Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης προστασίας των κτιρίων & των υπηρεσιών της Δ ΥΠ Α αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Κ. & Δ. Μακεδονίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης προστασίας των κτιρίων & των υπηρεσιών της Δ ΥΠ Α αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Κ. & Δ. Μακεδονίας προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού  17.929,90 €24% ,πλέον του ΦΠΑ ήτοι ποσού22.233,06€,24%.

Δείτε εδώ την πρόσκληση