Διευθύνσεις Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας είναι σημαντικό να στείλετε το μήνυμά σας στην σωστή ηλεκτρονική διεύθυνση.

Συμπληρώστε την πόλη στο πεδίο αναζήτησης Πόλης/Νομού (π.χ. Άρτα) και τότε θα εμφανιστούν όλες οι Υπηρεσίες με τα email της ΔΥΠΑ στην πόλη που έχετε επιλέξει. Εναλλακτικά μπορείτε να συμπληρώσετε το Νομό (π.χ. Αττικής).

Μπορείτε ταυτόχρονα να επιλέξετε μία από τις προτεινόμενες επιλογές (δηλαδή ΚΠΑ2, ΕΠΑΣ, ΒΝΣ, κ.λπ.) που αντιστοιχούν σε πιο εξειδικευμένες αναζητήσεις (δηλαδή Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης - ΚΠΑ, Επαγγελματικές Σχολές, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς κ.λπ.).

Με τον τρόπο αυτό θα βρείτε την κατάλληλη ηλεκτρονική διεύθυνση (email) ώστε το αίτημά σας να παραληφθεί από την Υπηρεσία που είναι αρμόδια για να απαντήσει.

Για το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων (Δημοσιογράφοι, Γραφεία Τύπου) στείλτε μήνυμα στο press@dypa.gov.gr

αναζήτηση βάση πόλης
ΥΠΗΡΕΣΙΑE-MAIL
ΥΠΗΡΕΣΙΑE-MAIL