Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ρητινεργατών σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ)

Έναρξη νέου προγράμματος

28-12-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (Έναρξη υποβολής αιτήσεων)

28-12-2022 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

28-12-2022 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

28-12-2022 Δείτε εδώ την Τροποποίηση του ΦΕΚ

28-12-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

28-12-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

28-12-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 2022

28-12-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ