Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ρητινεργατών σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ)

Για να δείτε την επικαιροποιημένη εκδοχή της σελίδας πατήστε εδώ

 

Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης ανέργων

09-03-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

09-03-2023 Οριστικός πίνακας επιτυχόντων

09-03-2023 Οριστικός πίνακας επιλαχόντων

09-03-2023 Οριστικός πίνακας αποκλειομένων

Παράταση Ηλεκτρονικών Ενστάσεων

13-02-2023 Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης ανέργων

08-02-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου 

08-02-2023 Προσωρινός πίνακας επιτυχόντων

08-02-2023 Προσωρινός πίνακας επιλαχόντων

08-02-2023 Προσωρινός πίνακας αποκλειομένων

Έναρξη νέου προγράμματος

28-12-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (Έναρξη υποβολής αιτήσεων)

28-12-2022 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

28-12-2022 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

28-12-2022 Δείτε εδώ την Τροποποίηση του ΦΕΚ

28-12-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

28-12-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

28-12-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 2022

28-12-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ