Οριστικά μητρώα παρόχων για την κατάρτιση 80.000 ανέργων. Ξεκινά η υποβολή προγραμμάτων σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

Αναρτήθηκαν σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022, στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), τα οριστικά Μητρώα Παρόχων Κατάρτισης στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων «νέας γενιάς» για 80.000 ανέργους, συνολικού προϋπολογισμού 100 εκ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι αιτήσεις συμμετοχής αξιολογήθηκαν, ώστε οι πάροχοι να πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι δημόσιες προσκλήσεις για τη διασφάλιση ποιότητας. Τα μητρώα περιλαμβάνουν 179 Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) και 13 επιλεγμένα πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ).

Επίσης, τη Δευτέρα 20 Ιουνίου ξεκινά στον ιστότοπο voucher.gov.gr η ηλεκτρονική υποβολή προτεινόμενων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης από τους εγκεκριμένους παρόχους κατάρτισης προς αξιολόγηση.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

Δείτε εδώ το οριστικό Μητρώο Παρόχων ΚΔΒΜ

Δείτε εδώ το οριστικό Μητρώο Παρόχων ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΕΙ

Πρόσφατα Άρθρα