Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια αναλώσιμου υλικού εκτυπωτικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της ΠΔ Κρήτης και των Υπηρεσιών της

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια αναλώσιμου υλικού (toner, drum και αναλώσιμων) εκτυπωτικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Δ/νσης Κρήτης και των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς για το έτος 2022 έως 31/12/2022

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Πρόσφατα Άρθρα