Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Λάρισας, για την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης στο Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων με τίτλο: «Μαγειρική Τέχνη- Ζαχαροπλαστική»

Αναρτήθηκε σήμερα Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022, προκήρυξη για την πρόσληψη Ωρομίσθιων Εκπαιδευτών στο ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Λάρισας για την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης δεκαπέντε (15) κρατουμένων στο Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων, που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης, με τίτλο: «Μαγειρική Τέχνη- Ζαχαροπλαστική», συνολικής διάρκειας 350 ωρών.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Δείτε εδώ την αίτηση