Αποτελέσματα Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων υποψηφίων ωρομίσθιων εκπαιδευτών του ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Λάρισας, για το πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο: «Εκμάθηση Κομμωτικής Τέχνης» στο Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων

Αναρτήθηκαν σήμερα Τρίτη 31/10/2023, τα αποτελέσματα της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψήφιων ωρομίσθιων εκπαιδευτών για το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο «Εκμάθηση Κομμωτικής Τέχνης», συνολικής διάρκειας 250 ωρών, για δεκαπέντε (15) κρατούμενους του Καταστήματος Κράτησης Τρικάλων.

Ο πίνακας περιλαμβάνει τους επιτυχόντες με σειρά κατάταξης, με βάση τα κριτήρια επιλογής όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’αριθμ. 1092934/26/09/2023 (ΑΔΑ:6ΦΜΞ4691Ω2-ΚΛΔ) Απόφαση Υποδιοικητή της ΔΥΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση

Διαβάστε εδώ την απόφαση των αποτελεσμάτων

Διαβάστε εδώ τ΄αποτελέσματα

Πρόσφατα Άρθρα