Προμηθεια tablets για τις αναγκες των των εκπαιδευτικών δομών της Δ.ΥΠ.Α. της Περ/κης Δ/νσης Κεντρ. και Δυτ. Μακεδονίας

Διακυρηξη Ανοικτου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την  προμήθεια tablets για την κάλυψη αναγκών των μαθητών των εκπαιδευτικών δομών της Δ.ΥΠ.Α. και συγκεκριμένα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κ. & Δ. Μακεδονίας, προϋπολογισμού 48.330,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 59.929,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .

Δειτε εδώ την προκύρηξη

Ματαιωση Διαγωνισμου. Δείτε εδώ την ανακοίνωση

Πρόσφατα Άρθρα