ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

Στην ειδικότητα “Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής Τοπίου”, ο εργαζόμενος είναι ένας ειδικευμένος τεχνίτης, υπεύθυνος για τη φροντίδα, για την αναπαραγωγή, τη μεταφύτευση, το κλάδεμα, τη συντήρηση  και κατασκευή κήπων και κηποτεχνικών εφαρμογών.

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας οι πτυχιούχοι της ειδικότητας “Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων- Αρχιτεκτονικής Τοπίου” θα είναι σε θέση:

 • να αναγνωρίζουν τα είδη των ανθοκομικών φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, ετήσια και πολυετή
 • να αναφέρουν τα εργαλεία και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στις φυτοτεχνικές εργασίες
 • να ταξινομούν σε κατηγορίες τα καλλωπιστικά φυτά που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές και συντηρήσεις κήπων
 • να περιγράφουν τους διάφορους τύπους θερμοκηπίων
 • να εφαρμόζουν τις  απαραίτητες φροντίδες  φυτοπροστασίας
 • να συμμετέχουν σε όλες τις εργασίες που αφορούν στην κατασκευή και εγκατάσταση του εξοπλισμού ενός θερμοκηπίου
 • να αναφέρουν τις βασικές αρχές αποκατάστασης υποβαθμισμένων τοπίων και σχεδιασμού εφαρμογών αρχιτεκτονικής τοπίου σε αστικούς και περιαστικούς χώρους
 • να ερμηνεύουν ένα σχέδιο μελέτης αρχιτεκτονικής τοπίου και να το εφαρμόζουν στο πεδίο αναφοράς του
 • να αναγνωρίζουν τους χώρους στους οποίους μπορεί να υλοποιηθεί μια κηποτεχνική εφαρμογή
 • να περιγράφουν μεθόδους προβολής και προώθησης ανθοκηπευτικών προϊόντων
 • να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά και με ασφάλεια τα εργαλεία και τα μηχανήματα

Επαγγελματικές δυνατότητες απασχόλησης

Ο τίτλος σπουδών της ειδικότητας “Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής Τοπίου” προσφέρει δυνατότητα απασχόλησης στον πτυχιούχο ως αυτοαπασχολούμενο ή υπάλληλο:

 • στον τομέα παραγωγής φυτικού (ετήσιου και πολυετούς) πολλαπλασιαστικού υλικού, έτοιμου χλοοτάπητα και διακοσμητικού υλικού κήπων
 • στον τομέα κατασκευής και συντήρησης κήπων και κηποτεχνικών εφαρμογών
 • σε υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου, σε αρχαιολογικούς και αθλητικούς χώρους, νοσοκομεία, χώρους μαζικής αναψυχής κ.λπ.
 • σε εταιρείες διανομής-διακίνησης-εμπορίας ανθέων
 • σε φυτωριακές επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας φυτών
 • σε θερμοκηπιακές επιχειρήσεις παραγωγής ανθοκηπευτικών φυτών
 • σε εταιρείες φυτοπροστατευτικών προιόντων
 • σε εταιρείες πώλησης και διακίνησης φυτικών υλικών και σκευασμάτων  και εξοπλισμού κατασκευής κήπων
 • σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στον τομέα του πρασίνου

Επιπλέον Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με:

α) το επάγγελμα, συνδεθείτε με την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ

β) τα Επαγγελματικά Δικαιώματα, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ (Σχετικό Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/Α'/07-04-2014 άρθρο 1 Παράγρ. Η 1. 2. &Υ.Α. Α5/2005 (ΦΕΚ 749/Β΄/19-05-1999), Υ.Α. Φ12/29247/Δ4 (ΦΕΚ 513/Β'/29-2-2016))

γ) τις εγγραφές στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, μεταβείτε στη σελίδα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Η συγκεκριμένη ειδικότητα παρέχεται στις παρακάτω σχολές: