Αποτελέσματα Πρωτοβάθμιας Επιτροπής υποψηφίων ωρομίσθιων εκπαιδευτών από το ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Λαμίας, για την υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο: «Γυψοσανίδες, Τεχνοτροπίες, Ελαιοχρωματισμοί» του Κ. Κ. Μαλανδρίνου

Αναρτήθηκαν σήμερα, Τετάρτη 25/10/2023, τα αποτελέσματα της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψήφιων ωρομίσθιων εκπαιδευτών για το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο «Γυψοσανίδες, Τεχνοτροπίες, Ελαιοχρωματισμοί», συνολικής διάρκειας 250 ωρών, για εικοσιπέντε (25) κρατούμενους του Καταστήματος Κράτησης Μαλανδρίνου.

Ο πίνακας περιλαμβάνει τους επιτυχόντες με σειρά κατάταξης, με βάση τα κριτήρια επιλογής όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’αριθμ. 1057207/18-09-2023 (ΑΔΑ:6Ρ464691Ω2-0ΤΠ) Απόφαση Υποδιοικητή της ΔΥΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ την Απόφαση Υποδιοικητή

Δείτε εδώ τους Πίνακες Προσωρινών Αποτελεσμάτων

 

Πρόσφατα Άρθρα