Τηλέφωνα ΔΥΠΑ

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας είναι σημαντικό να καλέσετε στον σωστό τηλεφωνικό αριθμό.

Συμπληρώστε την πόλη στο πεδίο αναζήτησης Πόλης/Νομού (π.χ. Άρτα) και τότε θα εμφανιστούν όλες οι Υπηρεσίες της ΔΥΠΑ με το τηλέφωνό τους στην πόλη που έχετε επιλέξει. Εναλλακτικά μπορείτε να συμπληρώσετε το Νομό (π.χ. Αττικής).

Μπορείτε ταυτόχρονα να επιλέξετε μία από τις προτεινόμενες επιλογές (δηλαδή ΚΠΑ2, ΕΠΑΣ, ΒΝΣ, κ.λπ.) που αντιστοιχούν σε πιο εξειδικευμένες αναζητήσεις (δηλαδή Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης - ΚΠΑ, Επαγγελματικές Σχολές, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς κ.λπ.).

Με τον τρόπο αυτό θα βρείτε την κατάλληλη Υπηρεσία που είναι αρμόδια για να απαντήσει στο αίτημά σας.

αναζήτηση βάση πόλης
ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΗΛΕΦΩΝΟ