Αποτελέσματα Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτών του ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Κατάρτισης Αρωματικών – Φαρμακευτικών Φυτών σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ.

Αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή 29/3/2024, οι οριστικοί πίνακες αξιολόγησης αιτήσεων για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης Αρωματικών – Φαρμακευτικών Φυτών», που υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Δ.ΥΠ.Α. με το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ.
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 295 ώρες και απευθύνεται σε δεκαεπτά (17) ανέργους ωφελούμενους του ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, ενώ η ευθύνη υλοποίησης του ανήκει στο ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Ιωαννίνων.
Ο πίνακας περιλαμβάνει τους οριστικούς επιτυχόντες με σειρά κατάταξης, με βάση τα κριτήρια επιλογής όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’αριθμ. 256054/23-02-2024 (ΑΔΑ:9ΞΒΝ4691Ω2-Π95) Απόφαση Υποδιοικήτριας της ΔΥΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ την Απόφαση Υποδιοικήτριας

Δείτε εδώ τους Πίνακες Οριστικών Αποτελεσμάτων

Πρόσφατα Άρθρα