Αποτελέσματα Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων υποψηφίων ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Λάρισας, για το πρόγραμμα κατάρτισης στο Κ. Κ. Τρικάλων, με τίτλο: «Μαγειρική Τέχνη - Ζαχαροπλαστική»

Αναρτήθηκαν σήμερα Τρίτη 31/10/2023, τα αποτελέσματα της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψήφιων ωρομίσθιων εκπαιδευτών για το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο «Μαγειρική Τέχνη - Ζαχαροπλαστική», συνολικής διάρκειας 350 ωρών, για δεκαπέντε (15) κρατούμενους του Καταστήματος Κράτησης Τρικάλων.

Ο πίνακας περιλαμβάνει τους επιτυχόντες με σειρά κατάταξης, με βάση τα κριτήρια επιλογής όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’αριθμ. 1092998/26/09/2023 (ΑΔΑ: Ψ8ΤΓ4691Ω2-Σ7Κ) Απόφαση Υποδιοικητή της ΔΥΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση

Διαβάστε εδώ την απόφαση των αποτελεσμάτων

Διαβάστε εδώ τ΄αποτελέσματα

Πρόσφατα Άρθρα