Αποτελέσματα Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων ωρομίσθιων εκπαιδευτών για την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης για αποφυλακισμένους με τίτλο: «Βοηθοί Τεχνιτών Μηχανουργείου», από το ΚΕΚ Άγιος Ιωάννης Ρέντη

Αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022, τα αποτελέσματα της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων ωρομίσθιων εκπαιδευτών, για το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για αποφυλακισμένους με τίτλο: «Βοηθοί Τεχνιτών Μηχανουργείου», συνολικής διάρκειας 250 ωρών, που απευθύνεται σε 25 ωφελούμενους και διενεργείται στο πλαίσιο της συνεργασίας με το ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ.
Ο πίνακας περιλαμβάνει τους επιτυχόντες και επιλαχόντες με σειρά κατάταξης, με βάση τα κριτήρια επιλογής, όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 543328/29-06-2022 Απόφαση Διοικητή.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α., https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ την Απόφαση Διοικητή

Δείτε εδώ τους Πίνακες Προσωρινών Αποτελεσμάτων