ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

Στην ειδικότητα ΄΄Αργυροχρυσοχοΐας΄΄ο εργαζόμενος είναι ένας ειδικευμένος τεχνίτης, ικανός να εργασθεί σε όλους τους τομείς και βαθμίδες του επαγγελματικού πεδίου, που αφορά στη σχεδίαση, κατασκευή και επιδιόρθωση κοσμημάτων απλής και σύνθετης μορφής από ασήμι, χαλκό και κράματα χαλκού, στην εγχάραξη και επικάλυψη με απλά ή πολύτιμα μέταλλα με τη σωστή χρήση κατάλληλων πρώτων υλών και μηχανών.

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας οι πτυχιούχοι της ειδικότητας “Αργυροχρυσοχοΐας” θα είναι σε θέση:

 • ν’ αναγνωρίζουν τα βασικά μέταλλα και κράματα που χρησιμοποιούνται στην αργυροχρυσοχοΐα
 • να χρησιμοποιούν τα ατομικά εργαλεία και τα εργαλεία γενικής χρήσης του εργαστηρίου
 • να εφαρμόζουν τις τεχνικές κοπής, κόλλησης, εγχάραξης μετάλλων και κραμάτων
 • να επιλέγουν τον ενδεδειγμένο τρόπο σχεδίασης ανάλογα  με το είδος του κοσμήματος ή του αντικειμένου που πρόκειται να παρουσιάσουν
 • να κατασκευάζουν κοσμήματα με  σύγχρονες και παραδοσιακές τεχνικές
 • να επιδιορθώνουν κοσμήματα απλής και σύνθετης μορφής, χειροποίητων και παραγωγικών ειδών
 • να οργανώνουν το εργαστήριο και την εργονομική χρήση του εξοπλισμού του
 • να επιλέγουν και  να προμηθεύονται πρώτες ύλες
 • ν’ αξιολογούν τους πολύτιμους λίθους και να κοστολογούν την εργασία και τα προϊόντα τους
 • να εφαρμόζουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την υγιεινή και ατομική τους προστασία και την ασφάλεια του εργαστηρίου

Επαγγελματικές δυνατότητες απασχόλησης

Ο τίτλος σπουδών της ειδικότητας “Αργυροχρυσοχοΐας” προσφέρει δυνατότητα απασχόλησης στον πτυχιούχο ως:

 • τεχνίτη/υπάλληλο σε βιοτεχνίες ή εργαστήρια κατασκευής κοσμημάτων και ειδών λαϊκής τέχνης
 • ως υπάλληλο σε καταστήματα πώλησης κοσμημάτων
 • ως εργαστηριακό εκπαιδευτή σε σχολές και φορείς κατάρτισης
 • ως ελεύθερο επαγγελματία σε δικό του εργαστήριο ή κατάστημα

Επιπλέον Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με:

α) το επάγγελμα, συνδεθείτε με την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ

β) τα Επαγγελματικά Δικαιώματα, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ (Σχετικό Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/Α'/07-04-2014 άρθρο 1 Παράγρ. Η 1. 2. &Υ.Α. Α5/2005 (ΦΕΚ 749/Β΄/19-05-1999), Υ.Α. Φ12/29247/Δ4 (ΦΕΚ 513/Β'/29-2-2016))

γ) τις εγγραφές στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, μεταβείτε στη σελίδα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Η συγκεκριμένη ειδικότητα παρέχεται στις παρακάτω σχολές: