεβαίωση ανάγνωσης του κειμένου της ΥΔ. Σε περίπτωση παρέλευσης του μήνα παρουσίας, η ηλεκτρονική της δήλωση δεν είναι δυνατή.

     • Έναρξη επιδότησης

      Αν η αίτηση υποβληθεί κατά το διάστημα από 01.11 έως 31.12, η επιδότηση έχει ως ημερομηνία έναρξης την 01.12.

      Αν η αίτηση υποβληθεί από τη 01.01 έως την 28(29).02, η επιδότηση έχει ως ημερομηνία έναρξης  την  ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

      Η διάρκεια της επιδότησης κυμαίνεται από δύο (2) έως τρεις (3) μήνες, αναλόγως του αριθμού ημερών εργασίας του προηγούμενου της επιδότησης ημερολογιακού έτους.

      Η ημερομηνία λήξης της επιδότησης δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη από την 28 (29) Φεβρουαρίου.

     • Διάρκεια - Ποσό Επιδότησης

      Η διάρκεια της επιδότησης των ξεναγών εξαρτάται:

      • από τον αριθμό ημερών εργασίας που έχουν πραγματοποιηθεί στο κρίσιμο χρονικό διάστημα

      • από τον αριθμό των ημερησίων επιδομάτων που έχουν λάβει εντός της προηγούμενης τετραετίας από την έναρξη της επιδότησης για την οποία υποβάλλουν αίτηση, τα οποία δεν πρέπει να είναι πάνω από τετρακόσια (400).

      Με βάση τα παραπάνω η διάρκεια της επιδότησης κυμαίνεται από δύο (2) έως τρεις (3) μήνες, όταν δεν υπάρχει επιδότηση εντός της τετραετίας. Εάν εντός της τετραετίας οι ξεναγοί έχουν επιδοτηθεί, αλλά έχουν λάβει λιγότερα από τετρακόσια (400) ημερήσια επιδόματα, δικαιούνται να επιδοτηθούν για τον υπόλοιπο αριθμό ημερησίων επιδομάτων μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων (400) ημερησίων επιδομάτων.

      Η επιδότηση καταβάλλεται από τον Δεκέμβριο  έως τον Φεβρουάριο [01.12 έως 28 (29).02] κάθε έτους ως εξής:

      ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ

       

      ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ (κατά το προηγούμενο της επιδότησης έτος )

      ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

      ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ (περιπτώσεις α' και β')

      α’ περίπτωση

      100-200

      2 μήνες

      25 πλάσιο του ισχύοντος, κατά την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους βασικού ημερησίου επιδόματος ανεργίας

      β’ περίπτωση

      201 και πλέον

      3 μήνες

      • το βασικό ημερήσιο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 19,16 €
      • για κάθε πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται είκοσι πέντε (25) ημερήσια επιδόματα

      • δεν καταβάλλονται προσαυξήσεις λόγω προστατευομένων μελών

      • οι δικαιούχοι στην Ειδική Κατηγορία των Ξεναγών δεν δικαιούνται οικονομικές ενισχύσεις (δώρα) Χριστουγέννων και Πάσχα
     • Καταβολή επιδότησης
      • τα μηνιαία επιδόματα καταβάλλονται «δεδουλευμένα», δηλαδή από την επομένη της λήξης τους
      • κάθε μηνιαίο επίδομα πιστώνεται αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο δικαιούχος, εφόσον αυτός έχει πραγματοποιήσει εμπρόθεσμη δήλωση παρουσίας
      • η πίστωση των μηναίων επιδομάτων γίνεται μια φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτής (Παρασκευή)
      • με την αίτησή του ο ασφαλισμένος κατοχυρώνει την πληρωμή των δύο (2) πρώτων μηνιαίων επιδομάτων του χωρίς άλλη ενέργεια
     • Υποχρέωση του ανέργου για ενημέρωση της Υπηρεσίας - Αναστολή – Διακοπή

      Ο επιδοτούμενος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΥΠΑ, αν συντρέξει λόγος απώλειας της ιδιότητας του ανέργου κατά τη διάρκεια της επιδότησής του, ούτως ώστε αναλόγως αυτή να σταματά προσωρινά (να αναστέλλεται) ή να διακόπτεται οριστικά.

      Α. η επιδότηση αναστέλλεται λόγω:

      •  απασχόλησης
      • ασθένειας ή ανικανότητας για εργασία,
      • στράτευσης,
      • άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος ή επιχειρηματικής δραστηριότητας
      • αναχώρησης στο εξωτερικό, για διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) συνεχόμενων ή σποραδικών ημερών κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους ή συνεχόμενων κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών ετών
      • φυλάκισης ή διοικητικής κράτησης
      • πρακτικής άσκησης
      • κατάρτισης (υπό προϋποθέσεις)
      • λήξης άδειας διαμονής και εργασίας (για περιπτώσεις αλλοδαπών επιδοτουμένων) ή
      • οποιουδήποτε άλλου λόγου εξαιτίας του οποίου παύει να είναι διαθέσιμος για απασχόληση στην αγορά εργασίας

      Β. Η επιδότηση διακόπτεται λόγω:

      1. συνταξιοδότησης εξ ιδίου δικαιώματος
      2. θανάτου
      3.  οριστικής ανικανότητας για εργασία
      4.  ταυτόχρονης απασχόλησης  και επιδότησης

      Η ενημέρωση της Υπηρεσίας για την ύπαρξη λόγου αναστολής ή διακοπής των περιπτώσεων Β.1-3 της επιδότησης:

      1.πρέπει να γίνει εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που προκύπτει ο λόγος αναστολής ή διακοπής της επιδότησης, και σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης. Το ποσό της χρηματικής διαφοράς που μπορεί να προκύπτει από την τελευταία πληρωμή του ασφαλισμένου μέχρι την ημερομηνία αναστολής ή διακοπής των περιπτώσεων Β.1-3 της επιδότησης δεν χάνεται, αλλά καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του ασφαλισμένου.

      Η έγκαιρη ενημέρωση της Υπηρεσίας για την αναστολή/διακοπή της επιδότησης και η μη είσπραξη επιδομάτων σε διάστημα που έπρεπε να έχει ανασταλεί ή διακοπεί η επιδότηση είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί:

      • Στην περίπτωση παράλληλης επιδότησης και απασχόλησης (είτε μισθωτής είτε μη μισθωτής), η επιδότηση διακόπτεται.
      • Το ποσό που έχει εισπραχθεί, σε διάστημα που η επιδότηση έπρεπε να έχει ανασταλεί ή διακοπεί πρέπει να επιστραφεί από τον ασφαλισμένο στη ΔΥΠΑ.

      2. γίνεται  με οποιονδήποτε τρόπο από τον ίδιο τον ασφαλισμένο ή από αντιπρόσωπο αυτού (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.ο.κ.) Στη συνέχεια (ή ταυτόχρονα) πρέπει να ακολουθήσει η προσκόμιση των σχετικών παραστατικών, όταν αυτά δεν είναι δυνατόν να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως (π.χ. βιβλιάριο ασθενείας, βεβαίωση Στρατιωτικής Υπηρεσίας, αεροπορικό εισιτήριο κ.λπ).

     • Συνέχιση της επιδότησης

      Αν η επιδότηση του ξεναγού έχει ανασταλεί για οποιονδήποτε λόγο, είναι δυνατόν να συνεχιστεί στην περίπτωση που πάψει να υφίσταται ο λόγος αναστολής, εφόσον η σχετική αίτηση υποβληθεί μέχρι την 28 (29).02 του έτους επιδότησης, με ημερομηνία λήξης που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 28 (29).02 του έτους επιδότησης. Σε περίπτωση διακοπής η επιδότηση δεν συνεχίζεται.

     • Επιδότηση Ξεναγών στην κατηγορία των Κοινών Ανέργων

      Στην περίπτωση που κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα του προηγούμενου από την επιδότηση έτους ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει ημέρες εργασίας και ως ξεναγός και σε άλλη απασχόληση, όταν οι ημέρες εργασίας της άλλης απασχόλησης είναι περισσότερες από αυτές στο επάγγελμα του ξεναγού, επιδοτείται στην κατηγορία των κοινών ανέργων (με προσμέτρηση και των πλασματικών ημερών εργασίας που αντιστοιχούν στην απασχόληση του ξεναγού), εφόσον πληρούνται οι διατάξεις περί τακτικής επιδότησης ανεργίας, με τη μόνη διαφορά ότι σε αυτή την περίπτωση η επιδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες.

   • Tακτική επιδότηση ανεργίας σε διακινούμενους ανέργους εντός Ε.Ε. (χρήση PDU1 ή SED U002)
     • Ο διακινούμενος άνεργος εντός Ε.Ε. βάσει του Κανονισμού (Ε.Κ.) αριθμ. 883/2004 και του Κανονισμού Εφαρμογής (Ε.Κ.) αριθμ. 987/2009, όπως ισχύουν, μετά την λήξη της απασχόλησής του:

      • έχει δικαίωμα να προβεί σε Αίτηση για επιδότηση στο Κράτος τελευταίας απασχόλησης,
      • έχει δικαίωμα να προβεί σε Αίτηση για επιδότηση στο Κράτος - Μέλος Μόνιμης κατοικίας


      Εάν μετά την τελευταία απασχόλησή του μεταβεί σε έτερο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε   πλην των δύο προαναφερομένων,  για αναζήτηση εργασίας, η ως άνω απασχόληση μπορεί μελλοντικά να χρησιμοποιηθεί για Συνυπολογισμό, αφού πραγματοποιηθούν νέοι χρόνοι απασχόλησης στο έτερο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. στο οποίο έχει μεταβεί και μετά τη λήξη σχέσεως εργασίας πραγματοποιηθεί αίτημα για επιδότηση στο εν λόγω Κράτος-Μέλος.

      Ο Φορέας της χώρας από την οποία ο άνεργος αιτείται επίδομα ανεργίας είναι υποχρεωμένος να λάβει υπόψη τις περιόδους ασφάλισης και απασχόλησης που έχουν συμπληρωθεί σε έτερο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε., εάν κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας απασχόλησης κατεβλήθησαν εισφορές υπέρ Τακτικής Επιδότησης Ανεργίας.

      Οι περίοδοι ασφάλισης και απασχόλησης που έχουν συμπληρωθεί σε έτερο Κράτος μέλος της Ε.Ε. μπορούν να αναζητηθούν από τον αρμόδιο φορέα του Κράτους Μέλους της Ε.Ε. που δέχεται την αίτηση για επιδότηση ανεργίας του διακινούμενου άνεργου, μέσω του «Ευρωπαϊκού Συστήματος Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Πληροφοριών Κοινωνικής Ασφάλισης (EESSI)» - RINA , και να πιστοποιηθούν με την έκδοση του ηλεκτρονικού εγγράφου SED U002

      Οι περίοδοι ασφάλισης και απασχόλησης μπορούν να πιστοποιηθούν επίσης, με το Φορητό Έντυπο U1 (Portable Document U1 – PD U1). Πρόκειται για μια βεβαίωση που χορηγείται για τις περιόδους ασφάλισης και απασχόλησης, η οποία χρησιμοποιείται για τη λήψη επιδόματος ανεργίας σε άλλο Kράτος - Mέλος της Ε.Ε.

      Διακινούμενοι εντός Ε.Ε. αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενοι ασφαλισμένοι στον τέως Ο.Α.Ε.Ε. στο τέως Ε.Τ.Α.Α. και στο τέως ΕΤΑΠ-ΜΜΕ :

      Αναφορικά με τους ασφαλισμένους στον τέως Ο.Α.Ε.Ε. (Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών) και τους Ανεξάρτητα Απασχολουμένους ασφαλισμένους στο τέως Ε.Τ.Α.Α. (Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων) και στο τέως ΕΤΑΠ-ΜΜΕ(Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης), επισημαίνεται ότι στην Ελλάδα, είναι ασφαλισμένοι, αλλά δεν καταβάλλουν εισφορές υπέρ Τακτικής Ανεργίας και συνεπώς δεν έχουν δικαίωμα να επιδοτηθούν με Επίδομα Τακτικής Ανεργίας στη χώρα μας. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να εκδοθεί το PD U1 ή το SED U002 για το πρόσωπό τους.


      ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΕΤΕΡΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

      ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ TOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ SED U002 (που εκδίδεται μέσω EESSI) Ή TOY ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ PD U1:

      1. Αμέσως μετά τη λήξη της σχέσεως εργασίας στην Ελλάδα, ο διακινούμενος άνεργος που μετακινείται σε έτερο Κράτος Μέλος της Ε.Ε, δύναται να ζητήσει από τον αρμόδιο φορέα του Κράτους Μέλους στο οποίο μεταβαίνει, να αιτηθεί από την ΔΥΠΑ, την έκδοση του Ηλεκτρονικού Εγγράφου(SED U002) μέσω του Συστήματος EESSI(Σύστημα Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Πληροφοριών στους τομείς Κοινωνικής Ασφάλισης και εν προκειμένω στον τομέα της ανεργίας) που λειτουργεί μεταξύ των χωρών της ΕΕ(καθώς και της Ελβετίας, Ισλανδίας, Νορβηγίας, Λίχτενστάϊν και Ηνωμένου Βασιλείου). Σε μία τέτοια περίπτωση θα πρέπει να δώσει στην αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης του Κράτους Μέλους στο οποίο μετέβη, στοιχεία σχετικά με την τελευταία του απασχόληση στην Ελλάδα, καθώς και τον ΑΦΜ(Αριθμός Φορολογικού Μητρώου) και τον ΑΜΑ(Αριθμός Μητρώου Ασφάλισης).

      2. Εναλλακτικά δύναται:

      α)να αιτηθεί από την Υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α. (Κ.Π.Α. 2 – Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης) στην αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει η τελευταία του απασχόληση, την έκδοση του φορητού εντύπου PD U1, πριν την αναχώρησή του από την Ελλάδα.

      Η παραλαβή του PD U1 γίνεται από τον ίδιο τον άνεργο σε συνεννόηση με το Κ.Π.Α. 2, που θα τον ενημερώσει σχετικά με την ημερομηνία παραλαβής του. Ο αιτών παραλαμβάνει στα χέρια του το πρωτότυπο PD U1.

      β)να προβεί στην ταχυδρομική αποστολή της αίτησης για έκδοση του φορητού εντύπου PDU1.

      Σε μία τέτοια περίπτωση:

      ι)την αίτηση αποστέλλει ταχυδρομικά στο Κ.Π.Α.2 στην αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει η τελευταία απασχόλησή του στην Ελλάδα

      ιι)η αίτηση θα πρέπει να φέρει την πρωτότυπη υπογραφή του αιτούντα

      ιιι)σε περίπτωση που θελήσει να αποστείλει την αίτησή του ηλεκτρονικά (μέσω email), θα πρέπει αυτή να συνοδεύεται από ψηφιακή Υπεύθυνη Δήλωση που εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr. Η απάντηση στην ανωτέρω Αίτηση θα αποσταλεί από το Κ.Π.Α.2 ταχυδρομικά, στη διεύθυνση του αιτούντα στο Κράτος - Μέλος στο οποίο μετέβη για αναζήτηση εργασίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στο σχετικό πεδίο της Αίτησης.

      Το εν λόγω PD U1 δύναται να καταθέσει :

      • Στο Κράτος-Μέλος Μόνιμης Κατοικίας στο οποίο θα αιτηθεί να επιδοτηθεί
      • Σε περίπτωση που δεν αιτηθεί επίδομα στο Κράτος - Μέλος Μόνιμης Κατοικίας, αλλά μεταβεί σε έτερο Κράτος-Μέλος για αναζήτηση εργασίας, το εν λόγω Κοινοτικό Έντυπο δύναται να καταθέσει μετά από νέα απασχόλησή του στο ως άνω έτερο Κράτος-Μέλος προκειμένου, εάν μετά τη λήξη της σχέσεως εργασίας αιτηθεί επίδομα ανεργίας για την νέα απασχόληση, αυτό να χρησιμοποιηθεί για Συνυπολογισμό χρόνων απασχόλησης.


      ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ U1:

      1. Αίτηση για την έκδοση του PD U1 με πρωτότυπη υπογραφή.
      2. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτηση, φωτοτυπία της τελευταίας σύμβασης εργασίας ή βεβαίωση με όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απασχόληση του αιτούντος (όνομα εταιρείας / εργοδότη, διεύθυνση επιχείρησης, περίοδος απασχόλησης, είδος εργασίας, λόγος τερματισμού απασχόλησης και το σχετικό έγγραφο κ.λπ.).
      3. Έντυπα στα οποία να αναγράφεται ο Α.Μ.Α. (Αριθμός Μητρώου Ασφάλισης) και ο Α.Φ.Μ. (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου). Δεν είναι απαραίτητη η προσκόμισή τους μόνον σε περίπτωση που ο αιτών είναι ήδη εγγεγραμμένος στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΔΥΠΑ, οπότε και συμπληρώνονται μόνον τα αντίστοιχα πεδία στην αίτηση
      4. Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής του αιτούντος.


      ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΕΡΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

      ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ TOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ SED U002 (που εκδίδεται μέσω EESSI) ή TOY ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ PD U1 , ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΕΡΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ:

      1. Αμέσως μετά τη λήξη της σχέσεως εργασίας σε έτερο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε., ο διακινούμενος άνεργος που έρχεται στην Ελλάδα, δύναται να ζητήσει από την ΔΥΠΑ- Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στην Ελλάδα, να αιτηθεί από τον Αρμόδιο Φορέα του Κράτους Μέλους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η απασχόλησή του, την έκδοση του Ηλεκτρονικού Εγγράφου(SED U002) μέσω του Συστήματος EESSI(Σύστημα Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Πληροφοριών στους τομείς Κοινωνικής Ασφάλισης και εν προκειμένω στον τομέα της ανεργίας) που λειτουργεί μεταξύ των χωρών της ΕΕ(καθώς και της Ελβετίας, Ισλανδίας, Νορβηγίας, Λίχτενστάϊν και Ηνωμένου Βασιλείου). Σε μία τέτοια περίπτωση θα πρέπει να δώσει στην ΔΥΠΑ, στοιχεία σχετικά με την τελευταία του απασχόληση στο έτερο Κράτος Μέλος, όπως στοιχεία του εργοδότη ή την Σύμβαση Εργασίας, στοιχεία σχετικά με την Αρμόδια Υπηρεσία του έτερου Κράτους Μέλους(ονομασία, διεύθυνση) καθώς και τους Προσωπικούς Αριθμούς Αναγνώρισής του σ΄αυτήν
      2. Εναλλακτικά ο διακινούμενος άνεργος που πρόκειται να μετακινηθεί από έτερο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. στην Ελλάδα, αιτείται από τον αρμόδιο φορέα ανεργίας του έτερου Κράτους Μέλους την έκδοση του φορητού εντύπου PD U1, πριν την αναχώρησή του από αυτό το Κράτος Μέλος. Ο άνεργος θα πρέπει να συμβουλευθεί τον ανωτέρω αρμόδιο φορέα και να ακολουθήσει τις οδηγίες του.

      Η παραλαβή του PD U1 γίνεται από τον ίδιο τον άνεργο, ο οποίος παραλαμβάνει στα χέρια του το πρωτότυπο PD U1.

      Το εν λόγω PD U1 δύναται να καταθέσει στην ΔΥΠΑ-Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στην Ελλάδα. Ο εν λόγω άνεργος μπορεί να δικαιωθεί επιδόματος ανεργίας από την Ελλάδα μόνον εάν η Ελλάδα είναι το Κράτος-Μέλος Μόνιμης κατοικίας του και εφ’ όσον παράλληλα συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιδότησης βάσει της Ελληνικής Νομοθεσίας.


      Αρμόδια μονάδα που παρέχει την πληροφορία:

      Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Δ.ΥΠ.Α.

      Διοίκηση

      Διεύθυνση Ασφάλισης και Κοινωνικών Πολιτικών (Α3)

      Τμήμα Κανονισμών Ε.Ε. και Συμβάσεων

      Εθνικής Αντιστάσεως 8

      Τ.Κ. 17456

      Άλιμος Ελλάδα


      Τηλέφωνα Κ.Π.Α.2 ανά την Ελλάδα:

      https://www.dypa.gov.gr/epikoinonia/phone

      Ε-mails Κ.Π.Α. 2 ανά την Ελλάδα:

      https://www.dypa.gov.gr/epikoinonia/mail


      ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

      • Κανονισμός (Ε.Κ.) αριθ. 883/2004, όπως ισχύει:

      https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:02004R0883-20140101

      • Εφαρμοστικός Κανονισμός (Ε.Κ.) αριθ. 987/2009, όπως ισχύει:

      https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:02009R0987-20140101

   • Μεταφορά/εξαγωγή τακτικής επιδότησης ανεργίας για 3 μήνες σε έτερο κράτος-μέλος της Ε.Ε (χρήση PDU2 ή SED U008)

     • Είναι δυνατή βάσει του Κανονισμού (Ε.Κ.) αριθμ. 883/2004 και του Κανονισμού Εφαρμογής (Ε.Κ.) αριθμ. 987/2009, όπως ισχύουν, η Μεταφορά / Εξαγωγή του Επιδόματος Τακτικής Ανεργίας για περίοδο τριών μηνών σε έτερο Κράτος – Μέλος της Ε.Ε. προκειμένου να δίνεται η ευκαιρία στους ανέργους ενός Κράτους - Μέλους της Ε.Ε. να αναζητούν εργασία σε άλλο Κράτος - Μέλος της Ε.Ε., εάν το επιθυμούν.


      ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΤΕΡΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ

      ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ TOY ΦΟΡΗΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ PD U2


      Ο επιδοτούμενος που λαμβάνει επίδομα ανεργίας στην Ελλάδα(από την ΔΥΠΑ-Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης), όταν αποφασίσει ότι επιθυμεί να μεταβεί για αναζήτηση εργασίας σε έτερο Κράτος - Μέλος της Ε.Ε., καταθέτει στο Κ.Π.Α.2, που τον επιδοτεί τη σχετική Αίτηση για έκδοση του φορητού εντύπου PD U2, με πρωτότυπη υπογραφή του, αφού παρέλθουν τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες μετά την έναρξη της επιδότησης.
      Η παραλαβή του PD U2 γίνεται από τον ίδιο σε συνεννόηση με το Κ.Π.Α. 2, που θα τον ενημερώσει σχετικά με την ημερομηνία παραλαβής. Ο επιδοτούμενος παραλαμβάνει στα χέρια του το πρωτότυπο PD U2 (Portable Document U2- Φορητό Έντυπο U2) πριν αναχωρήσει από την Ελλάδα(που εν προκειμένω είναι το Κράτος-Μέλος που τον επιδοτεί) και οφείλει να το καταθέσει στο Φορέα Απασχόλησης του Κράτους - Μέλους στο οποίο θα μεταβεί για αναζήτηση εργασίας, εντός 7 ημερών από την ημερομηνία που θα σταματήσει να είναι στη διάθεση των Υπηρεσιών Ανεργίας του Κράτους-Μέλους που τον επιδοτεί, εν προκειμένω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης-ΔΥΠΑ της Ελλάδος (ημερομηνία αναχώρησης από την Ελλάδα). 

      Σε περίπτωση εκπρόθεσμης εγγραφής, γίνεται Στέρηση χρονικού διαστήματος της επιδότησης, η οποία ξεκινά από την ημερομηνία έναρξης της Εξαγωγής / Μεταφοράς του Επιδόματος Τακτικής Ανεργίας (ημερομηνία από την οποία ο επιδοτούμενος σταματάει να είναι στη διάθεση της ΔΥΠΑ-Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης της Ελλάδος που τον επιδοτεί, ημερομηνία αναχώρησης από την Ελλάδα) έως την προηγουμένη της ημερομηνίας εγγραφής του στο Κράτος - Μέλος στο οποίο μεταβαίνει για αναζήτηση εργασίας.


      ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ TOY ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ SED U008 (που εκδίδεται μέσω EESSI):


      Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν αιτηθεί την έκδοση του φορητού εντύπου PD U2 πριν την αναχώρησή του από την Ελλάδακαι αφού προηγουμένως ενημερώσει το αρμόδιο ΚΠΑ2 που τον επιδοτεί για την ημερομηνία της επικείμενης αναχώρησής του, δύναται να ζητήσει από την αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης του Κράτους Μέλους στο οποίο θα μεταβεί, να αιτηθεί από την ΔΥΠΑ, την έκδοση του αντίστοιχου Ηλεκτρονικού Εγγράφου(SED U008) μέσω του Συστήματος EESSI(Σύστημα Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Πληροφοριών στους τομείς Κοινωνικής Ασφάλισης και εν προκειμένω στον τομέα της ανεργίας) που λειτουργεί μεταξύ των χωρών της ΕΕ(καθώς και της Ελβετίας, Ισλανδίας,  Νορβηγίας, Λίχτενστάϊν και Ηνωμένου Βασιλείου). Σε μία τέτοια περίπτωση θα πρέπει να δώσει στην αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης του Κράτους Μέλους στο οποίο μεταβαίνει, στοιχεία όπως και το ΑΦΜ του και τον ΑΜΑ (προσωπικοί αριθμοί αναγνώρισής του στην Ελλάδα).


      Απαραίτητη προϋπόθεση εξακολουθεί να είναι η παρουσία του ανέργου στον Φορέα Απασχόλησης του Κράτους - Μέλους στον οποίο θα μεταβεί για αναζήτηση εργασίας, εντός 7 ημερών από την ημερομηνία που θα σταματήσει να είναι στη διάθεση των Υπηρεσιών Ανεργίας (ΔΥΠΑ) της Ελλάδος - ημερομηνία αναχώρησης από την Ελλάδα.  (Σε περίπτωση εκπρόθεσμης εγγραφής ισχύουν τα όσα προαναφέρθηκαν σχετικά με την Στέρηση χρονικού διαστήματος της επιδότησης).


      Οι Υπηρεσίες απασχόλησης του Kράτους - Mέλους στο οποίο θα μεταβεί ο άνεργος για να αναζητήσει απασχόληση ενημερώνουν τον άνεργο σχετικά με τις υποχρεώσεις του.


      Άμα τη εγγραφή του ασφαλισμένου στον Φορέα Απασχόλησης της χώρας που μετέβη, ο ανωτέρω Φορέας οφείλει να ενημερώσει σχετικά με την εν λόγω εγγραφή, με το SED UOO9 (Structured Electronic Document U009, Η.Δ.Ε. U009 - Ηλεκτρονικά Δομημένο Έγγραφο U009), τη χώρα που επιδοτεί, εν προκειμένω την Ελλάδα.


      Μετά την εγγραφή του ως ανέργου στις Υπηρεσίες Ανεργίας του Κράτους - Μέλους της Ε.Ε. στο οποίο μεταβαίνει, ο ασφαλισμένος οφείλει να πραγματοποιεί μηνιαίες παρουσίες. Ο Φορέας Απασχόλησης του Κράτους – Μέλους στο οποίο πραγματοποιούνται οιμηνιαίες παρουσίες,  οφείλει να ενημερώνει σχετικά με αυτές με το SED U013 τον Φορέα Aπασχόλησης του Κράτους - Μέλους που επιδοτεί(εν προκειμένω την ΔΥΠΑ), προκειμένου ο τελευταίος να ενημερώνεται ότι άνεργος εξακολουθεί να παραμένει άνεργος στη διάθεση των Υπηρεσιών ανεργίας στην έτερη χώρα στην οποία μετέβη για αναζήτηση εργασίας. (Επισημαίνεται, ότι η Ελλάδα ως Κράτος-Μέλος που επιδοτεί, όταν εκδίδει το PD U2 ή το SED U008, απαιτεί από το Κράτος-Μέλος στο οποίο θα μεταβεί ο διακινούμενος άνεργος για αναζήτηση εργασίας  την αποστολή των SEDs U013).

      Κατά τη διάρκεια της Μεταφοράς / Εξαγωγής της Επιδότησης, τα χρήματα του επιδόματος ανεργίας από την Ελλάδα, συνεχίζουν να κατατίθενται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του επιδοτουμένου, αφού προηγηθεί η απαιτούμενη αποστολή των ανωτέρω προβλεπομένων SEDs από το Κράτος - Μέλος στο οποίο θα μεταβεί ο άνεργος(αρχικά το SED UOO9 και ανά μήνα το SED U013.

       Εάν συμβεί μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις, όπως ακριβώς αυτές αναφέρονται στο SED U010:

      •   Ο άνεργος δέχεται θέση απασχόλησης ή γίνεται μη μισθωτός.
      •   Ο άνεργος λαμβάνει εισοδήματα από δραστηριότητα διαφορετική από τις ανωτέρω.
      •   Ο άνεργος αρνείται προσφορά θέσης απασχόλησης ή αρνείται να μεταβεί στις υπηρεσίες   απασχόλησης για  συνέντευξη.
      •   Ο άνεργος αρνείται να συμμετάσχει σε πρόγραμμα επαγγελματικής επανένταξης.
      •   Ο άνεργος είναι ανίκανος προς εργασία.
      •   Ο άνεργος δεν υπόκειται στις διαδικασίες ελέγχου.
      •   Ο άνεργος δεν τίθεται στη διάθεση των υπηρεσιών απασχόλησης.

      τότε ο ασφαλισμένος ενημερώνει τον Φορέα Απασχόλησης του Κράτους-Μέλους της Ε.Ε. που είναι εγγεγραμμένος ως άνεργος και ο τελευταίος ενημερώνει σχετικά, τo Κράτος-Μέλος που τον επιδοτεί, εν προκειμένω την Ελλάδα, με το SED U010, προκειμένου η Ελλάδα να αναστείλει ή να διακόψει την επιδότηση κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η Ελληνική Νομοθεσία.


       O ασφαλισμένος - άνεργος δύναται:

      •    Μέχρι και την ημερομηνία λήξης του τριμήνου να επιστρέψει στη χώρα που τον επιδοτεί(εν προκειμένω την Ελλάδα) προκειμένου να συνεχιστεί η επιδότηση που υπολείπεται ή

      •    Μετά τη λήξη του τριμήνου, να παραμείνει στη χώρα στην οποία μετέβη και να υπαχθεί στη νομοθεσία περί ανεργίας αυτής, περίπτωση κατά την οποία θα γίνει διακοπή του επιδόματός του από την Ελλάδα .

       

      ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΕΤΕΡΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΥΣ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


      ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ TOY ΦΟΡΗΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ PD U2 :


      Ο επιδοτούμενος που λαμβάνει επίδομα ανεργίας σε έτερο Κράτος - Μέλος της Ε.Ε., όταν αποφασίσει, ότι επιθυμεί να μεταβεί για αναζήτηση εργασίας, στην Ελλάδα καταθέτει στην αρμόδια Υπηρεσία του Κράτους Μέλους που τον επιδοτεί, τη σχετική Αίτηση για έκδοση του φορητού εντύπου PD U2, αφού παρέλθουν τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες μετά την έναρξη της επιδότησής του

      Η παραλαβή του PD U2 γίνεται από τον ίδιο. Ο επιδοτούμενος παραλαμβάνει στα χέρια του το πρωτότυπο φορητό έντυπο PD U2 πριν αναχωρήσει από το Κράτος-Μέλος που τον επιδοτεί και οφείλει να το καταθέσει στην ΔΥΠΑ-Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης της Ελλάδος, εντός 7 ημερών από την ημερομηνία που θα σταματήσει να είναι στη διάθεση των Υπηρεσιών Ανεργίας του Κράτους-Μέλους που τον επιδοτεί (ημερομηνία αναχώρησης από το εν λόγω Κράτος-Μέλος).

      ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ TOY ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ SED U008 (που εκδίδεται μέσω EESSI):


      Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν αιτηθεί την έκδοση του φορητού εντύπου PD U2 πριν την αναχώρησή του από το Κράτος Μέλος που τον επιδοτεί και αφού προηγουμένως ενημερώσει τον αρμόδιο φορέα που τον επιδοτεί για την ημερομηνία της επικείμενης αναχώρησής του,δύναται να ζητήσει από την ΔΥΠΑ να αιτηθεί από τον ανωτέρω αρμόδιο φορέα του Κράτους Μέλους που τον επιδοτεί, την έκδοση του αντίστοιχου Ηλεκτρονικού Εγγράφου(SED U008) μέσω του Συστήματος EESSI(Σύστημα Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Πληροφοριών στους τομείς Κοινωνικής Ασφάλισης και εν προκειμένω στον τομέα της ανεργίας) που λειτουργεί μεταξύ των χωρών της ΕΕ(καθώς και της Ελβετίας, Ισλανδίας,  Νορβηγίας, Λίχτενστάϊν και Ηνωμένου Βασιλείου).


      Απαραίτητη προϋπόθεση εξακολουθεί να είναι η παρουσία του ανέργου στον Φορέα Απασχόλησης του Κράτους - Μέλους στο οποίο θα μεταβεί για αναζήτηση εργασίας, εν προκειμένω στην ΔΥΠΑ-Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης της Ελλάδος, εντός 7 ημερών από την ημερομηνία που θα σταματήσει να είναι στη διάθεση των Υπηρεσιών Ανεργίας του Κράτους Μέλους που τον επιδοτεί (ημερομηνία αναχώρησης από το εν λόγω Κράτος-Μέλος). 
      Σε περίπτωση εκπρόθεσμης εγγραφής(πέραν των προναφερθέντων επτά ημερών), του ανέργου στην ΔΥΠΑ, ο άνεργος θα πρέπει να ενημερώνεται για τις σχετικές επιπτώσεις στην επιδότησή του από τον αρμόδιο φορέα του Κράτους Μέλους που τον επιδοτεί.

      Άμα τη εγγραφή του ασφαλισμένου στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης της Ελλάδος, η ΔΥΠΑ ενημερώνει τον αρμόδιο φορέα του Κράτους Μέλους που τον επιδοτεί για την εν λόγω εγγραφή μέσω του συστήματος EESSI με το ηλεκτρονικό έγγραφο SED UOO9.
      Η ΔΥΠΑ-Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης της Ελλάδος στην οποία μετέβη ο άνεργος για να αναζητήσει απασχόληση, ενημερώνει τον άνεργο σχετικά με τις υποχρεώσεις του.


      • Κατά τη διάρκεια της Μεταφοράς / Εξαγωγής της Επιδότησης, τα χρήματα του επιδόματος ανεργίας, συνεχίζουν να κατατίθενται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του επιδοτουμένου από τον αρμόδιο φορέα του Κράτους Μέλους που τον επιδοτεί.

       

       Εάν συμβεί μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις, όπως ακριβώς αυτές αναφέρονται στο SED U010:

      • Ο άνεργος δέχεται θέση απασχόλησης ή γίνεται μη μισθωτός.
      • Ο άνεργος λαμβάνει εισοδήματα από δραστηριότητα διαφορετική από τις ανωτέρω.
      • Ο άνεργος αρνείται προσφορά θέσης απασχόλησης ή αρνείται να μεταβεί στις υπηρεσίες απασχόλησης για συνέντευξη.
      • Ο άνεργος αρνείται να συμμετάσχει σε πρόγραμμα επαγγελματικής επανένταξης.
      • Ο άνεργος είναι ανίκανος προς εργασία.
      • Ο άνεργος δεν υπόκειται στις διαδικασίες ελέγχου.
      • Ο άνεργος δεν τίθεται στη διάθεση των υπηρεσιών απασχόλησης.

      τότε ο ασφαλισμένος ενημερώνει την ΔΥΠΑ η οποία ενημερώνει σχετικά, τoν αρμόδιο φορέα του Κράτους-Μέλους που τον επιδοτεί, με το SED U010.

      Ο ασφαλισμένος - άνεργος δύναται:

      •  Μέχρι και την ημερομηνία λήξης του τριμήνου να επιστρέψει στη χώρα που τον επιδοτεί προκειμένου να συνεχιστεί η επιδότηση που υπολείπεται ή
      •  Μετά τη λήξη του τριμήνου, να παραμείνει στη χώρα στην οποία μετέβη (εν προκειμένω στην Ελλάδα) και να υπαχθεί στη νομοθεσία περί ανεργίας αυτής, περίπτωση κατά την οποία θα γίνει διακοπή του επιδόματος από την χώρα που είχε εκδώσει το PD U2 ή το SED U008.
      • Υπάρχει δυνατότητα παράτασης της περιόδου μεταφοράς/εξαγωγής  της επιδότησής του για επιπλέον 3 μήνες ήτοι συνολικά έως έξι μήνες εφ΄όσον αυτή εγκριθεί από το Κράτος Μέλος που τον επιδοτεί. Σε μία τέτοια περίπτωση, τα ανωτέρω δύο προαναφερθέντα προσαρμόζονται στη ληκτική ημερομηνία της παράτασης.
      • Ο επιδοτούμενος ετέρου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. που αναζητά εργασία στην Ελλάδα και επιθυμεί να παραταθεί η βασική περίοδος Μεταφοράς / Εξαγωγής των τριών μηνών και να συνεχίσει να αναζητά εργασία στην Ελλάδα, οφείλει να απευθύνει ο ίδιος αίτημα στην Υπηρεσία Ανεργίας που τον επιδοτεί στο έτερο Κράτος-Μέλος, πριν παρέλθουν οι αρχικοί τρεις μήνες Μεταφοράς / Εξαγωγής. Σε περίπτωση έγκρισης η Υπηρεσία που επιδοτεί θα αποστείλει στην ΔΥΠΑ μέσω  EESSI το SED U015 με το οποίο θα ενημερώνει σχετικά με την έγκριση της παράτασης και το ακριβές διάστημα αυτής.


       

      Αρμόδια μονάδα που παρέχει την πληροφορία:
      Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Δ.ΥΠ.Α.
      Διοίκηση
      Διεύθυνση Ασφάλισης και Κοινωνικών Πολιτικών (Α3)
      Τμήμα Κανονισμών Ε.Ε. και Συμβάσεων
      Εθνικής Αντιστάσεως 8
      Τ.Κ. 17456
      Άλιμος Ελλάδα

       

      Τηλέφωνα Κ.Π.Α.2 ανά την Ελλάδα:

      https://www.dypa.gov.gr/epikoinonia/phone

       

      Ε-mails Κ.Π.Α. 2 ανά την Ελλάδα:

      https://www.dypa.gov.gr/epikoinonia/mail

       

      ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

      • Κανονισμός (Ε.Κ.) αριθ. 883/2004, όπως ισχύει:

                https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:02004R0883-20140101

      • Εφαρμοστικός Κανονισμός (Ε.Κ.) αριθ. 987/2009, όπως ισχύει:

                https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:02009R0987-20140101

   • Ειδικό εποχικό βοήθημα
     • Γενικά

      1. Δικαιούχοι του ειδικού εποχικού βοηθήματος είναι τα άτομα που παρέχουν εργασία στην Ελλάδα, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και ασκούν ένα από τα κάτωθι επαγγέλματα:

      οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστή και βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, σμυριδεργάτη, ταξιθέτου θεάτρου - κινηματογράφου, χορευτή - μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και τεχνικού απασχολούμενου σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις - μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων.

      Επίσης δικαιούχοι είναι και οι μισθωτοί της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), όταν παρέχουν την εργασία τους σε επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα και δραστηριότητες σε ένα ή περισσότερα κράτη – μέλη της ΕΕ (άρθ. 14 παρ. 1 του Ν. 3762/09, ΦΕΚ 75Α’/15-05-2009).

      2. Συνταξιούχοι, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι και την 10.9.2023 και κατά το έτος 2022 ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα και έχουν τις προϋποθέσεις για την λήψη του βοηθήματος έτους 2023, δικαιούνται το εποχικό βοήθημα εφ’ όσον το ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερο από το ποσό των 495,75 €.

      Όσοι καθίστανται συνταξιούχοι από 11.9.2023 και μετά, ανεξαρτήτως του ποσού της σύνταξής τους, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, είναι δικαιούχοι του βοηθήματος.

      3. Δεν είναι δικαιούχοι όσοι υπηρετούν στις 10.09.2023 τη στρατιωτική τους θητεία. Αντιθέτως, όσοι κατετάγησαν προκειμένου να υπηρετήσουν την στρατιωτική τους θητεία από 11.9.2023 και μετά είναι δικαιούχοι, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις.

     • Προϋποθέσεις Χορήγησης

      Οι προϋποθέσεις χορήγησης του ειδικού εποχικού βοηθήματος είναι οι εξής:

      1. Να έχουν πραγματοποιήσει κατά το προηγούμενο της καταβολής του επιδόματος έτος, εν προκειμένω το 2022, ημέρες ασφάλισης στην ειδικότητα του κλάδου για τον οποίο αιτούνται το βοήθημα, εντός των ελάχιστων και ανώτατων ορίων που αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

      ΚΛΑΔΟΣ

      ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

      Ημερομίσθια 2022

      Από - Έως

      Οικοδόμοι, Λατόμοι, Ασβεστοποιοί

      95-210

      αποκλειστικά στον κλάδο

      Κεραμοποιοί, Πλινθοποιοί, Αγγειοπλάστες

      50-210

      Δασεργάτες - Ρητινοσυλλέκτες

      50-210

      Καπνεργάτες

      50-210

      Μουσικοί - μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου

      50-210

      Υποδηματεργάτες

      50-210

      Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης

      50-230

      Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων

      70-210

      Ηθοποιοί

      50-210

      Τεχνικοί κινηματογράφου & τηλεόρασης

      50-210

      Χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου

      50-210

      Ελεγκτές κινηματογράφου & θεάτρου

      50-210

      Ταμίες κινηματογράφου & θεάτρου

      50-210

      Μισθωτοί τουριστικού & επισιτιστικού κλάδου

      75 και όχι άνω των 50 από 1/10 -31/12

      Σμυριδεργάτες

      50-240

      Ταξιθέτες θεάτρου & κινηματογράφου

      50-210

      Χορευτές - μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων

      50-210

      Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις - μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων

      50-210

       

      2. Το σύνολο των ημερομισθίων που έχουν πραγματοποιήσει οι ασφαλισμένοι κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής (το έτος 2022) σε οποιαδήποτε ειδικότητα να μην υπερβαίνει τα 240 ημερομίσθια, για όλες τις κατηγορίες εκτός από τους οικοδόμους.

      3. Να έχουν την ιδιότητα του μισθωτού του οικείου κλάδου κατά την περίοδο καταβολής του βοηθήματος (10/9/2023 – 30/11/2023).

      Η ιδιότητα του μισθωτού στον οικείο κλάδο αποδεικνύεται:

      • Από ενεργό εργασιακή σχέση ή βεβαιωμένες ημέρες ασφάλισης στην ειδικότητα του κλάδου κατά την περίοδο καταβολής του βοηθήματος (από 10.09.2023-30.11.2023).
      • Από ενεργό δελτίο ανεργίας κατά την έναρξη της περιόδου καταβολής του βοηθήματος, το οποίο εκδόθηκε μετά από λύση εργασιακής σχέσης στον οικείο κλάδο, χωρίς να έχει μεσολαβήσει απασχόληση σε άλλη ειδικότητα (και ανεξαρτήτως του χρόνου που εκδόθηκε το δελτίο). Στην περίπτωση που το δελτίο διεγράφη πριν από την έναρξη καταβολής του βοηθήματος θεωρείται ότι πληρούται η συγκεκριμένη προϋπόθεση, όταν η διαγραφή γίνεται λόγω ασθένειας βεβαιωμένης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα που συνεχίζεται κατά την έναρξη καταβολής του βοηθήματος.

      4. Για όλες τις κατηγορίες εκτός από τους οικοδόμους, να μην συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας κατά τον χρόνο καταβολής του βοηθήματος (10.9 – 30.11), ανεξαρτήτως του αν έχουν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή σε τακτική επιδότηση ή όχι.

       

      5. Τα ημερομίσθια που έχουν τυχόν πραγματοποιήσει σε άλλους κλάδους κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής (το έτος 2022) να μην είναι περισσότερα απ’ αυτά που πραγματοποίησαν στον επαγγελματικό κλάδο ως μέλη του οποίου ζητούν το βοήθημα, για όλες τις κατηγορίες εκτός των οικοδόμων, καθώς για τους τελευταίους βασική προϋπόθεση είναι η αποκλειστική απασχόληση σε οικοδομικές εργασίες (βλ. παρακάτω «ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ»). Ως απασχόληση σε άλλο κλάδο νοείται και η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

      6. Να μην έχουν συμμετάσχει/συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης της Δ.ΥΠ.Α (τ. ΟΑΕΔ) από τα οποία λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα (παρ. 5α, άρθρου 37 Ν. 1836/89), το μεγαλύτερο μέρος των οποίων περιλαμβάνεται στο έτος 2023.

      7. Για όλες τις κατηγορίες πλην των οικοδόμων, πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

     • Ιδιαίτερες Προϋποθέσεις για τους Οικοδόμους

      1. Κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους καταβολής του βοηθήματος (2022) θα πρέπει να έχουν απασχοληθεί αποκλειστικά σε οικοδομικές εργασίες.

      Στον προβλεπόμενο αριθμό των 95-210 ημερών ασφάλισης που πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει ως οικοδόμοι συνυπολογίζεται η προσαύξηση 20% καθώς και οι αναλογούσες ημέρες άδειας. Ουσιαστικά, δηλαδή, δικαιούται το βοήθημα ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει από 73 μέχρι 163 πραγματικές ημέρες εργασίας (Η.Ε.).

      2. Δεν πρέπει να ήταν το έτος 2022 εργολάβοι ή υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών που απασχολούσαν περισσότερους από 3 μισθωτούς.

      3. Πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους.

     • Διαδικασία υποβολής αίτησης – Παραλαβή απόφασης

      Η αίτηση υποβάλλεται με δύο τρόπους

              ή

      • μέσω ΚΕΠ

       

      Η παραλαβή της απόφασης γίνεται είτε μέσω των e-services ΔΥΠΑ είτε μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ.

      Σημειώνεται ότι για το έτος 2023 η υποβολή των αιτήσεων μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ (e-services) γίνεται από την 11.09.2023 έως την 30.11.2023, ενώ μέσω των ΚΕΠ από την 20.09.2023 έως την 30.11.2023.

     • Δικαιολογητικά

      Η αναζήτηση πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής γίνεται με αυτεπάγγελτο έλεγχο από τις Υπηρεσίες.

      Δικαιολογητικά τα οποία δεν μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα και οι δικαιούχοι οφείλουν να επισυνάψουν στην αίτησή τους είναι τα εξής:

      1. Για τους πολίτες τρίτων χωρών: άδεια διαμονής σε ισχύ ή Βεβαίωση υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για ανανέωση της άδειας διαμονής. Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3386/05, οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών θα πρέπει να αναφέρουν ότι παρέχεται η πρόσβαση στην αγορά εργασίας για εξαρτημένη εργασία ή, προκειμένου για εργολάβους ή υπεργολάβους οικοδομοτεχνικών έργων, για ανεξαρτήτες υπηρεσίες ή έργου.

      2. Για τους μουσικούς, χορευτές και τεχνικούς απασχολούμενους σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις: βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου.

      3. Για τους Χειριστές ανυψωτικών, εκσκαπτικών κ.λπ. μηχανημάτων: άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.

      4. Για τους Σμυριδορύκτες Νάξου: βεβαίωση της οικείας αρχής για την απόδειξη του τόπου κατοικίας σύμφωνα με την με αριθμ. 30659/31-3-89 Υ.Α.

      5. Για όσους ασφαλίζονται με τρόπο πλασματικό (π.χ. δασεργάτες, ηθοποιοί, σμυριδορύκτες Νάξου κ.λπ.).: Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης.

      6. Για τους οικοδόμους, για τη διακρίβωση του αν ήταν το προηγούμενο έτος εργολάβοι ή υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών που απασχολούσαν περισσότερους από 3 μισθωτούς: έντυπο της ΑΑΔΕ – «Ε3 Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα» (ελέγχεται ο αριθμός μισθωτών στον πίνακα Β > Απασχολούμενο Προσωπικό> Αριθμός μισθωτών (κωδ.026)).

      Εξυπακούεται ότι οι Υπηρεσίες ανάλογα με την ιδιαιτερότητα κάθε περίπτωσης οφείλουν να αναζητούν είτε αυτεπάγγελτα είτε από τους ασφαλισμένους επιπλέον των ανωτέρω στοιχεία, εφόσον αυτά απαιτούνται για την εξακρίβωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής, όπως περιγράφονται στο σχετικό κεφάλαιο (π.χ. έναρξη της στράτευσης, βεβαιωμένη ασθένεια, στοιχεία συνταξιοδότησης, στοιχεία επιχειρηματικής δραστηριότητας κ.ο.κ.).

      Επισημαίνεται ότι οι ασφαλισμένοι κατά την αίτησή τους οφείλουν να επιλέξουν σωστά τον κλάδο για τον οποίο αιτούνται το βοήθημα, γιατί οποιαδήποτε αναντιστοιχία μεταξύ του κλάδου για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση και της ασφαλιστικής τους κατάστασης συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησής τους. Επίσης, οφείλουν να αποτυπώνουν στην αίτησή τους με προσοχή όλα τα στοιχεία που ζητούνται. Με δική τους ευθύνη για την ορθότητά του, δηλώνουν και τον αριθμό καταθετικού λογ/σμού τους (ατομικού ή κοινού), σε μορφή ΙΒΑΝ, οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας δραστηριοποιείται στον ελλαδικό χώρο, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, στον οποίο υποχρεωτικά είναι πρώτοι δικαιούχοι, όπου και θα πιστωθεί το βοήθημα.

     • Ύψος Ειδικών Εποχικών Βοηθημάτων

      Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος εξαρτάται από το ισχύον κατά την περίοδο καταβολής του ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, το οποίο ανέρχεται στα 37,07 €, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 25058/29-3-2024 Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 1974).

       Το ύψος του βοηθήματος ανά κατηγορία αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:

      ΚΛΑΔΟΣ

       

      ΥΨΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΟΧΙΚΟΥ

      ΠΟΣΟ

      ΣΕ ΕΥΡΩ

      Οικοδόμοι, Λατόμοι, Ασβεστοποιοί

      37Χ70% ΒΚΗ[1]

      960,15

      Κεραμοποιοί, Πλινθοποιοί, Αγγειοπλάστες

      35Χ70% ΒΚΗ

      908,25

      Δασεργάτες - Ρητινοσυλλέκτες

      35Χ70% ΒΚΗ

      908,25

      Καπνεργάτες

      35Χ70% ΒΚΗ

      908,25

      Μουσικοί - μέλη του οικείου

      επαγγελματικού σωματείου

      25Χ70%ΒΚΗ

      648,75

      Υποδηματεργάτες

      25Χ70%ΒΚΗ

      648,75

      Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης

      35Χ70% ΒΚΗ

      908,25

      Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων

      25Χ70%ΒΚΗ

      648,75

      Ηθοποιοί

      25Χ70%ΒΚΗ

      648,75

      Τεχνικοί κινηματογράφου & τηλεόρασης

      25Χ70%ΒΚΗ

      648,75

      Χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου

      25Χ70%ΒΚΗ

      648,75

      Ελεγκτές κινηματογράφου & θεάτρου

      25Χ70%ΒΚΗ

      648,75

      Ταμίες κινηματογράφου & θεάτρου

      25Χ70%ΒΚΗ

      648,75

      Μισθωτοί τουριστικού & επισιτιστικού κλάδου

      25Χ70%ΒΚΗ

      648,75

      Σμυριδεργάτες

      50Χ70% ΒΚΗ

      1.297,5

      Ταξιθέτες θεάτρου & κινηματογράφου

      25Χ70%ΒΚΗ

      648,75

      Χορευτές - μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων

      25Χ70%ΒΚΗ

      648,75

      Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις - μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων

      25Χ70%ΒΚΗ

      648,75

       

      [1] ΒΚΗ=Βασικό κατώτατο ημερομίσθιο

       
     • Νομικό πλαίσιο
      1. Άρθρα 22 και 37 του Ν. 1836/89 (ΦΕΚ 79/Α/14-3-89)
      2. Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)
      3. Ν. 2224/94 (ΦΕΚ 112/Α/6-7-94)
      4. Ν. 2434/96 (ΦΕΚ 188/Α/20-8-96)
      5. Ν. 2556/97 (ΦΕΚ 270/Α/24-12-97)
      6. ΥΑ 30659/31-3-89 (ΦΕΚ 239/Β/5-4-89)
      7. ΥΑ 31353/7-6-89 (ΦΕΚ 448/Β/9-6-89)
      8. ΥΑ 32021/6-10-89 (ΦΕΚ 773/Β/9-10-89)
      9. ΥΑ 32064/6-10-89 (ΦΕΚ 773/Β/9-10-89)
      10. Υ.Α 33142/19-2-98 (ΦΕΚ 237/Β/98)
      11. Κ.Υ.Α 65646/1026/2-10-08 (ΦΕΚ 2034 Β/2-10-08)
      12. Ν. 3762/09 - ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦ. Α - ΑΡΘΡΟ 14 (ΦΕΚ 75 Α/15-5-2009)
      13. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/20/26524/12-8-2015 (ΦΕΚ 1845/Β/27-8-2015)
      14. Κ.Υ.Α. 49863/688/23-12-2014 (ΦΕΚ 3484/Β/24-12-2014)
      15. Κ.Υ.Α. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.14/οικ.2292/29-01-2014 (ΦΕΚ 204/Β/3-02-2014)
      16. Ν. 4554/2018 – ΑΡΘΡΟ 54 (ΦΕΚ 130 Α)
      17. ΚΥΑ 56779/1330/30-10-2018 (ΦΕΚ 4892 Β/1-11-2018)
      18. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΟΑΕΔ 1850/30/15-3-2020 (ΦΕΚ 911/Β/17-3-2020) εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 71 (παρ 2 και 3) του ν. 3996/2011(ΦΕΚ 170 Α)
      19. ΚΥΑ 13908/31-3-2021 (ΦΕΚ 1521/Β/15-3-2021)

      Δείτε εδώ την εγκύκλιο για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα έτους 2023

   • Ειδικό Βοήθημα Ευάλωτων Ομάδων
     • Γενικές Πληροφορίες - Δικαιούχοι

      Δικαιούχοι του Ειδικού Βοηθήματος είναι ασφαλισμένοι των ακόλουθων κατηγοριών:

      1. Άτομα που εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας (Αποφυλακισθέντες), εφόσον η ποινή τους ήταν ίση ή μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών, δεν διακόπηκε με τον όρο της καταβολής χρηματικής εγγύησης και έχουν θετική εισήγηση της κοινωνικής λειτουργού ή του Διευθυντή του σωφρονιστικού καταστήματος, εάν δεν υπάρχει σε αυτές Κοινωνική Υπηρεσία.
      2. Θύματα βίας – εμπορίας (θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων της παρ. 8 του άρθρ. 2 του ν. 4430/2016)
      3. Άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες
      4. Γυναίκες, θύματα έμφυλης ή και ενδοοικογενειακής βίας
      5. Γονείς μονογονεϊκής οικογένειας κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρ. 9 του ν.3812/2009 (Α΄ 234), όπως ισχύει, δηλαδή γονείς που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης του Ειδικού Βοηθήματος «ασκούν εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους».
     • Προϋποθέσεις Χορήγησης της Παροχής

      Για τη χορήγηση του ειδικού βοηθήματος οι ασφαλισμένοι πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

      1. Να έχουν εγγραφεί στο αντίστοιχο επιμέρους Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) με μία εκ των πέντε ως άνω ιδιοτήτων.
      2. Να διατηρούν την ιδιότητα με την οποία έχουν εγγραφεί στο επιμέρους Ψηφιακό Μητρώο και το δελτίο ανεργίας τους να παραμένει ενεργό κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.
      3. Να έχουν ασφαλιστεί στον e-EΦΚΑ με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α. οποτεδήποτε σε μια περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών πριν από την υποβολή της αίτησής τους, οι δε πραγματοποιηθείσες ημέρες ασφάλισής τους κατά την περίοδο αυτή να μην υπερβαίνουν τις 75. Ιδιαίτερα για όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας, οι κατ’ ανώτατο όριο εβδομήντα πέντε (75) ημέρες ασφάλισης πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών πριν από την έναρξη της στερητικής της ελευθερίας ποινής.
      4. Να πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια του άρθρου 19 του ν. 4921/2022 (Α΄ 75), όπως ισχύει, είτε είναι μακροχρονίως άνεργοι είτε όχι, δηλαδή:
      • Tο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους, ανεξαρτήτως από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

       

      Οικογενειακή κατάσταση

      Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα

      (Πραγματικό και Τεκμαρτό)

      έως

      Προσαυξήσεις

      Άγαμοι και άτομα σε κατάσταση χηρείας χωρίς εξαρτώμενα μέλη

      16.000 €

       

      Διαζευγμένοι και μέλη οικογενειών που τελούν σε διάσταση

      16.000 €

      5.000 €

      για κάθε τέκνο

      Έγγαμοι και άτομα που αποτελούν μέρη συμφώνου συμβίωσης

      24.000 €

      Μονογονείς

      (άγαμοι, άτομα σε κατάσταση χηρείας, διαζευγμένοι που ασκούν κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα)

      29.000 €

      5.000 €

      για κάθε τέκνο μετά το πρώτο

      • Tο ύψος των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα, που αφορά σε όλα τα μέλη της οικογένειας (συζύγου, εξαρτωμένων τέκνων), δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 80.000 €, ανεξαρτήτως εάν η αίτηση υποβάλλεται από μη ασκούντα επιχειρηματική δραστηριότητα.
      1. Nα μην είναι, εκ παραλλήλου, δικαιούχοι τακτικής επιδότησης ανεργίας, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών κατηγοριών τακτικής επιδότησης: αποκλειστικών νοσοκόμων ξεναγών δασεργατών - φορτοεκφορτωτών - εκδοροσφαγέων, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων τ. Ο.Α.Ε.Ε., τ. Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε./ τ. ΕΤΑΑ και ειδικού εποχικού βοηθήματος.
      2. Να μην έχουν λάβει οποιαδήποτε κατηγορία του Ειδικού Βοηθήματος (ειδικό βοήθημα λήξης ή τρίμηνης αναμονής ή αποφυλακισμένων ή επίσχεσης/διακοπής εργασιών ή με την ίδια ή άλλη εκ των 5 ανωτέρω ιδιοτήτων ευάλωτων ομάδων) εντός των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησής τους.
     • Διαδικασία Υποβολής της Αίτησης

      Οι αιτήσεις υποβάλλονται για μία εκ των ανωτέρω ιδιοτήτων μέσω των e-services της ΔΥΠΑ στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 του τόπου κατοικίας των ασφαλισμένων, εφόσον έχει προηγηθεί εγγραφή στο αντίστοιχο επιμέρους Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α..

      Ιδιαίτερα για τους αποφυλακισμένους, η αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη λήξη της στερητικής της ελευθερίας ποινής.

     • Δικαιολογητικά

      Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

      Α. Για την απόδειξη της ιδιότητας τα αναφερόμενα στην ηλεκτρονική δ/νση https://prosvasis.dypa.gov.gr/idikes-koinonikes-omades

      Ειδικότερα για τους γονείς μονογονεϊκής οικογένειας είναι απαραίτητη η προσκόμιση κατά περίπτωση των εξής δικαιολογητικών:

      1. Στην περίπτωση θανάτου ή κηρύξεως αφάνειας κατά νόμον του άλλου γονέα:
       • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης αρμοδίως εκδοθείσας από το οποίο να προκύπτει ότι το τέκνο στερείται παντελώς του ενός γονέα λόγω θανάτου ή κηρύξεως αφάνειας κατά νόμον. Εάν από το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν προκύπτει ο θάνατος του ενός γονέα, τότε πρέπει να συνυποβληθεί η σχετική ληξιαρχική πράξη θανάτου. Για την περίπτωση της κηρύξεως αφάνειας κατά νόμον, το ανωτέρω πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο δικαστικής απόφασης σε συνδυασμό με το κατά νόμο πιστοποιητικό τελεσιδικίας της.
      2. Σε περίπτωση διαζυγίου ή ακυρώσεως γάμου ή λύσης του συμφώνου συμβίωσης ή διακοπής της εγγάμου συμβιώσεως (διάστασης) των γονέων:
       • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης αρμοδίως εκδοθείσας.
       • Αντίγραφο δικαστικής απόφασης με την οποία ανατέθηκε η αποκλειστική άσκηση της γονικής μέριμνας ή αντίγραφο Πρακτικού κοινής συμφωνίας των γονέων, θεωρημένο από το αρμόδιο δικαστήριο, με το οποίο ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας στον αιτούντα γονέα, σύμφωνα με το άρθρο 1513ΑΚ ή για την περίπτωση της διάστασης σύμφωνα με το άρθρο 1514ΑΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 1513ΑΚ.
      3. Σε περίπτωση ανικανότητας του άλλου γονέα για την άσκηση γονικής μέριμνας για πραγματικούς λόγους ή γιατί είναι ανίκανος ή περιορισμένα ικανός για δικαιοπραξία:
       • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης αρμοδίως εκδοθείσας.
       • Αντίγραφο δικαστικής απόφασης από την οποία να προκύπτει ο λόγος της αδυναμίας ασκήσεως της γονικής μέριμνας από τον άλλο γονέα (π.χ. δικαστική συμπαράσταση λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή σωματικής αναπηρίας). Σε περίπτωση ανυπαρξίας της δικαστικής απόφασης, απαιτείται η υποβολή οιουδήποτε αποδεικτικού εγγράφου αρμόδιας κατά νόμον δημόσιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ο πραγματικός λόγος αδυναμίας άσκησης της γονικής μέριμνας (π.χ. πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ο εγκλεισμός γονέα σε σωφρονιστικό κατάστημα και η διάρκεια αυτού).
      4. Σε περίπτωση έκπτωσης του ενός τουλάχιστον γονέα από την άσκηση της γονικής μέριμνας ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας λόγω κακής άσκησης:
       • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης αρμοδίως εκδοθείσας.
       • Αντίγραφο δικαστικής απόφασης, συνοδευόμενης από το κατά νόμο πιστοποιητικό τελεσιδικίας της, από την οποία να προκύπτει η έκπτωση ενός τουλάχιστον γονέα από την άσκηση της γονικής μέριμνας ή η αφαίρεση της γονικής μέριμνας από ένα τουλάχιστον γονέα λόγω κακής άσκησης.
      5. Σε περίπτωση τέκνου χωρίς γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης των γονέων:
       • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης αρμοδίως εκδοθείσας και αν το τέκνο είναι αναγνωρισμένο από τον πατέρα του, υπεύθυνη δήλωση ότι για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωσή του τη γονική του μέριμνα ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα η μητέρα του χωρίς συμφωνία των γονέων κατά το άρθρο 1515ΑΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 1513ΑΚ για από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας.
      6. Σε περίπτωση υιοθεσίας τέκνου από έναν μόνο γονέα:
       • Αντίγραφο δικαστικής απόφασης από την οποία να προκύπτει η υιοθεσία του τέκνου μέχρι την ενηλικίωσή του, συνοδευόμενης από το κατά νόμο πιστοποιητικό τελεσιδικίας της ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης αρμοδίως εκδοθείσας από το οποίο να προκύπτει η υιοθεσία μέχρι την ενηλικίωσή του.

      Β. Για δικαιούχους που έχουν κατά το κρίσιμο 24μηνο και απασχόληση που δεν έχει ενταχθεί στο μηχανογραφικό σύστημα του eΕΦΚΑ καθώς υπάγεται σε ειδικές διατάξεις (εργάτες Αγίου Όρους, ρητινοσυλλέκτες, φορτοεκφορτωτές, εκδοροσφαγείς, σμυριδορύκτες, δασεργάτες σωματείων): Φωτοαντίγραφα Δελτίων Ατομικών Εισφορών του κρισίμου 24μηνου

      Γ. Για δικαιούχους που έχουν κατά το κρίσιμο 24μηνο και ημέρες ασφάλισης με κωδικό τύπου αποδοχών 16: ανάλυση ημερών ασφάλισης του κρίσιμου 24μήνου ανά μήνα από τον eΕΦΚΑ.

     • Καταβαλλόμενο Ποσό

      Το ειδικό βοήθημα χορηγείται εφάπαξ και ισούται με 37,5 ημερήσια επιδόματα ανεργίας, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (ισχύον ποσό από 01.04.2024: 764,63 €), και προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε έμμεσα ασφαλισμένο μέλος του ίδιου του αιτούντος.

     • Θεσμικό Πλαίσιο
   • Επίδομα μακροχρονίως ανέργων
     • Γενικά

      Το Επίδομα μακροχρονίως ανέργων είναι μια παροχή που χορηγείται σε μακροχρόνια άνεργους Έλληνες πολίτες και πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηλικίας 20 μέχρι και 66 ετών, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας, και βρίσκονται σε διαρκή κατάσταση ανεργίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 12 μήνες, εφόσον έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα 12μηνης τακτικής επιδότησης ανεργίας.

     • Προϋποθέσεις

      1. Εξάντληση της 12μηνης τακτικής επιδότησης ανεργίας.

      Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν εξαντλήσει 12μηνη επιδότηση ανεργίας, ακόμη και αν την έλαβαν τμηματικά (δηλ. με αναστολές και συνεχίσεις) και υποβάλλουν την αίτησή τους εντός αποσβεστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών απο τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης. Οι τακτικά επιδοτούμενοι πολίτες λόγω συνέχισης με βάση το άρθρο 20 του Ν.Δ. 2961/54, που κατά τη λήξη του υπολοίπου της 12μηνης επιδότησης δεν έχουν συμπληρώσει χρόνο παραμονής αδιαλείπτως επί 12μηνο στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού, μπορούν να υποβάλουν τη σχετική με το επίδομα αίτηση μέσα σε αποσβεστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση της αδιάλειπτης 12μηνης παραμονής. 

      ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν είναι δικαιούχοι οι επιδοτούμενοι πολίτες των οποίων η εγκριτική απόφαση χορήγησης τακτικής επιδότησης ανεργίας είναι μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών.

      2. Να έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης χρόνο ανεργίας αδιαλείπτως επί 12μηνο και να παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων της ΔΥΠΑ.

       3. Να είναι ηλικίας από 20 έως 66 ετών.

      Ως ημερομηνία αφετηρίας για τη συμπλήρωση του 20ου και 66ου έτους, λογίζεται η ημερομηνία γέννησης του δικαιούχου. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής της προϋπόθεσης των ορίων ηλικίας είναι ο χρόνος υποβολής της αίτησης.

      4. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τους να μην υπερβαίνει τις 10.000€.

      Το συγκεκριμένο εισόδημα προσαυξάνεται κατά 586,08€ για κάθε ανήλικο τέκνο (δηλ. κάτω των 18 ετών). Έτσι π.χ. για τον/την συναλλασσόμενο/-η με δύο (2) ανήλικα τέκνα, το ετήσιο οικογενειακό του/της εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 11.172,16€ (10.000 + 586,08 + 586,08 = 11.172,16€) 

      Σημείωση: ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό, απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα από κάθε πηγή – με εξαίρεση τις αποζημιώσεις απόλυσης – του προ-προηγούμενου από την άσκηση του δικαιώματος φορολογικού έτους του/της συναλλασσόμενου/-ης, του/της συζύγου και των ανηλίκων τέκνων του/της. Παραδείγματος χάριν, για τις αιτήσεις που υποβάλλονται κατά το έτος 2022, οι πολίτες θα προσκομίζουν εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2020. Δεν προσμετρώνται στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τα επιδόματα ανεργίας, ασθενείας, μητρότητας και μακροχρονίως ανέργων (για τυχόν χορήγησή του κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος). Για ενήλικες άγαμους δικαιούχους, ως οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το ατομικό.

     • Διαδικασία υποβολής αίτησης

      Η αίτηση για το επίδομα μακροχρονίως ανέργων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλεται εντός αποσβεστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης με δύο τρόπους:

      α) μέσω των e-services ΔΥΠΑ 

      ή

      β) μέσω ΚΕΠ

      Με την οριστική υποβολή της αίτησης ο άνεργος λαμβάνει αντίγραφο αυτής στο οποίο καταγράφονται συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία έχει την υποχρέωση να δηλώνει αυτοπροσώπως την παρουσία του στη ΔΥΠΑ μέχρι την εξέταση της αίτησής τοu. Τα διαστήματα αυτά αποτυπώνονται και στις e-services ΔΥΠΑ .

       

     • Μεταφορά επιδότησης

      Μετά την υποβολή της αίτησής τους οι ασφαλισμένοι είναι δυνατόν να υποβάλουν αίτηση μεταφοράς σε άλλη Υπηρεσία ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ, εφόσον αλλάζουν τόπο κατοικίας, με απαραίτητα δικαιολογητικά τα αποδεικτικά της νέας κατοικίας. Με την υποβολή της αίτησης μεταφοράς η νέα Υπηρεσία ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ είναι πλέον αρμόδια για τα θέματα της επιδότησης των ασφαλισμένων (προσκόμιση δικαιολογητικών, παραλαβή απόφασης κ.ο.κ).

     • Επεξεργασία αίτησης από την Υπηρεσία

      Μετά την κατάθεση της αίτησης ξεκινά η επεξεργασία της από την Υπηρεσία στην οποία την υπέβαλε ο ασφαλισμένος και ελέγχονται οι προϋποθέσεις και η ένταξη στην επιδότηση βάσει των στοιχείων που προκύπτουν από τα σχετικά δικαιολογητικά. 

     • Δικαιολογητικά
      • Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος* του προ-προηγούμενου της άσκησης του δικαιώματος φορολογικού έτους, που χορηγείται μέσω του συστήματος TAXISNET (Το δικαιολογητικό αυτό θα προσκομίζεται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαλειτουργικότητας με την ΑΑΔΕ)
      • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για όσους/-ες έχουν ανήλικα τέκνα
      • Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο ο πολίτης εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.
     • Εκκρεμότητες

      Στην περίπτωση που κατά την εξέταση της αίτησης η Υπηρεσία διαπιστώνει ότι χρειάζονται επιπλέον δικαιολογητικά, επικοινωνεί με τους ασφαλισμένους για να τα προσκομίσουν εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών. Αν οι ασφαλισμένοι δεν ανταποκριθούν, η Υπηρεσία προβαίνει στην έκδοση απορριπτικής απόφασης μετά την παρέλευση 3μηνου από της ενημερώσεως, εκτός εάν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης των δικαιολογητικών, για την οποία δεν ευθύνονται οι ασφαλισμένοι.

     • Έκδοση απόφασης

      Κατόπιν της επεξεργασίας της αίτησης εκδίδεται απόφαση από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΥΠΑ είτε εγκριτική είτε απορριπτική, για την οποία ο ασφαλισμένος ενημερώνεται είτε μέσω των e-services ΔΥΠΑ είτε της Υπηρεσίας ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ .

      Στην εγκριτική απόφαση καταγράφονται:

      • νέα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία ο άνεργος έχει την υποχρέωση να δηλώνει την παρουσία του στη ΔΥΠΑ
      • η διάρκεια της επιδότησης
      • το ύψος της επιδότησης

       

     • Διάρκεια και Ποσό Επιδότησης

      Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στο ποσό των 200,00€ μηνιαίως και χορηγείται προσωπικά στον ίδιο τον δικαιούχο για όσο χρονικό διάστημα παραμένει εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων της ΔΥΠΑ και σε καμία περίπτωση πέραν των δώδεκα (12) μηνών.

      Το εν λόγω επίδομα δεν επιδέχεται προσαυξήσεις, είναι προσωποπαγές και δεν μεταβιβάζεται.

     • Αυτοπρόσωπη Δήλωση Παρουσίας

      Δήλωση παρουσίας είναι η αυτοπρόσωπη υποβολή κατά τακτά χρονικά διαστήματα μιας υπεύθυνης δήλωσης από τον άνεργο για την πλήρωση των προϋποθέσεων επιδότησης, όπως είχε δηλωθεί και κατά την κατάθεση της αίτησής του. Η δήλωση παρουσίας:

      • υποβάλλεται τον τρίτο μήνα κάθε τριμήνου (μήνας παρουσίας):
       • μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αιτήσεως ο τρίτος μήνας υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
       • μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης ο τρίτος μήνας υπολογίζεται από την ημερομηνία έναρξης της επιδότησης
       • από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης παύουν να ισχύουν οι μήνες παρουσίας, όπως είχαν υπολογιστεί κατά την αίτηση
       •  οι μήνες παρουσίας αποτυπώνονται στην αίτηση, στην εγκριτική απόφαση και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ. Οι μήνες παρουσίας που αποτυπώνονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ενσωματώνουν όλες τις αλλαγές που πιθανώς προκύπτουν με την έκδοση εγκριτικής απόφασης
      • γίνεται από όλους τους ασφαλισμένους είτε έχει εγκριθεί η επιδότησή τους είτε παραμένει σε εκκρεμότητα
      • συνδέεται με την ομαλή καταβολή των επιδομάτων του ανέργου:
       •  αν δηλωθεί η παρουσία, κατοχυρώνεται το δικαίωμα είσπραξης του επιδόματος που αντιστοιχεί στον μήνα παρουσίας και στα δύο επόμενα μηνιαία επιδόματα
       • αν δεν δηλωθεί η παρουσία, γίνεται στέρηση του επιδόματος που αντιστοιχεί στον μήνα παρουσίας και για την καταβολή των επόμενων δύο μηνιαίων επιδομάτων αναμένεται η επόμενη δήλωση παρουσίας
       • αν δεν δηλωθεί η παρουσία για δύο συνεχόμενους μήνες παρουσίας, η επιδότηση διακόπτεται
      • εξασφαλίζει την αυτόματη ανανέωση του δελτίου ανεργίας
      • παύει να αποτελεί υποχρέωση, όταν εκδοθεί απορριπτική απόφαση επί της αιτήσεως
      • ως διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή. Οι ασφαλισμένοι προσέρχονται στις Υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, δηλώνουν την πλήρωση των προϋποθέσεων επιδότησης και υπογράφουν και τη σχετική ΥΔ. Η πρώτη αυτοπρόσωπη δήλωση παρουσίας γίνεται στην Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο ασφαλισμένος (δηλ. όπου κατατέθηκε ή όπου μεταφέρθηκε η αίτηση), ενώ οι υπόλοιπες σε οποιαδήποτε Υπηρεσία ΚΠΑ2.

      Η δήλωση παρουσίας διατίθεται μέσω των e-services ΔΥΠΑ . Σε περίπτωση παρέλευσης του μήνα παρουσίας, η ηλεκτρονική της δήλωση δεν είναι δυνατή.

       

     • Καταβολή επιδόματος
      • τα μηνιαία επιδόματα καταβάλλονται «δεδουλευμένα», δηλαδή από την επομένη της λήξης τους
      • κάθε μηνιαίο επίδομα πιστώνεται αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο δικαιούχος, εφόσον αυτός έχει πραγματοποιήσει εμπρόθεσμες δηλώσεις παρουσίας
      • η πίστωση των μηναίων επιδομάτων γίνεται μια φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτής (Παρασκευή)
      • με την αίτησή του ο ασφαλισμένος κατοχυρώνει την πληρωμή των δύο (2) πρώτων μηνιαίων επιδομάτων του χωρίς άλλη ενέργεια
     • Αναστολή

      Η επιδότηση αναστέλεται: 

      • για όσο διάστημα ο δικαιούχος είναι ασθενής, εφόσον η ασθένεια προκύπτει από σχετική βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα
      • αν ο δικαιούχος απασχοληθεί έως 70 ημέρες κατά τη διάρκεια της επιδότησής του
      • κατά τη διάρκεια επαγγελματικής κατάρτισης (υπό προϋποθέσεις)

      Ο ασφαλισμένος έχει την υποχρέωση να ενημερώσει ο ίδιος ή αντιπρόσωπός του την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΥΠΑ για την ύπαρξη λόγου αναστολής εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από την ημέρα που προκύπτει ο λόγος αναστολής της επιδότησης και σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης. Το ποσό της χρηματικής διαφοράς που μπορεί να προκύπτει από την τελευταία πληρωμή του ασφαλισμένου μέχρι την ημερομηνία αναστολής της επιδότησης δεν χάνεται, αλλά καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του ασφαλισμένου. Το ποσό που έχει εισπραχθεί, σε διάστημα που η επιδότηση έπρεπε να έχει ανασταλεί πρέπει να επιστραφεί από τον ασφαλισμένο στη ΔΥΠΑ. 

      Η επιδότηση που αναστέλλεται μπορεί να συνεχιστεί υπό προϋποθέσεις. 

     • Συνέχιση

      Συνέχιση της επιδότησης επιτρέπεται:

      • μόνο εφόσον, εντός δύο (2) μηνών από την άρση του λόγου αναστολής, ο δικαιούχος υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ  σχετική αίτηση.
     • Διακοπή

      Η επιδότηση διακόπτεται οριστικά, δηλαδή δεν μπορεί να συνεχιστεί εάν ο άνεργος: 

      1. αναλάβει μισθωτή ή μη δραστηριότητα
      2. δεν αποδεχθεί προτεινόμενη από τη ΔΥΠΑ θέση εργασίας συναφή με τα τυπικά προσόντα και τις δεξιότητές του
      3. δεν προβεί σε αυτοπρόσωπη δήλωση παρουσίας στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ επί δύο συνεχόμενα τρίμηνα
      4. απολέσει την ιδιότητα του ανέργου για οποιοδήποτε λόγο
      5. συμπληρώσει το 66ο έτος της ηλικίας του

      Η ενημέρωση γίνεται από τον ασφαλισμένο ή αντιπρόσωπο αυτού εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που προκύπτει ο λόγος διακοπής της επιδότησης και σε κάθε περίπτωση πριν απο τη λήξη του μήνα επιδότησης και εν συνεχεία να προσκομιστούν τα σχετικά παραστατικά, εφόσον δεν μπορούν να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως. Το ποσό της χρηματικής διαφοράς που μπορεί να προκύπτει απο την τελευταία πληρωμή του ασφαλισμένου μέχρι την ημερομηνία διακοπής της επιδότησης δεν χάνεται, αλλά καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαρισμό του ασφαλισμένου. Το ποσό που έχει εισπραχθεί, σε διάστημα που η επιδότηση έπρεπε να έχει διακοπεί πρέπει να επιστραφεί από τον ασφαλισμένο στη ΔΥΠΑ. 

       

     • Νομικό Πλαίσιο
      • Άρθ. 1 παρ. ΙΑ’, υποπαρ. ΙΑ’ 1 Ν. 4093/2012
      • ΚΥΑ 44137/613/18-12-2013 (ΦΕΚ Β’ 3253)
   • Επίδομα αφερεγγυότητας εργοδότη
     • Γενικά – Έννοια αφερεγγυότητας εργοδότη

      Σκοπός του «λογαριασμού προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη» είναι η πληρωμή ανεξόφλητων, λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, αποδοχών μέχρι τριών (3) μηνών, που προέρχονται από σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας και εμπίπτει στο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών που προηγείται της υποβολής της αίτησης ή της δήλωσης για κήρυξη της πτώχευσης, εφόσον εκδοθεί απόφαση που κηρύσσει τον εργοδότη σε πτώχευση ή από τη δημοσίευση της προβλεπόμενης, από τη νομοθεσία ιδιωτικής ασφάλισης, υπουργικής απόφασης περί ασφαλιστικής εκκαθάρισης ή από τη δημοσίευση της απόφασης, με την οποία τίθεται σε εκκαθάριση ο εργοδότης ή διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση έκλεισε οριστικά και ότι λόγω ανεπάρκειας του ενεργητικού δεν δικαιολογείται η έναρξη διαδικασίας πτωχεύσεως.

      Ένας εργοδότης θεωρείται ότι ευρίσκεται σε κατάσταση αφερεγγυότητας όταν:
      α) έχει περιέλθει σε κατάσταση παύσεως ή αναστολής των πληρωμών του και είτε κηρύσσεται σε πτώχευση με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου είτε διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση έκλεισε οριστικά και ότι λόγω ανεπάρκειας του ενεργητικού δεν συντρέχει λόγος κινήσεως της διαδικασίας πτωχεύσεως. Ως ημερομηνία επέλευσης της αφερεγγυότητας θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την κίνηση της πτωχευτικής διαδικασίας


      β) είναι επιχείρηση (προβληματική) που υποβάλλεται στην ειδική εκκαθάριση των άρθρων 9 του Ν. 1386/1983 (ΦΕΚ 107/Α'), 46 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α') και 14 του Ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206/Α'), όπως ισχύουν,


      γ) είναι ασφαλιστική επιχείρηση της οποίας η άδεια λειτουργίας ανακλήθηκε με απόφαση του αρμοδίου υπουργού λόγω παράβασης διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας και τίθεται σε ασφαλιστική εκκαθάριση (αναγκαστική) σύμφωνα με το άρθρο 12α του Ν.Δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10/Α'), όπως ισχύει,


      δ) η επιχείρηση του τέθηκε ύστερα από προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία σε εκκαθάριση με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων των δανειστών του και με αποτέλεσμα τη λύση των σχέσεων εργασίας με τους μισθωτούς του.
       

     • Ύψος και έννοια των παροχών λόγω αφερεγγυότητας εργοδότη

      Το ύψος των παροχών αυτών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τις αποδοχές τριών (3) μηνών, όπως αυτές προβλέπονται από τις αντίστοιχες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Στην έννοια των «αποδοχών», που δύνανται να καλυφθούν από το ταμείο Αφερεγγυότητας, εμπίπτουν πλην του (νόμιμου) μισθού του εργαζόμενου, τυχόν απλήρωτα δώρα εορτών, Πάσχα ή Χριστουγέννων και άδεια ή επίδομα αδείας, εφόσον αυτά εμπίπτουν στο κρίσιμο χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος. Δεν καταβάλλεται η αποζημίωση λόγω απόλυσης, καθόσον δεν θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχές.
      Η ΔΥΠΑ υποκαθιστά τον εργοδότη στα αντίστοιχα δικαιώματα των εργαζομένων, ενώ για τις αποδοχές αυτές καταβάλλει τις ανάλογες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Οι τυχόν ανεξόφλητες αποδοχές που καταβάλλονται στους δικαιούχους πρέπει να εμπίπτουν μέσα στο χρονικό διάστημα των τελευταίων έξι (6) μηνών. Το εξάμηνο αυτό (αν πρόκειται για την επιχείρηση που πτώχευσε) έχει αφετηρία την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή δήλωσης για κήρυξη της επιχείρησης σε πτώχευση, ενώ για τις λοιπές περιπτώσεις έχει αφετηρία την ημερομηνία δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης για την ανάκληση (αν πρόκειται για εκκαθάριση επιχείρησης).

     • Προϋποθέσεις

      Δικαιούχοι των παροχών λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη είναι οι εργαζόμενοι/-ες: α) επιχείρησης που κηρύχθηκε σε πτώχευση μετά από δικαστική απόφαση είτε που διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση έκλεισε οριστικά και ότι λόγω ανεπάρκειας του ενεργητικού δεν συντρέχει λόγος κινήσεως της διαδικασίας πτωχεύσεως ή β) επιχείρησης που τέθηκε σε εκκαθάριση ή γ) επιχείρησης (ασφαλιστικής), της οποίας ανακαλείται η άδεια λειτουργίας λόγω παράβασης των διατάξεων της ιδιωτικής ασφαλιστικής νομοθεσίας.

     • Διαδικασία υποβολής αίτησης - Παραλαβή απόφασης

      Το δικαίωμα για πληρωμή ανεξόφλητων αποδοχών στον/-ην εργαζόμενο/-η από τον "Λογαριασμό προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη" ασκείται με τους εξής τρόπους:

      α) με έγγραφη αίτηση του/της εργαζομένου/-ης προς την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΥΠΑ.

      Επισημαίνεται ότι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής
      της αίτησης μέσω των e-services ΔΥΠΑ η αίτηση προς το παρόν υποβάλλεται αποστέλλοντας αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση που εκδίδεται μέσω της Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου (www.gov.gr), στο e-mail της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΔΥΠΑ

      Η αίτηση υποβάλλεται το αργότερο μέσα σε ένα εξάμηνο α) από τη δημοσίευση της απόφασης για την κήρυξη του εργοδότη σε κατάσταση πτώχευσης ή β) από την ημερομηνία που η επιχείρηση τέθηκε σε εκκαθάριση ή γ) από την ημερομηνία που η  ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της (ασφαλιστικής) επιχείρησης λόγω παράβασης των διατάξεων της ιδιωτικής ασφαλιστικής νομοθεσίας.

      ή 

      β) μέσω ΚΕΠ


      Μετά την πάροδο της εξάμηνης προθεσμίας το δικαίωμα για τις παροχές αυτές αποσβέννυται.

      Η παραλαβή της απόφασης γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ.

     • Δικαιολογητικά

      Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιδότηση:

      • Βεβαίωση του συνδίκου της πτώχευσης ή του Γραμματέα του πτωχευτικού δικαστηρίου στην περίπτωση που η επιχείρηση κηρύχθηκε σε πτώχευση ή βεβαίωση του οικείου εκκαθαριστή για τις λοιπές περιπτώσεις, από την οποία να προκύπτει το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών που αναγγέλθηκαν προς επαλήθευση ή ικανοποίηση, καθώς και ο χρόνος στον οποίο ανάγονται αυτές, &
      • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 για το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών και την περίοδο στην οποία αναφέρονται.
     • Νομικό Πλαίσιο
      • Άρθ. 16 του Ν. 1836/89
      • Π.Δ. 1/1990
      • Άρθ. 44 του Ν. 2648/1998
   • Επίδομα διαθεσιμότητας
     • Γενικά

      Όταν ο εργοδότης θέτει τους/τις εργαζόμενους/-ες σε διαθεσιμότητα, η ΔΥΠΑ καταβάλλει σε εκείνους/-ες που παραμένουν άνεργοι/-ες κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας το 10% του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των δύο (2) τελευταίων μηνών υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

      Οι παροχές αυτές δεν καταβάλλονται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3)  μήνες κάθε έτος.

      Το δικαίωμα του/της εργαζομένου/ης να επιδοτηθεί λόγω διαθεσιμότητας μπορεί να ασκηθεί μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία που τέθηκε σε διαθεσιμότητα.

     • Ύψος επιδόματος

      Το ύψος του επιδόματος ανέρχεται στο δέκα τοις εκατό (10%) του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των δύο (2) τελευταίων μηνών υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

       

     • Διαδικασία υποβολής αίτησης - Παραλαβή απόφασης

      Το επίδομα διαθεσιμότητας καταβάλλεται με απόφαση του Δ/ντη της αρμόδιας Υπηρεσίας παροχών της ΔΥΠΑ ύστερα από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/-ης, η οποία υποβάλλεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία που ο/η εργαζόμενος/-η τέθηκε από τον εργοδότη του σε διαθεσιμότητα με τους εξής τρόπους:

      α) με έγγραφη αίτηση του/της εργαζομένου/-ης προς την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΥΠΑ.

      Επισημαίνεται ότι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής
      της αίτησης μέσω των e-services ΔΥΠΑ η αίτηση προς το παρόν υποβάλλεται αποστέλλοντας αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση που εκδίδεται μέσω της Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου (www.gov.gr), στο e-mail της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΔΥΠΑ

      ή 

      β) μέσω ΚΕΠ

      Η παραλαβή της απόφασης γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ.

     • Δικαιολογητικά

      Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιδότηση:

      • Έγγραφο εργοδότη, με το οποίο τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο/η εργαζόμενος/-η.
     • Νομικό πλαίσιο
      • Άρθ. 20 του Ν.1836/89
   • Εφάπαξ χρηματική παροχή 300€ για μακροχρόνια (άνω των 5 ετών) ανέργους
     • Γενικά

      Στα πρόσωπα που συμπληρώνουν μακροχρόνια εγγεγραμμένη ανεργία στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. άνω των 5 ετών και εν συνεχεία καταρτίζουν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης, χορηγείται εφάπαξ χρηματική παροχή ύψους 300€, εφόσον δεν λαμβάνουν κάποιο επίδομα ή χρηματική ενίσχυση από τη ΔΥΠΑ.

     • Προϋποθέσεις - Δικαιούχοι

      Απαραίτητες προϋποθέσεις για την καταβολή της παροχής είναι οι εξής:

      1. Η συμπλήρωση συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας στο Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. άνω των πέντε ετών,
      2. Η κατάρτιση Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης (ΨΑΣΔ) μετά τη συμπλήρωση της άνω των πέντε ετών μακροχρόνιας ανεργίας,
      3. Η πλήρωση των εξής εισοδηματικών κριτηρίων του άρθ. 19 του ν. 4921/2022: το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα κάτωθι όρια:

      ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

      ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ

      ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

      Άγαμοι – Σε κατάσταση χηρείας χωρίς εξαρτώμενα μέλη

      16.000,00 €

       

      Διαζευγμένοι / εν διαστάσει

      16.000,00 €

      5.000,00 € ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΕΚΝΟ

      Έγγαμοι – Μέρη συμφώνου συμβίωσης

      24.000,00€

      Μονογονείς (Άγαμοι, Σε καάσταση χηρείας, Διαζευγμένοι που ασκούν κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα)

      29.000,00€

      5.000,00€ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΕΚΝΟ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ

      Έτος αναφοράς για τα ως άνω εισοδηματικά κριτήρια αποτελεί το προηγούμενο φορολογικό έτος. Στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ακόμη η σχετική φορολογική δήλωση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την ΑΑΔΕ προθεσμίες, θα λαμβάνεται υπ’ όψιν το εισόδημα του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους βάσει της σχετικής φορολογικής δήλωσης».

      4. Η μη λήψη άλλου επιδόματος ή χρηματικής ενίσχυσης από τη ΔΥΠΑ.

     • Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

      Εφόσον έχετε συμπλρώσει άνω των πέντε ετών μακροχρόνια ανεργία, μετά την κατάρτιση του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης σας δίνεται πρόσβαση σε ειδική φόρμα δήλωσης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, η οποία επέχει θέση ΥΔ του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄/ 75), στην οποία συμπληρώνετε τα εξής στοιχεία:

      • στοιχεία οικογενειακής κατάστασης,
      • τον αριθμό του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού σας στον οποίο είστε πρώτος/-η δικαιούχος και τον διεθνή αριθμό του τραπεζικού σας λογαριασμού (IBAN), στον οποίο θα πιστωθεί το επίδομα, με δική σας ευθύνη ως προς την ορθότητά του,
      • τη συναίνεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς χορήγησης της χρηματικής παροχής.
     • Καταβολή Παροχής

      Το ποσό θα πιστωθεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας αφού γίνει ο έλεγχος όλων των στοιχείων που απαιτούνται.

     • Θεσμικό Πλαίσιο
      • Παρ. 4 άρθ. 17 Κεφ. Β’ του ν. 4921/2022 (Α’ 75/18.04.2022)
      • Υπ’ αριθ. 125676/2022 (Β’ 6867/29.12.2022) Διαπιστωτική Πράξη
      • Υπ' αριθ. 62870/19.01.2023 Γεν. Έγγραφο Δ/νσης Ασφάλισης & Κοινωνικών Πολιτικών
   • Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση Ανέργων από Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.
     • Γενικές Πληροφορίες

      Δικαιούχοι της εφάπαξ καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (2.700€) είναι οι άνεργοι πρώην εργαζόμενοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» και εν γένει όσοι συμπεριλαμβάνονται στην περ. β’ της παρ. 9 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α’ 94), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του ν. 5058/2023 (Α’ 170).

     • Προϋποθέσεις

      Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της παροχής είναι οι ασφαλισμένοι/-ες οι εξής:

      i. Υπαγωγή των ασφαλισμένων στην περ. β’ της παρ. 9 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 και λήξη της σύμβασης εργασίας τους με το Πολεμικό Ναυτικό την 31η.12.2023.

      ii. Εγγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. με την ιδιότητα του/της ανέργου, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας και διατήρησή της (έκαστος/-η) μέχρι και την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

      iii. Μη λήψη εκ παραλλήλου τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας από τη Δ.ΥΠ.Α. κατά τη διάρκεια της καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

      iv. Μη λήψη σύνταξης και μη υποβολή αίτησης για λήψη σύνταξης λόγω γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.

     • Διαδικασία & Προθεσμία Υποβολής της Αίτησης

      Η αίτηση για την εφάπαξ καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης υποβάλλεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών, ήτοι έως και τις 02.06.2024, μέσω των e-services ΔΥΠΑ 

     • Καταβολή της παροχής

      Το ποσό θα πιστωθεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας αφού γίνει ο έλεγχος όλων των στοιχείων που απαιτούνται.

     • Θεσμικό Πλαίσιο

      Η με αριθμ. 24544/28.03.2024 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 1963/28.03.2024)

      Δελτίο Τύπου

   • Επίδομα Εργασίας
     • Γενικά

      Το επίδομα εργασίας είναι μια παροχή που χορηγείται σε όσους λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας ή το βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων και κατά τη διάρκεια της επιδότησής τους προσλαμβάνονται σε θέση μισθωτής εργασίας πλήρους απασχόλησης σε εργοδότη στον οποίο δεν είχαν απασχοληθεί τα προηγούμενα δύο (2) έτη πριν από την έναρξη της επιδότησής τους. Στο πλαίσιο της παροχής αυτής οι δικαιούχοι από την πρόσληψή τους εξακολουθούν να λαμβάνουν το επίδομα τους μειωμένα κατά το ήμισυ έως την λήξη της επιδότησής τους.

      Αν κατά τη διάρκεια του επιδόματος εργασίας επέλθει αναστολή, λήξη, ή λύση της εργασιακής σχέσης, τότε αυτό διακόπτεται χωρίς τη δυνατότητα συνέχισης.

      Το επίδομα δεν μπορεί να χορηγηθεί πάνω από μια φορά εντός της ίδιας τριετίας.

      Οι ημέρες ασφάλισης που βεβαιώνονται από τους εργοδότες κατά τη διάρκεια της χορήγησης του επιδόματος εργασίας δεν προσμετρώνται κατά τον υπολογισμό των κρίσιμων διαστημάτων για τη θεμελίωση νέου δικαιώματος επιδόματος ανεργίας. 

      Το επίδομα χορηγείται για προσλήψεις από 29.12.2022 και εξής.

     • Προϋποθέσεις Επιδότησης

      Το επίδομα χορηγείται σε ασφαλισμένους που:

      1. Λαμβάνουν:
      • τακτική επιδότηση ανεργίας ή
      • τακτική επιδότηση ανεργίας ειδικών κατηγοριών, δηλ. ξεναγών, αποκλειστικών νοσοκόμων, δασεργατών, εκδοροσφαγέων λόγω απομάκρυνσης- διακοπής εργασιών, ή
      • βοηθήματα ανεργίας ανεξαρτήτως και αυτοτελώς απασχολούμενων e-ΕΦΚΑ (– τ. Ο.Α.Ε.Ε., τ. Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε./ τ. ΕΤΑΑ ) 

      2. Αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία πλήρους απασχόλησης ενόσω διαρκεί η επιδότησή τους και πριν από τη λήξη αυτής σε εργοδότη στον οποίο δεν απασχολήθηκαν τα δύο τελευταία έτη πριν από την έναρξη των επιδομάτων ή βοηθημάτων ανεργίας. Δες εδώ την έννοια του "'ίδιου εργοδότη"

      1. Κατά τα τελευταία τρία έτη πριν από την ημερομηνία πρόσληψης δεν έχουν λάβει κανένα ημερήσιο επίδομα εργασίας.

      Δεν μπορούν να υπαχθούν στο επίδομα εργασίας οι ασφαλισμένοι όταν:

      1. Είναι ωφελούμενοι σε Πρόγραμμα Επιταγής Επανένταξης στην Αγορά Εργασίας του ν. 3845/2010, όπως ισχύει
      2. Ο εργοδότης στον οποίο προσλαμβάνονται είναι επιχείρηση συζύγου ή συγγενούς α’ ή β’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.
      3. Έχουν προσληφθεί στο Δημόσιο, ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

       

     • Διαδικασία

      Για την ένταξη στο επίδομα εργασίας απαιτείται η υποβολή Δήλωσης μέσω των e-services ΔΥΠΑ. Χωρίς την υποβολή της δεν είναι δυνατή η ένταξη στο επίδομα. 

      Δείτε εδώ οδηγίες για την υποβολή Δήλωσης για το Επίδομα Εργασίας

     • Προθεσμία Υποβολής Δήλωσης

      Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης για την ένταξη στο επίδομα εργασίας δεν πρέπει να γίνει αργότερα από τη λήξη της αρχικής επιδότησης ή του βοηθήματος ανεργίας. Πρέπει να έχει προηγηθεί η ανστολή της επιδότησης ανεργίας / βοηθήματος ανεργίας κατόπιν της σχετικής ενημέρωσης της Υπηρεσίας εντός οκτώ (8) ημέρων από την πρόσληψη. 

     • Επεξεργασία των στοιχείων της Δήλωσης-Δικαιολογητικά

      Μετά την υποβολή της δήλωσης για χορήγηση του επιδόματος εργασίας ελέγχεται από την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 η πλήρωση των προϋποθέσεων και αναλόγως η αίτηση απορρίπτεται ή δημιουργείται υπαγωγή στο επίδομα εργασίας. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων γίνεται κατ’ αρχάς αυτοματοποιημένα. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτό δεν είναι εφικτό ή επειδή τα αντλούμενα στοιχεία δεν είναι επαρκή τότε ο έλεγχος διενεργείται από την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ με βάση τα δικαιολογητικά που καλείται να προσκομίσει ο ασφαλισμένος για την εξακρίβωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της παροχής.

     • Δηλώσεις Παρουσίας

      Η καταβολή του επιδόματος εργασίας δεν προϋποθέτει δηλώσεις παρουσίας.

     • Έναρξη του Επιδόματος

      Η ημερομηνία έναρξης του επιδόματος εργασίας είναι η ημερομηνία πρόσληψης του ασφαλισμένου.

     • Διάρκεια Επιδόματος

      Η διάρκεια του επιδόματος εργασίας είναι ίση με την υπολειπόμενη διάρκεια της επιδότησης ή (του βοηθήματος) ανεργίας με την οποία αυτό συνδέεται από την ημερομηνία αναστολής έως τη λήξη της.

     • Ύψος Επιδόματος

      Το ύψος του ημερήσιο επιδόματος εργασίας είναι ίσο με το ήμισυ του εγκεκριμένου ημερήσιου επιδόματος/βοηθήματος ανεργίας, χωρίς, ωστόσο, να καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές ασθενείας σε είδος, καθώς υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη από τον εργοδότη.

      Το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας του δικαιούχου.

     • Οικονομικές Ενισχύσεις Πάσχα και Χριστουγέννων (Δώρα)

      Κατά την χορήγηση του επιδόματος εργασίας που συνδέεται με τακτική επιδότηση ανεργίας και μόνο καταβάλλονται Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα.

      Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται, εφόσον ο ασφαλισμένος επιδοτείται κατά το διάστημα από 01.05 έως 31.12. Για κάθε έναν πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται τρία (3) ημερήσια επιδόματα Δώρο Χριστουγέννων. Για επιδότηση όλο το προαναφερόμενο διάστημα καταβάλλονται είκοσι πέντε (25) ημερήσια επιδόματα. Αν δεν συμπληρωθεί πλήρης μήνας επιδότησης δεν καταβάλλεται Δώρο Χριστουγέννων.

      Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται, εφόσον ο ασφαλισμένος επιδοτείται κατά το διάστημα από 01.01 έως 30.04. Για κάθε έναν πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται τρία (3) ημερήσια επιδόματα Δώρο Πάσχα. Για επιδότηση όλο το προαναφερόμενο διάστημα καταβάλλονται δωδεκάμισι (12,5) ημερήσια επιδόματα. Αν δεν συμπληρωθεί πλήρης μήνας επιδότησης δεν καταβάλλεται Δώρο Πάσχα.

     • Καταβολή του Επιδόματος
      • τα μηνιαία επιδόματα καταβάλλονται «δεδουλευμένα», δηλαδή από την επομένη της λήξης τους
      • κάθε μηνιαίο επίδομα πιστώνεται αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο δικαιούχος, εφόσον η επιδότηση του δεν έχει λήξει και δεν έχει διακοπεί
      • η πίστωση των μηναίων επιδομάτων γίνεται μια φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτής (Παρασκευή)
     • Υποχρέωση του ανέργου για ενημέρωση της Υπηρεσίας- Διακοπή επιδόματος εργασίας-Συνέχιση ανασταλείσας επιδότησης / βοηθήματος ανεργίας

      Το επίδομα εργασίας διακόπτεται χωρίς να μπορεί να συνεχιστεί στην περίπτωση που η εργασιακή σχέση ανασταλεί, λήξει ή λυθεί με οποιονδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια του επιδόματος εργασίας (είτε πρόκειται για καταγγελία σύμβασης είτε για οικειοθελή αποχώρηση).

      Ο ασφαλισμένος οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία ΚΠΑ2

      1. εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από την ημέρα που προκύπτει ο λόγος διακοπής και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης, σύμφωνα με τη δήλωση που έχει υποβάλει.

      Η έγκαιρη ενημέρωση της Υπηρεσίας για την διακοπή της επιδότησης και η μη είσπραξη επιδομάτων σε διάστημα που έπρεπε διακοπεί το επίδομα εργασίας είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί το ποσό που έχει εισπραχθεί, σε διάστημα που η επιδότηση έπρεπε να έχει διακοπεί πρέπει να επιστραφεί από τον ασφαλισμένο στη ΔΥΠΑ

      Εφόσον υπάρχει διακοπή του επιδόματος εργασίας η οποία συντελέστηκε εξαιτίας

      • λήξης σύμβασης εργασίας
      • λύσης της εργασιακής σχέσης με καταγγελία σύμβασης εργασίας και

      δεν έχει λήξει η ανώτατη διάρκεια του επιδόματος ή βοηθήματος ανεργίας με το οποίο συνδέεται το επίδομα εργασίας, ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα συνέχισης της ανασταλείσας επιδότησης ή του βοηθήματος ανεργίας, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα αφαιρουμένων των ημερησίων επιδομάτων εργασίας, εφόσον:

      • η αίτηση υποβληθεί εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία έγκρισης ένταξης στην αρχική επιδότηση
      • πληρούνται και οι προϋποθέσεις χορήγησής της σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
      • δεν λύθηκε η εργασιακή σχέση με οικειοθελή αποχώρηση