Αποτελέσματα Δευτεροβάθμιας Επιτροπής επαναπροκήρυξης για την κάλυψη θέσεων συγκεκριμένων ειδικοτήτων για την πρόσληψη Εκπαιδευτικού και Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού για το Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ Θεσσαλονίκης, για το σχολικό έτος 2023 - 2024

Αναρτήθηκαν σήμερα, Τρίτη 31/10/2023, τα οριστικά αποτελέσματα της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την επαναπροκήρυξη πρόσληψης εκπαιδευτικού και ειδικού επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού για το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ Θεσσαλονίκης) για το σχολικό έτος 2023 - 2024.

Ο πίνακας περιλαμβάνει τους οριστικούς πίνακες επιτυχόντων και αποκλειομένων με σειρά κατάταξης, με βάση τα κριτήρια επιλογής όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’αριθμ. 1139698/05-10-2023 (ΑΔΑ:ΨΑ7Σ4691Ω2–ΒΝΑ) με θέμα: Επαναπροκήρυξη για την κάλυψη θέσεων συγκεκριμένων ειδικοτήτων για την πρόσληψη Εκπαιδευτικού και Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού για το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ Θεσσαλονίκης), για το σχολικό έτος 2023 - 2024, που δεν καλύφθηκαν με την υπ’αριθμ. 754308/29-06-2023 (ΑΔΑ: 9Ε9Ρ4691Ω2-ΚΝΙ) Απόφαση Υποδιοικήτριας με θέμα: «Προκήρυξη Ειδικοτήτων για την πρόσληψη Εκπαιδευτικού και Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού για το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ Θεσσαλονίκης), για το σχολικό έτος 2023 - 2024».

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ την Απόφαση Υποδιοικήτριας

Δείτε εδώ τους Πίνακες Οριστικών Αποτελεσμάτων

Πρόσφατα Άρθρα