Αποτελέσματα Πρωτοβάθμιας Επιτροπής για την εισαγωγή καταρτιζομένων στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία Αθηνών, της συμπληρωματικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για το σχολικό έτος 2021-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναρτήθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής για την εισαγωγή καταρτιζομένων στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία Αθηνών, της συμπληρωματικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 110370/26-10-2021 Απόφαση Διοικητή.

Οι πίνακες που περιλαμβάνουν Επιτυχόντες, Επιλαχόντες και Απορριφθέντες, διαμορφώνονται με βάση το ατομικό δηλωθέν ετήσιο φορολογητέο εισόδημα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr στην ενότητα ‘’Νέα και Ανακοινώσεις’’.

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Για τα αποτελέσματα πατήστε εδώ.