Αποτελέσματα Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης, για την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης για αποφυλακισμένους, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Δ.ΥΠ.Α με το ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ, με τίτλο: «Βοηθοί Τεχνιτών Μηχανουργείου», από το ΚΕΚ Άγιος Ιωάννης Ρέντη.

Αναρτήθηκαν σήμερα, Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022, οι τελικοί πίνακες αξιολόγησης για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο ΚΕΚ Άγιος Ιωάννης Ρέντη, για το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για αποφυλακισμένους με τίτλο: «Βοηθοί Τεχνιτών Μηχανουργείου», συνολικής διάρκειας 250 ωρών, που απευθύνεται σε 25 ωφελούμενους και διενεργείται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Δ.ΥΠ.Α. με το ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α., https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ την Απόφαση Διοικητή

Δείτε εδώ τους Πίνακες Οριστικών Αποτελεσμάτων