΄Έγκριση Αποτελεσμάτων Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων ωρομίσθιων εκπαιδευτών του Κ.Ε.Κ. Δ.ΥΠ.Α. Αγίου Ιωάννη Ρέντη, για την υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο: «Συντηρητές Κτιρίων»

Αναρτήθηκαν σήμερα Πέμπτη 28/2/2024, οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης αιτήσεων για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο: «Συντηρητές Κτιρίων», συνολικής διάρκειας 250 ωρών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δεκαπέντε (15) κρατούμενους του Σωφρονιστικού Καταστήματος Χανίων, που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης, ενώ την ευθύνη υλοποίησής του έχει το ΚΕΚ ΔΥΠΑ Άγιος Ιωάννης Ρέντη.

Ο πίνακας περιλαμβάνει τους οριστικούς επιτυχόντες με σειρά κατάταξης, με βάση τα κριτήρια επιλογής όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’αριθμ. 315534/07-03-2024 (ΑΔΑ:9ΘΠΒ4691Ω2-Λ1Ν) Απόφαση Διοικητή της ΔΥΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

Δείτε εδώ την απόφαση των αποτελεσμάτων

Δείτε εδώ τ΄αποτελέσματα

Πρόσφατα Άρθρα