ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

Στην ειδικότητα “Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας’’ ο εργαζόμενος είναι ένας ειδικευμένος υπάλληλος, υπεύθυνος να  φροντίζει για τη σωματική και ψυχική υγεία, αλλά και για την ομαλή ανάπτυξη των βρεφών και των νηπίων. Παράλληλα, ακολουθεί και εφαρμόζει μέτρα προληπτικής ιατρικής (εμβολιασμούς, εξετάσεις κ.λπ.) και παρέχει στους γονείς συμβουλές και οδηγίες για τη σωστή ανάπτυξη και διαπαιδαγώγηση των νηπίων υπό την καθοδήγηση και σε συνεργασία με τον υπεύθυνο παιδαγωγό.

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας» θα είναι σε θέση:

 • να εφαρμόζουν τις αρχές της βρεφοκοµίας και της παιδαγωγικής για την ψυχοσωµατική υγεία, την ψυχοσωµατική εξέλιξη, τη διαπαιδαγώγηση και την κοινωνικοποίηση βρεφών και νηπίων
 • να συμμετέχουν στην πλήρη φροντίδα βρεφών και νηπίων σχετικά με τη σωματική καθαριότητα και σωστή διατροφή τους και να ενθαρρύνουν την αυτοεξυπηρέτησή τους
 • να συμμετέχουν στην υλοποίηση του ηµερήσιου παιδαγωγικού προγράµµατος αποβλέποντας στην ολόπλευρη ανάπτυξη  (σωματική, νοητική, συναισθηματική και κοινωνική) των βρεφών και των νηπίων
 • να φροντίζουν για τη συµµετοχή στις δραστηριότητες όλων ανεξαιρέτως των παιδιών και για τη δηµιουργία ατµόσφαιρας στοργής, αποδοχής, ασφάλειας και χαράς
 • να παρατηρούν τις αντιδράσεις των παιδιών, να επισηµαίνουν αλλαγές ή παθολογικά συµπτώµατα και να ενηµερώνουν τον/ την υπεύθυνο/η βρεφονηπιοκόµο ή νηπιαγωγό
 • να υιοθετούν όλα τα απαραίτητα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας
 • να συντάσσουν εκθέσεις προς τους προϊσταµένους τους και να ενηµερώνουν τα βιβλία που αφορούν στα παιδιά
 • να συνεργάζονται με το προσωπικό καθαριότητας-βοηθητικών εργασιών για την τήρηση της καθαριότητας στους χώρους
 • να μεριμνούν για την πρόληψη ατυχημάτων στους χώρους όπου φιλοξενούνται τα παιδιά προσχολικής ηλικίας
 • να παρέχουν πρώτες βοήθειες και να διαχειρίζονται επείγουσες καταστάσεις
 • να αισθάνονται ικανοί να αναπληρώνουν τον/την βρεφονηπιοκόµο/νηπιαγωγό όταν απουσιάζει

Επαγγελματικές δυνατότητες απασχόλησης

Ο τίτλος σπουδών της ειδικότητας “Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας” προσφέρει δυνατότητα απασχόλησης:

 • σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
 • σε Μαιευτικές Κλινικές (τμήμα φροντίδας νεογνών)
 • σε κατασκηνώσεις
 • σε Κέντρα Οικογενειακού Προγραμματισμού
 • σε κέντρα υποδοχής και διαµονής βρεφών και νηπίων (στο κέντρο βρεφών «Μητέρα», τα χωριά SOS κ.ά.)
 • σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
 • σε παιδότοπους
 • σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που διαθέτουν τμήματα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας των      εργαζομένων τους
 • σε ατομικές επιχειρήσεις αναλαμβάνοντας τη φροντίδα και αγωγή των βρεφών και μικρών      παιδιών στο σπίτι

Επιπλέον Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με:

α) το επάγγελμα, συνδεθείτε με την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ

β) τα Επαγγελματικά Δικαιώματα, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ (Σχετικό Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/Α'/07-04-2014 άρθρο 1 Παράγρ. Η 1. 2. &Υ.Α. Α5/2005 (ΦΕΚ 749/Β΄/19-05-1999), Υ.Α. Φ12/29247/Δ4 (ΦΕΚ 513/Β'/29-2-2016))

γ) τις εγγραφές στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, μεταβείτε στη σελίδα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης