Οριστικός πίνακας Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Δυτικής Ελλάδας για την κάλυψη θέσεων ειδικών κατηγοριών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Σήμερα, Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023, αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες ωφελούμενων που υπάγονται στην προστασία του Ν.2643/98 της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα (Διοικητική Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, καθώς και Ν. Κεφαλληνίας και Ν. Ζακύνθου) για την κάλυψη θέσεων ειδικών κατηγοριών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 
Οι οριστικοί πίνακες της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αττικής θα δημοσιευθούν εντός του μηνός Σεπτεμβρίου 2023.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τους αναρτημένους πίνακες στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ (www.dypa.gov.gr) καθώς και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου (Διεύθυνση: Αθηνών 89, Πάτρα, Τ.Κ. 26500).
Η αναζήτηση των αποτελεσμάτων γίνεται αποκλειστικά με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του υποψηφίου.
Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης μπορεί να αναζητηθεί από τους υποψηφίους στη διεύθυνση https://2643.services.gov.gr κάνοντας είσοδο με χρήση των προσωποποιημένων κωδικών TaxisNet και επιλέγοντας την προκήρυξη στην οποία συμμετείχαν.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε  τον ιστότοπο www.dypa.gov.gr