Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών φύλαξης προστασίας των κτιρίων και των υπηρεσιών του Οργανισμού αρμοδιότητας της Περιφερειακής , Δ νσης Κ Δ Μακεδονίας

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχων για την , παροχή υπηρεσιών φύλαξης προστασίας των & κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού αρμοδιότητας της Περιφερειακής , Δ νσης Κ Δ Μακεδονίας προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού / 25.726,36 € πλέον του ΦΠΑ ήτοι ποσού 24% , 31.900,69 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Για το πληεες κειμενο πατηστε εδω

Πρόσφατα Άρθρα

Πρόσκληση για υποβολή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών που αφορούν στην προμήθεια νέων κλιματιστικών και στην τοποθέτησή τους, Περιφερειακή Διεύθυνσης Πελοποννήσου

arrow right
Πρόσκληση για υποβολή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών που αφορούν στην προμήθεια νέων κλιματιστικών και στην τοποθέτησή τους σε διάφορες υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου και των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της.
Περισσότερα