Αποτελέσματα Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων υποψηφίων ωρομίσθιων εκπαιδευτών του Κ.Δ.Β.Μ. Δ.ΥΠ.Α. Λάρισας, για την υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, με τίτλο: «Συντηρητές Κτιρίων»,στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Λάρισας

Αναρτήθηκαν σήμερα Τρίτη 28/5/2024, οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης αιτήσεων για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο: «Συντηρητές Κτιρίων», συνολικής διάρκειας 250 ωρών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δεκαπέντε (15) κρατούμενους του Σωφρονιστικού Καταστήματος Λάρισας, που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης, ενώ την ευθύνη υλοποίησής του έχει το ΚΔΒΜ ΔΥΠΑ Λάρισας.

Ο πίνακας περιλαμβάνει τους οριστικούς επιτυχόντες με σειρά κατάταξης, με βάση τα κριτήρια επιλογής όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’αριθμ. 373850/22-03-2024 (ΑΔΑ:ΨΞ9Π4691Ω2-ΧΓΥ) Απόφαση Υποδιοικήτριας της ΔΥΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ την Απόφαση των Αποτελεσμάτων

Δείτε εδώ τ΄αποτελέσματα

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα