Αποτελέσματα Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης, Επαναπροκήρυξης για την κάλυψη θέσεων συγκεκριμένων ειδικοτήτων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτών, στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών, για το σχολικό έτος 2023 – 2024.

Αναρτήθηκαν σήμερα, Δευτέρα 30/10/2023, τα αποτελέσματα της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της επαναπροκήρυξης για την πρόσληψη αναπληρωτών, ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού επιστημονικού προσωπικού για τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία Αθήνας, για το σχολικό έτος 2023 - 2024.

Ο πίνακας περιλαμβάνει τους οριστικούς πίνακες επιτυχόντων και αποκλειομένων με σειρά κατάταξης, με βάση τα κριτήρια επιλογής όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’αριθμ. 1139669/05-10-2023 (ΑΔΑ:9ΚΑΜ4691Ω2–ΟΝΞ) Απόφαση Υποδιοικήτριας της Δ.ΥΠ.Α. με θέμα: «Επαναπροκήρυξη για την κάλυψη θέσεων συγκεκριμένων ειδικοτήτων αναπληρωτών, ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών, για το σχολικό έτος 2023 - 2024, που δεν καλύφθηκαν με την υπ’αριθμ. 754286/29-06-2023 (ΑΔΑ: 6ΦΟΣ4691Ω2-ΖΧΓ) Απόφαση Υποδιοικήτριας με θέμα: Προκήρυξη για την πρόσληψη αναπληρωτών, ωρομισθίου εκπαιδευτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών, για το σχολικό έτος 2023 - 2024».

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ την Απόφαση Υποδιοικήτριας

Δείτε εδώ τους Πίνακες Οριστικών Αποτελεσμάτων

Πρόσφατα Άρθρα