Αποτελέσματα Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων υποψηφίων ωρομίσθιων εκπαιδευτών του Κ.Δ.Β.Μ. Δ.ΥΠ.Α. Λάρισας, για την υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, με τίτλο: «Κοπτική – Ραπτική»

Αναρτήθηκαν σήμερα Δευτέρα 13/5/2024, οι οριστικοί πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο: «Κοπτική - Ραπτική», συνολικής διάρκειας 250 ωρών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δεκαπέντε (15) ανέργους ωφελούμενους ενώ την ευθύνη υλοποίησής του έχει το ΚΔΒΜ ΔΥΠΑ Λάρισας.

Ο πίνακας περιλαμβάνει τους οριστικούς επιτυχόντες, επιλαχόντες και αποκλειομένους με σειρά κατάταξης, με βάση τα κριτήρια επιλογής όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’αριθμ. 373825/22-03-2024 (ΑΔΑ:6ΖΦΟ4691Ω2-ΠΜ1) Απόφαση Υποδιοικήτριας της ΔΥΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ την Απόφαση των αποτελεσμάτων

Δείτε εδώ τ΄αποτελέσματα