Ανασύνταξη οριστικών πινάκων επιλεγέντων, απορριπτέων και κατάταξης υποψηφίων ΣΟΧ 1/2022

H Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, κατ’ εντολή του ΑΣΕΠ, θα προβεί σε επανέλεγχο και ακολούθως στην ανασύνταξη του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων ΣΟΧ 1/2022 ανά Υπηρεσία, του Οριστικού Πίνακα Επιλεγέντων και του Οριστικού Πίνακα Απορριπτέων καθότι διαπιστώθηκαν περιπτώσεις υποψηφίων που δεν αποδεικνύουν προσηκόντως το προσόν γνώσης της Αγγλικής γλώσσας βάσει της Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2022 και των Παραρτημάτων της όπως αυτά εγκρίθηκαν από το ΑΣΕΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση www.dypa.gov.gr

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

 

 

 

 

Πρόσφατα Άρθρα