Αποτελέσματα Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων ωρομίσθιων εκπαιδευτών του Κ.Ε.Κ. Δ.ΥΠ.Α. Πάτρας, για την υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο: «Λεμβούχοι για το Σπήλαιο Διρού – Β΄ Κύκλος»

Αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 22/3/2024, τα αποτελέσματα της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψήφιων ωρομίσθιων εκπαιδευτών για το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο «Λεμβούχοι για το Σπήλαιο Διρού – Β΄ Κύκλος», συνολικής διάρκειας 220 ωρών, για είκοσι (20) συνολικά ωφελούμενους.
Ο πίνακας περιλαμβάνει τους επιτυχόντες με σειρά κατάταξης, με βάση τα κριτήρια επιλογής όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’αριθμ. 256005/23-02-2024 (ΑΔΑ:6ΘΜΜ4691Ω2-ΥΩΦ) Απόφαση Υποδιοικήτριας της ΔΥΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ την Απόφαση Υποδιοικήτριας

Δείτε εδώ τους Πίνακες Προσωρινών Αποτελεσμάτων

 

Πρόσφατα Άρθρα