Δημόσια διαβούλευση για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής

Δημόσια Διαβούλευση για την διακήρυξη της προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των Υπηρεσιών στο πλαίσιο του επιχειρησιακού ανασχεδιασμού (Re-engineering) του ΟΑΕΔ.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ.

 

 

Χαρακτηριστικά του εξοπλισμού (ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ)

Για να δείτε τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ πατήστε εδώ.