ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ για Υποβολή προσφορών για την ανάθεση παροχής Υπηρεσιών, για τον παραθερισμό παιδιών των υπαλλήλων της Δ.ΥΠ.Α. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ κατά τη θερινή περίοδο του 2022


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ για Υποβολή προσφορών για την ανάθεση παροχής Υπηρεσιών, για τον παραθερισμό συνολικά (40) παιδιών των υπαλλήλων της Δ.ΥΠ.Α. που διαμένουν στην περιοχή αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ κατά τη θερινή περίοδο του 2022

 Δείτε εδώ την πρόσκληση

Πρόσφατα Άρθρα

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς που αφορά στην προμήθεια προπληρωμένων φακέλλων αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

arrow right
Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς που αφορά στην προμήθεια προπληρωμένων φακέλλων αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, σύμφωνα με την περιγραφή των φακέλων και με τον συνημμένο πίνακα υπηρεσιών στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι κ΄ΙΙ.
Περισσότερα