Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών φύλαξης προστασίας των κτιρίων και των υπηρεσιών του Οργανισμού αρμοδιότητας της Περιφερειακής , Δ νσης Κ Δ Μακεδονίας

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχων για την , παροχή υπηρεσιών φύλαξης προστασίας των & κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού αρμοδιότητας της Περιφερειακής , Δ νσης Κ Δ Μακεδονίας προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού / 25.726,36 € πλέον του ΦΠΑ ήτοι ποσού 24% , 31.900,69 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Για το πληεες κειμενο πατηστε εδω