Ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για ένταξη στα Μητρώα Παρόχων στα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων «νέας γενιάς» σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Ολοκληρώνεται την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023 και ώρα 23:59, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στα αντίστοιχα Μητρώα Παρόχων στο πλαίσιο του έργου: «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» - Δράση 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)», για τους:

  1. Παρόχους Κατάρτισης αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.,
  2. Παρόχους Κατάρτισης των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των ΑΕΙ.,
  3. Παρόχους Πιστοποίησης

Το έργο υλοποιείται από τη Δ.ΥΠ.Α. στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0.” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης -”NextGenerationEU”.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

Πρόσφατα Άρθρα