Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Ανέργων του "Ειδικού Προγράμματος απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους φορείς"

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων

21-01-2019 Δελτίο τύπου

21-01-2019 Οριστικός πίνακας επιτυχόντων

21-01-2019 Οριστικός πίνακας επιλαχόντων

21-01-2019 Οριστικός πίνακας αποκλειομένων

21-01-2019 Οδηγός Εφαρμογής των διαδικασιών υπόδειξης, αντικατάστασης, προσλήψεων και καταβολή της επιχορήγησης

Πρόσφατα Άρθρα