Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου

07-04-2023 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

16-02-2023 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

14-10-2022 Δείτε εδώ την Απόφαση Ένταξης

14-10-2022 Δείτε εδώ το ΦΕΚ τροποποίησης της ΚΥΑ

08-09-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (Λήξη Αιτήσεων)

08-09-2022 Τροποποίηση της Δημόσιας Πρόσκλησης - Λήξη Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

06-04-2022 Δείτε εδώ την Ανακοίνωση για τη διεύρυνση συμμετοχής των ωφελούμενων στις επιχειρήσεις

06-04-2022 Δείτε εδώ το ενημερωτικό του προγράμματος

28-3-2022 Τροποποίηση άρθρου 3 παρ.3.3 της Κ.Υ.Α. - Διεύρυνση συμμετοχής των ωφελούμενων στις επιχειρήσεις

30-03-2022 Παράταση Υποβολής Αιτήσεων (Ανακοίνωση)

30-03-2022 Παράταση Υποβολής Αιτήσεων (Τροποποίηση Δημόσιας Πρόσκλησης)

28-02-2022  Παράταση Υποβολής Αιτήσεων (Δελτίο Τύπου)

28-02-2022  Παράταση Υποβολής Αιτήσεων (Τροποποίηση Δημόσιας Πρόσκλησης)

01-02-2022  Παράταση Υποβολής Αιτήσεων (Δελτίο Τύπου)

01-02-2022 Παράταση Υποβολής Αιτήσεων (Τροποποίηση Δημόσιας Πρόσκλησης)

07-01-2022 Παράταση Υποβολής Αιτήσεων (Δελτίο Τύπου)

 

20-12-2021 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (pdf)

20-12-2021 Παράταση Υποβολής Αιτήσεων (Τροποποίηση Δημόσιας Πρόσκλησης)

25-11-2021 Εξαιρέσιμοι Κωδικοί Αριθμών Δραστηριότητας (Ενδεικτικός πίνακας)

19-11-2021 Εγχειρίδιο νέας υποβολής

18-11-2021 Δείτε εδώ την ανακοίνωση τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

18-11-2021Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

18-11-2021 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

18-11-2021Δείτε εδώ την ΚΥΑ του προγράμματος

Αφίσα προγράμματος