Αποτελέσματα Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων ωρομίσθιων εκπαιδευτών του ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Λαμίας, του προγράμματος κατάρτισης με τίτλο: «Γυψοσανίδες, Τεχνοτροπίες, Ελαιοχρωματισμοί», του Κ.Κ.Μαλανδρίνου

Αναρτήθηκαν σήμερα Πέμπτη 2/11/2023, οι οριστικοί πίνακες αξιολόγησης αιτήσεων
για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών του προγράμματος επαγγελματικής
κατάρτισης με τίτλο: «Γυψοσανίδες, Τεχνοτροπίες, Ελαιοχρωματισμοί», συνολικής
διάρκειας 250 ωρών.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εικοσιπέντε (25) κρατούμενους στο Κατάστημα Κράτησης
Μαλανδρίνου, που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα κοινωνικής και επαγγελματικής
επανένταξης, ενώ την ευθύνη υλοποίησής του έχει το ΚΕΚ ΔΥΠΑ Λαμίας.
Ο πίνακας περιλαμβάνει τους πίνακες επιτυχόντων και αποκλειομένων με σειρά
κατάταξης, με βάση τα κριτήρια επιλογής όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’αριθμ.
1057207/18-09-2023 (ΑΔΑ:6Ρ464691Ω2-0ΤΠ) Απόφαση Υποδιοικητή της ΔΥΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα
της ΔΥΠΑ, https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Για την απόφαση πατήστε εδώ

Για τους πίνακες πτήστε εδώ.

Πρόσφατα Άρθρα