Κοινωνικός Τουρισμός 2019-2020

Κοινωνικός Τουρισμός 2019-2020

Ημερομηνία ΑνάρτησηςΑρχείο
31.05.2019Δελτίο Τύπου
31.05.2019Δημόσια Πρόσκληση για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2019-2020
16.07.2019Δελτίο Τύπου - Ανάρτηση Προσωρινών Αποτελεσμάτων - Ημερομηνίες Υποβολής Ενστάσεων
26.07.2019Δελτίο Τύπου - Ανάρτηση Οριστικών Αποτελεσμάτων
05.08.2019Δελτίο Τύπου  για Συμπληρωματική Πρόσκληση Παρόχων για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2019-2020

 

06.04.2020- Για να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ. 

 

12.06.2020-Σημαντική ενημέρωση για τους παρόχους του Προγράμματος. 

 

Υπενθυμίζουμε στους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων ότι το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2019-2020 παραμένει ανοικτό για υποβολή αιτήσεων έως 30.09.2020.

Η αρχική ημερομηνία λήξης του προγράμματος (31.07.2020) έχει παραταθεί για διάστημα ισόχρονο με τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων του κορωνοϊού, δηλαδή έως την 31.10.2020. 

 

12.06.2020-Σημαντική ενημέρωση για τους δικαιούχους και ωφελούμενους του Προγράμματος. 

 

Η περίοδος του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2019-2020 επιμηκύνθηκε αντίστοιχα για όσο διάστημα διήρκεσαν τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού που ξεκίνησαν τον Μάρτιο. Η παράταση αυτή κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί το δικαίωμα των δικαιούχων και ωφελουμένων του Προγράμματος έτους 2019-2020 να κάνουν χρήση των επιταγών τους, έως και την 31.10.2020.

 

12.06.2020-Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την σχετική απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ εδώ.

 

01.07.2020-Σημαντική ενημέρωση για τους παρόχους του Προγράμματος

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 38236/30.06.2020 Απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, για συμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού 2019-2020 μεταξύ παρόχων τουριστικών καταλυμάτων και δικαιούχων, κατά τη χρονική περίοδο από 01.08.2020 έως 31.10.2020, οι σχετικές αιτήσεις πληρωμής θα κατατίθενται από την 01.11.2020 έως την 31.01.2021.

 

26.07.2019 ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2019-2020

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

26.07.2019 ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Οριστικό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων.

 

26.07.2019  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων.

 

26.07.2019  ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Μη επιλεγόμενοι Δικαιούχοι λόγω Μοριοδότησης.

 

ΠΑΡΟΧΟΙ 

26.07.2019  ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Οριστικό Μητρώο Παρόχων.

Αναζητήστε τουριστικό κατάλυμα εδώ.

 

26.07.2019  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων Παρόχων.

 

26.07.2019 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΟΧΟΙ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ)

Πίνακας Αποδεκτών Ενστάσεων.

 

ΕΝΤΥΠΑ

 

16.07.2019 ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2019-2020

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 

16.07.2019 ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων.

 

16.07.2019 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων.

 

16.07.2019 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Μη επιλεγόμενοι Δικαιούχοι λόγω Μοριοδότησης.

 

ΠΑΡΟΧΟΙ 

ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Προσωρινό Μητρώο Παρόχων.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων Παρόχων.

 

Πρόσφατα Άρθρα