Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 66 ανέργων α)πυρόπληκτων ρητινεργατών και β) πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Γ ́κύκλος)

Για να δείτε την επικαιροποιημένη εκδοχή της σελίδας πατήστε εδώ

 

Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης ανέργων

21-08-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου 

21-08-2023 Οριστικός πίνακας επιτυχόντων

21-08-2023 Οριστικός πίνακας επιλαχόντων

21-08-2023 Οριστικός πίνακας αποκλειομένων

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης ανέργων

07-08-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

07-08-2023 Προσωρινός πίνακας επιτυχόντων

07-08-2023 Προσωρινός πίνακας επιλαχόντων

07-08-2023 Προσωρινός πίνακας αποκλειομένων

Έναρξη νέου προγράμματος

17-05-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (Έναρξη υποβολής αιτήσεων)

17-05-2023 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

17-05-2023 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

17-05-2023 Δείτε εδώ την Τροποποίηση του ΦΕΚ

17-05-2023 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

17-05-2023 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

17-05-2023 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

17-05-2023 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ